DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa


REKRUTACJA NA ROK AKAD. 2018/2019 - I TURA (czerwiec-lipiec)

Internetowa Rejestracja Kandydatów 2018/2019 na studia
I TURA (czerwiec-lipiec)
(rejestracja kandydatów od 11.06 do 10.07.2018 r.)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału FilologicznegoDodano: 2018-05-23 12:25:52SEKRETARIAT IPiD

Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa w dniach od 16 lipca 2018 do 03 sierpnia 2018 roku będzie czynny w godz. 8:00-12:00. Od 6 do 31 sierpnia 2018 r. sekretariat będzie nieczynny.Dodano: 2018-07-13 09:47:33Listy Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza w darze dla Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej - Fotoreportaż

      We wtorek 26 czerwca 2018 roku o godz. 10 w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Andrzej Busza (Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver, Kanada) przekazał Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR zbiór listów Czesława Miłosza (adresowanych do niego samego) oraz Witolda Gombrowicza do Wita Tarnawskiego, a także elektroniczne kopie pamiętników Wita Tarnawskiego. Dokumenty te zostały zdeponowane w Pracowni Zbiorów Specjalnych BUR.Dodano: 2018-06-27 08:58:19Miejsca, ludzie, opowieści. Twórczość Andrzeja Stasiuka

Miejsca, ludzie, opowieści.
Twórczość Andrzeja Stasiuka

Studia i szkice pod red. Magdaleny Rabizo-Birek, Matyldy Zatorskiej i Damiana Niezgody
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
Rzeszów 2018
ss. 416
Recenzował: prof. dr hab. Sławomir Buryła


Czytaj więcej »


Dodano: 2018-06-22 14:09:48Przyboś dzisiaj

Przyboś dzisiaj

pod red. Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2017
ss.592
Recenzował: prof. dr hab. Jacek Łukasiewicz


Czytaj więcej »


Dodano: 2018-06-22 13:52:19Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,
pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”


Dziewiątą edycję projektu organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Więcej informacji na www.debiut.buzek.plDodano: 2018-06-11 13:25:35[ 1 ] [ 2 ] Następne »