DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Filologii Polskiej


Fotoreportaż ze spotkanie z prof. dr. hab. Gustawem Ostaszem
połączone z promocją książki Śladami poezji czystej
Rzeszów, 7 grudnia 2017 r.
Dodano: 2017-12-08 14:15:05Nabór na studia podyplomowe BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 31 STYCZNIA 2018 R.

Zapraszamy :-)

      Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 11.07.2017-31.01.2018. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe. 
Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=studia&ids=98

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Jedno zdjęcia (do teczki osobowej)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Dodano: 2017-12-05 13:54:15Inny w podróży, t. I. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków

Inny w podróży, t. I
Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków

red. Oksana Weretiuk, Magdalena Rabizo-Birek
współpraca: Izabela Bierowiec i Matylda Zatorska
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2017
ss. 352
Recenzowała: dr hab. Urszula Glensk


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-01 10:12:59Inny w podróży, t. II. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku

Inny w podróży, t. II
Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku

red. Magdalena Rabizo-Birek, Oksana Weretiuk, Matylda Zatorska
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2017
ss. 328
Recenzowała: dr hab. Grażyna Maroszczuk


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-01 10:11:55Fotoreportaż z międzynarodowej konferencji naukowej „Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego, Rzeszów 15-16 listopada 2017 r.

W dniach 15–16 listopada 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa  „Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego, zorganizowana przez Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Zakład Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”. Konferencję zorganizowano w 85. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci pisarza. Podczas dwudniowych obrad uczestnicy wysłuchali dwudziestu pięciu wystąpień poświęconych bogatej i różnorodnej twórczości Bogdana Czaykowskiego – jego poezji, prozie, eseistyce, tekstom krytycznoliterackim i socjologicznym, reportażom, a także dorobkowi translatorskiemu i redakcyjnemu, aktywności jako antologisty, epistolografa i interlokutora. Wygłaszali je referenci z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, zarówno znani badacze, jak i młodzi naukowcy, m.in. dr hab. Kazimierz Adamczyk, dr Ewa Bartos, dr Nina Cieślik-Wilk, dr hab. Barbara Czarnecka, dr Anna Jamrozek-Sowa, mgr Anna Jaworska, prof dr hab. Marian Kisiel, dr Magdalena Kokoszka, dr Arkadiusz Luboń, dr hab. Elżbieta Mazur, dr Katarzyna Niesporek, lic. Jakub Osiński, dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR, dr hab. Agata Paliwoda, prof. dr hab. Jolanta Pasterska, dr Ewelina Radion, prof. dr hab. Anna Reczyńska, ks. dr hab. Jerzy Sikora prof. UKSA, dr hab. Beata Tarnowska prof. UWM. 15 listopada odbyła się również wspomnieniowa rozmowa Bogdana Czaykowskiego portret kubistyczny z autopsji. Uczestniczyli w niej znający osobiście bohatera sesji: prof. Andrzej Busza i dr Roman Sabo, którzy do Rzeszowa przyjechali z dalekiego Vancouver w Kanadzie, dr Bożena Szałasta-Rogowska, dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR i dr Jan Wolski. Ilustrowane prezentacją multimedialną spotkanie poprowadził dr hab. Janusz Pasterski prof. UR. Plonem sesji będzie recenzowana monografia zbiorowa, która ukaże się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.Dodano: 2017-11-28 13:09:23Nabór na kurs dokształcający: nauczanie języka polskiego w ośmioklasowej szkole podstawowej.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 31 STYCZNIA 2018 R.

Oferta adresowana jest do nauczycieli języka polskiego i absolwentów filologii polskiej  (specjalizacji nauczycielskiej).

      Rekrutację na kurs prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (al. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na kurs winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie  i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 28.07.2017 do 31.01.2018. Osoby przyjęte na kurs będą o tym informowane listownie lub drogą elektroniczną. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.
Czas trwania kursu: od lutego 2018 do czerwca 2018 r. (przewiduje się 6 zjazdów). Koszt kursu wynosi 1000zł.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=kurs&ids=103

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Jedno zdjęcie (do teczki osobowej)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Dodano: 2017-11-22 09:07:56[ 1 ] [ 2 ] Następne »