DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa


Dezyderaty dotyczące terminów odbywania zajęć
na studiach stacjonarnych w sem. letnim 2018/19


Szanowni Państwo,
Pracownicy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa,
prosimy o złożenie dezyderat dotyczących terminów odbywania zajęć na studiach stacjonarnych w sem. letnim  2018/19 najpóźniej do wtorku 22 stycznia 2019 r.

Dezyderaty można złożyć osobiście w sekretariacie IPiD lub drogą elektroniczną na adres: nczuba@ur.edu.pl lub  ipid@ur.edu.plDodano: 2019-01-02 09:30:04Zaproszenie na wykład dr Marlis Lami (Universität Wien)Dodano: 2019-01-07 13:05:24Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki

Grażyna Filip  
Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2019
ss. 240
Recenzowała: prof. dr hab. Małgorzata Kita


Czytaj więcej »


Dodano: 2019-01-11 08:31:26Fotoreportaż z konferencji rocznicowej Stanisław Pigoń (1885-1968). Profesor i obywatel

      18 grudnia 2018 r. obchodziliśmy pięćdziesiątą rocznicę śmierci wybitnego literaturoznawcy Profesora Stanisława Pigonia (1885-1968), pochodzącego z Komborni koło Krosna. Jako historyk literatury związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim (jako student i profesor) oraz z uniwersytetami w Poznaniu i Wilnie. Jest autorem kilkudziesięciu książek oraz kilkuset mniejszych rozpraw na temat niemal wszystkich epok naszej literatury, spośród których wyróżniają się opracowania dotyczące polskiego romantyzmu, a zwłaszcza twórczości Adama Mickiewicza, m.in.:  Zawsze o nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, „Pan Tadeusz”. Wzrost - wielkość - sława, Do źródeł „Dziadów” kowieńsko-wileńskich, Adam Mickiewicz w kole Sprawy Bożej, Na wyżynach romantyzmu. Studia historyczno-literackie. Profesor Pigoń jest także autorem wielokrotnie wznawianego opracowania Pana Tadeusza w serii „Biblioteka Narodowa” oraz posiadającego znaczne walory literackie pamiętnika z czasów swojej młodości Z Komborni w świat.
Rzeszowska polonistyka zawdzięcza Stanisławowi Pigoniowi jego księgozbiór, z którego możemy korzystać w pracowni „Pigonianum” w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dla uczczenia rocznicy oraz w celu przypomnienia postaci Profesora Stanisława Pigonia 19 grudnia, w auli noszącej jego imię odbyła się konferencja rocznicowa z następującym programem:

  • prof. dr hab. Czesław Kłak, Źródła niewyczerpanej siły. Nieznana notatka Stanisława Pigonia;
  • dr Krystyna Walc Piękne książki. Wydawnictwa młodopolskie w księgozbiorze profesora Stanisława Pigonia;
  • mgr Marta Polańska, Stanisława Pigonia troski o polską wieś, jej młodzież i ruch ludowy;
  • dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg, Dwie wizje jasielskiego środowiska gimnazjalnego w świetle wspomnień Stanisława Pigonia i Hugona Steinhausa.
Dodano: 2018-12-20 14:24:40Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką obronioną w roku akad. 2017/2018

      W dniu 6 grudnia 2018 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na najlepszą polonistyczną pracę magisterską i licencjacką obronioną w roku akademickim 2017/2018. Konkurs był ogłoszony w dwóch dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Do konkursu na najlepszą pracę magisterską zgłoszono wyłącznie prace literaturoznawcze. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I nagrodamgr Paulina Podolska, Tropy muzyczne w polskiej poezji porozbiorowej (promotor: dr hab. prof. UR Marek Nalepa),
  • II nagroda – mgr Anna Rychlak, Modele tożsamości męskiej w powieściach Elizy Orzeszkowej  (promotor: dr hab. prof. UR Marek Stanisz),
  • III nagroda – mgr Karolina Kret, Dziewiętnastowieczność jako fenomen literatury i kultury początku XXI wieku na przykładzie twórczości Jacka Dehnela  (promotor: dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek),
    oraz mgr Justyna Abramek, Trauma poobozowa i próby jej przezwyciężenia w prozie Jerzego Janusza Fąfary, Jorge Sempruna i Imre Kertesza (promotor: dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek),

      Nagrodzono również najlepsze prace licencjackie. W zakresie literaturoznawstwa jury przyznało nagrodę Panu Mateuszowi Kucabowi za pracę pt. Teatralizacja w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta, napisaną pod kierunkiem dra hab. prof. UR Marka Nalepy, a w zakresie językoznawstwa nagrodzono pracę Pani Beaty Ożgi pt. Stan wiedzy nauczycieli polonistów na temat problemów językowych związanych z dysleksją u uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Kułakowskiej.

Wszystkim laureatom i ich promotorom serdecznie gratulujemy.
Dodano: 2018-12-07 15:34:16Marcin Starzec w roli prezentera!

Marcin Starzec - student dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego poprowadził wspólnie z red. Małgorzatą Bożek - wykładowczynią przedmiotów specjalistycznych - dwudniowe 37 Spotkania Cymbalistów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. To ogólnopolska impreza z udziałem twórców muzyki tradycyjnej. Nie tylko znakomicie sprawdził się w roli konferansjera, ale i pomógł przy organizacji spotkań oraz współtworzył scenariusz. Gratulujemy!Dodano: 2018-12-03 08:49:41[ 1 ] [ 2 ] Następne »