DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Filologii Polskiej


REKRUTACJA NA ROK AKAD. 2018/2019 - I TURA (czerwiec-lipiec)

Internetowa Rejestracja Kandydatów 2018/2019 na studia
I TURA (czerwiec-lipiec)
(rejestracja kandydatów od 11.06 do 10.07.2018 r.)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału FilologicznegoDodano: 2018-05-23 12:25:52Wykład otwarty prof. Andrzeja Buszy - 21 czerwca 2018 r., godz. 16.00

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku
Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR
zaprasza na wykład otwarty

prof. Andrzeja Buszy
(Uniwersytet Brytyjskiej Kolumbii w Vancouver w Kanadzie)
Poezja miłosna Bogdana Czaykowskiego

21 czerwca 2018 r., godz. 16.00
Sala im. prof. Stefana Reczka (110)
(budynek A1 campusu UR, ul. Rejtana 16 C, I piętro)
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Plakat »Dodano: 2018-06-20 11:25:34Fotoreportaż z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej
Życie bez miłości jest (nie)możliwe
Rzeszów, 24-25 maja 2018 r.


     W dniach  24-25 maja 2018 r. w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Życie bez miłości jest (nie)możliwe. Konferencję objęli patronatem honorowym: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek, Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.Dodano: 2018-06-20 11:24:34Zapraszamy na kolejną dyskusję pt. "Przyszłość Uniwersytetu Rzeszowskiego w realiach Ustawy 2.0".

Tematyka dotyczy szans i zagrożeń dla naszej i innych polskich uczelni wynikających z procedowanej ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce".

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2018 o godzinie 15:00 w Sali Senatu UR.

Spotkania mają formę otwartą, uczestniczą w niej na równych prawach studenci, studentki, doktoranci, doktorantki, pracownicy i pracownice naszej Uczelni.Dodano: 2018-06-19 14:15:26Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,
pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”


Dziewiątą edycję projektu organizują:
BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,
& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Więcej informacji na www.debiut.buzek.plDodano: 2018-06-11 13:25:35Nabór na X edycję podyplomowych studiów LOGOPEDIA

Rozpoczęcie X edycji studiów planowane jest na wrzesień/październik 2018.
Zapraszamy :-)

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do 10.09.2018. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową do 21.09.2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Podyplomowych Studiów Logopedii w zakładce REKRUTACJADodano: 2018-06-08 13:11:45[ 1 ] [ 2 ] Następne »