DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Konferencje naukowe


Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych:

2008

 • Elżbieta Mazur, Uwagi o biografii Zbigniewa Bieńkowskiego – konferencja naukowa: Między biografią, literaturą i legendą, Rzeszów, 9 kwietnia 2008.

2007

 • Elżbieta Mazur, Motyw tańca w literaturze i malarstwie (w perspektywie kulturowej)- konferencja naukowa: Problemy metodyczne szkolnych interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury. XIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka, Kraków, 26-28 listopada 2007.

2006

 • Alicja Jakubowska-Ożóg: Portrety kobiet w „Zapiskach nad Zatoką San Francisco” Adama Lizakowskiego. Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza - przemiany.    Rzeszów 29-30 maja 2006.

 • Urszula Kopeć: Międzynarodowa konferencja naukowa: Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole (etyka – estetyka –język aksjologii). Temat referatu: Językowy obraz miłości partnerskiej w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,

 • Łódź, 22- 23 maja 2006

 • Urszula Kopeć: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język. Temat referatu: Funkcja badawcza wybranych podręczników do szkoły podstawowej a wprowadzanie uczniów w świat miłości i przyjaźni, Katowice, 29 – 30 listopada 2006.

2005

 • Alicja Jakubowska-Ożóg: Obraz pontyfikatu Jana Pawła II w wierszach poetów współczesnych  (J. Łobodowski, J. Twardowski, Cz. Miłosz).Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poloniści w hołdzie Ojcu Świętemu. Rzeszów 18.05.2005 r.

 • Dorota Karkut, Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, Rzeszów 15-15 VI 2005.

 • Urszula Kopeć: Międzynarodowa konferencja na temat: Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, Rzeszów 14-15 czerwca 2005. Referat nt.: Pojęcie miłości bliźniego w  ujęciu przypowieści biblijnej i wybranych dzieł malarskich

 • Urszula Kopeć: Konferencja naukowa: Słownictwo – frazeologia – stylistyka. Temat referatu: Językowy obraz przyjaźni w wypowiedziach licealistów klas pierwszych. Kraków, 20- 21. 10. 2005.

2004

 • Alicja Jakubowska-Ożóg:   Kłopoty z pornografią. O nauczycielskich interpretacjach wiersza Wisławy Szymborskiej „Głos w sprawie pornografii”.Relacje między kulturą wysoką a niską/popularną w literaturze, języku i edukacji. Lublin UMCS 9-10.09.2004.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg:  Wspomnienie domu w wierszu Beaty Obertyńskiej „Śmierć domu”.Twórczość literacka Beaty Obertyńskiej. W 80-lecie debiutu i 25. rocznicę śmierci. Rzeszów UR 25.10.2004 r.

 • Urszula Kopeć: Konferencja naukowa: Relacje między kulturą wysoką a niską/ popularna w literaturze, języku i edukacji. Lublin, 9-10 września 2004. Temat referatu: Licealiści wobec wulgaryzmów – badania i wnioski dydaktyczne.

2003

 • Alicja Jakubowska-Ożóg:  Ars senescendi. Elegijność w późnej twórczości Floriana Śmieji. (współautor)W wierszu i przekładzie – poetycka oraz translatorska twórczość Floriana Śmiei. Sandomierz 12.04.2003.

 • Alicja Jakubowska-Ożóg:  Motywy biblijne w twórczości poetyckiej Janusza A. Ihnatowicza.Poezja polska na obczyźnie. Rzeszów 28-29. 05. 2003.

 • Dorota Karkut, XI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego, Kraków 24-26 XI 2003.

 • Urszula Kopeć: Ogólnopolska konferencja naukowa,  Nauka o literaturze i języku a metodyka - Wrocław 2003 – referat: Podręczniki do kształcenia literackiego dla klasy drugiej gimnazjum a bogacenie słownictwa nazywającego uczucia. 

 • Urszula Kopeć: Rzeszów 2003 – Międzynarodowa konferencja: Język, kultura, nauczanie i wychowanie. Rzeszów 2003. Referat: Wartościowanie rzeczywistości w wypowiedziach licealistów.

2001

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Łobodowski odzyskiwany.Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Rzeszów 26-28. 09. 2001. Alicja

 • Alicja Jakubowska-Ożóg: Biblijne inspiracje w "Pieśni nad pieśniami" Józefa Łobodowskiego i Zuzanny Ginczanki Świat jeden, ale nie jednolity. Bydgoszcz 22-23. 10. 2001.

2000

 • Alicja Jakubowska-Ożóg:  Model nauczyciela w nauczaniu zintegrowanym. Dydaktyka literatury i języka polskiego w minionym pięćdziesięcioleciu. Uniwersytet Szczeciński. Pobierowo 25-28. 09.

2000

 • Danuta Hejda, Rzeszowskie poszukiwania istoty integracji nauczania. Dydaktyka literatury i języka polskiego w minionym pięćdziesięcioleciu. Uniwersytet Szczeciński. Pobierowo 25-28. 09. 2000.

1999

 • Urszula Kopeć, IX  Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego, listopad 1999, WSP Kraków – referat: Badanie słownictwa nazywającego uczucia w języku uczniów szkół średnich.

Sesje popularnonaukowe:

 • Gwoźnica 25.05.2003 – Alicja Jakubowska-Ożóg: Dziedzictwo Juliana Przybosia.Dodano: 2009-05-05 13:27:13


« Wstecz