DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Inne osiągnięcia


Inne osiągnięcia

  • Marek Stanisz, praca w Radzie Naukowej czasopisma „Kwartalnik Edukacyjny”, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (od 2009 r.).
  • Marek Stanisz, praca w Komitecie Redakcyjnym periodyku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2008 r.).
  • Marek Stanisz, prace w Komitecie Redakcyjnym periodyku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (2008 r.; nr 3; od czerwca 2010 r. redaktor naczelny).
  • W ramach działalności naukowej Zakładu (we współpracy z rzeszowskim oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Pracownią „Pigonianum” Biblioteki UR oraz Muzeum Okręgowym w Rzeszowie) organizowany jest cykl spotkań poświęconych wybitnym pisarzom i historykom literatury pt. „Rozmowy o nieobecnych” (Cz. Kłak). Pracownicy Zakładu są stałymi współpracownikami ogólnopolskich czasopism naukowych, kulturalnych i dydaktycznych, takich jak: „Mówią Wieki” (J. Rusin), „Fraza” (K. Maciąg). Są także członkami organizacji naukowych: Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Cz. Kłak, H. Krupińska-Łyp, J. Rusin, K. Maciąg, K. Surowiec, M. Stanisz, M. Chrostek), Stowarzyszenia Nauczycieli Humanistów „Prowincja” (M. Stanisz). M. Chrostek sprawuje opiekę nad grupą redagującą studenckie czasopismo „Melanż”, a M. Stanisz jest opiekunem Koła Naukowego Polonistów IFP UR.
  • W Zakładzie Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu regularnie odbywają się otwarte zebrania, na których wygłaszane są referaty naukowe. Pracownicy Zakładu prowadzą działalność popularyzującą wiedzę o literaturze XIX i XX wieku (wygłaszali odczyty m.in. w Rzeszowie, Łańcucie, Dębicy, Ciechanowie, Świlczy, Łochowie). Uczestniczą również w pracach jury licznych konkursów literackich dla młodzieży. H. Krupińska-Łyp prowadzi kształcenie cudzoziemców w języku polskim w ramach Centrum „POLONUS” Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Dodano: 2011-04-27 10:58:35


« Wstecz