DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Referaty


Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w Uniwersytecie Rzeszowskim

2009

 • Czesław Kłak, 5.03.2009 r., zebranie pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu – wygłoszenie referatu pt. Wacław Kubacki - portrety szkicowany z bliska.
 • Joanna Rusin, 20.01.2009 r., zebranie pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu oraz członków rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (połączone ze spotkaniem opłatkowym) – wygłoszenie referatu pt. Austriackie gadanie. Rzeszów we wspomnieniach dawnych rzeszowian.
 • Marek Stanisz, 8.01.2009 r., zebranie pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu – wygłoszenie referatu pt. Klasycy w literaturze XIX wieku.
 • Kazimierz Surowiec, 4.12.2009 r., zebranie pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu – wygłoszenie referatu pt. Sacrum w poezji Jana Twardowskiego dla dzieci.
 • Kazimierz Maciąg, 22.01.2009 r., otwarte zebranie naukowe z udziałem pracowników i studentów Instytutu Filologii Polskiej (zainicjowane przez Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu) – wygłoszenie referatu pt. „Widzenie narodowej polskiej duszy”, czyli o inspiracjach chopinowskich w liryce Marii Konopnickiej.

 2008

 • Czesław Kłak, 9.10.2008 r., zebranie pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu – wygłoszenie referatu pt. Trzy jubileusze Stanisława Pigonia.

Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych (poza UR)

2010

 • Joanna Rusin, Rzeszów, luty 2010 r., Uniwersytet Trzeciego Wieku – odczyt Życie i legenda Romualda Traugutta.
 • Kazimierz Maciąg, Jarosław, 16 grudnia 2009 r., towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, oddział w Jarosławiu – referat O związkach Juliusza Słowackiego z Fryderykiem Chopinem.
 • Kazimierz Maciąg, Rzeszów, 1 marca 2010 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – odczyt Fryderyk Chopin w prozie polskiej.
 • Kazimierz Maciąg, Łańcut, 21 kwietnia 2010 r., I Liceum Ogólnokształcące – wykład O biografii i malarskich portretach muzyki Fryderyka Chopina.
 • Kazimierz Maciąg, Nowa Sarzyna, 10 maja 2010 r., Dom Kultury – prelekcja z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina Legenda literacka Fryderyka Chopina.  
 • Kazimierz Maciąg, Katowice, 14 maja 2010 r., Muzeum Historyczne Katowic - wykład Legenda Fryderyka Chopina w literaturze i sztukach plastycznych.
 • Marek Stanisz, Przemyśl, 18 grudnia 2009 r., podsumowanie obchodów 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego (organizator: Podkarpacki Komitet Obchodów 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu) – wygłoszenie referatu „Ja” w kryształowej kuli, czyli Juliusza Słowackiego koncepcja podmiotu.
 • Mariusz Chrostek, Przemyśl, 30 kwietnia 2010 r., Towarzystwo Przyjaciół Nauk (oddział w Przemyślu) – referat Dwa obrazy Syberii w świetle dziewiętnastowiecznych wspomnień i literatury.

 2009

 • Joanna Rusin, Przemyśl, 15.06.2009 r., sesja o Ryszardzie Kapuścińskim w Zamku w Przemyślu zorganizowana przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Zespół Szkół Ekonomicznych Katowice, styczeń 2008 r., Muzeum Historyczne Miasta Katowice – wygłoszenie odczytu pt. Sztuka słowa Ryszarda Kapuścińskiego.
 • Mariusz Chrostek, Katowice, 27.10.2008 r., Muzeum Historii Katowic – wygłoszenie referatu pt. Dwa obrazy Syberii w świetle dziewiętnastowiecznych wspomnień i literatury.
 • Mariusz Chrostek, Jarosław, 9.06.2009 r., sympozjum naukowo-dydaktyczne z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego zorganizowane przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu – wygłoszenie referatu pt. Wątki autobiograficzne w twórczości Juliusza Słowackiego.
 • Joanna Rusin, Katowice, styczeń 2008 r., Muzeum Historyczne Miasta Katowice – wygłoszenie referatu pt. Życie i legenda Romualda Traugutta.

2007

 • M. Chrostek, Romantycy i socjaliści – w konspiracji, w areszcie i na zesłaniu. Uwagi o etosie dziewiętnastowiecznych więźniów politycznych – zjazd Komisji Syberyjskiej przy Instytucie Historii Nauki i Techniki PAN, Warszawa 4 czerwca 2007 r.

2006

 • Cz. Kłak, O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim (zebranie Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Warszawa, 4.12.2006 r.).
 • M. Stanisz: Przedmowa (zebranie zespołu przygotowującego Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, pod red. Grażyny Borkowskiej; Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 26.04.2006 r.).
 • M. Stanisz: Spektakl przed oczyma odbiorcy. Przedmowy i posłowia Juliusza Słowackiego (zebranie Zakładu Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 10.04.2006 r.).
 • M. Chrostek, Niebieski firmament z perspektywy Sybiru. Motywy astronomiczne w poezji i wspomnieniach dziewiętnastowiecznych zesłańców (zebranie Komisji Syberyjskiej Instytutu Historii Nauki i Techniki PAN, Warszawa, 16.10.2006 r.).

2003

 • M. Stanisz: Poetyka przedmowy romantycznej (zebranie Katedry Historii Literatury Polskiej XIX w. Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 28.04.2003 r.).
 • 


Dodano: 2011-04-27 10:59:02


« Wstecz