DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2


Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie.

Młode dziennikarstwo 2


pod red. Grażyny Filip, Małgorzaty Bożek, Roberta Słabczyńskiego

 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2018

ss. 215

Recenzowała: prof. dr hab. Maria Wojtak

 


      Recenzowane opracowanie jest zbiorem artykułów młodych badaczy (doktorantów lub doktorów) z Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS oraz Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki. Autorzy z Ukrainy poświęcili swe prace zagadnieniom etyki dziennikarskiej, dziennikarstwa śledczego i prasy brukowej. Pozostałe artykuły odnoszą się w przeważającej liczbie do różnorodnych zagadnień dotyczących nowych mediów, choć nie brak też opracowań odnoszących się do mediów tradycyjnych (zwłaszcza prasy). Rozrzut tematyczny jest ogromny, co podnosi wartość poznawczą całości. Świadczy też o rozległości zainteresowań badawczych młodych naukowców oraz dokumentuje ich odwagę i pasję poznawczą. Poszczególne artykuły różnią się też pod względem metodologii oraz prezentują podjętą problematykę z różnych punktów widzenia.
      Odzwierciedla się w nich bogactwo zainteresowań i postaw badawczych oraz nie tylko chęć nadążenia za dynamiką przeobrażeń współczesnych mediów (nowych mediów), lecz także zamiar uchwycenia istoty przeobrażeń mediów tradycyjnych. Autorzy artykułów uwzględniają perspektywę lingwistyczną (zwłaszcza aksjologiczną, ortoepiczną czy genologiczną), literaturoznawczą, komunikologiczną i kulturoznawczą.
      Książka może być polecana jako lektura nie tylko studentom i adeptom nauki, lecz także bardziej doświadczonym badaczom jako świadectwo twórczych kontynuacji utrwalonych już w nauce koncepcji lub jako znak czasów, czyli odkrywanie ziemi nieznanej młodemu badaczowi z racji braku doświadczenia.

Z recenzji prof. dr hab. Marii WojtakDodano: 2018-04-25 09:01:55


« Wstecz