DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akad. 2013/2014


      W dniu 4 grudnia 2014 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Instytutu Filologii Polskiej odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2013/2014. Konkurs był ogłoszony w dwóch dziedzinach: literaturoznawstwa i językoznawstwa. Zgłaszano rozprawy magisterskie rekomendowane (w formie pisemnej opinii) przez promotorów.

W wyniku głosowania Komisja konkursowa w dziedzinie literaturoznawstwa wyróżniła następujące prace:

I miejsce – mgr Marta Pociask, „Ceną słów jest nasz los…”. Zarys monograficzny powieści Wiesława Myśliwskiego „ Widnokrąg”, promotor: dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR.

II miejsce – mgr Anna Kolak, „A słowo stało się ciałem…”- wzajemne związki teatru i dramatu z religią chrześcijańską na wybranych przykładach, promotor: dr hab. Janusz Pasterski prof. UR.

III miejsce – mgr Monika Midura, Recepcja twórczości Sylwii Plath w literaturze polskiej po roku 1989, promotor: dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR.

Natomiast Komisja konkursowa w dziedzinie językoznawstwa postanowiła wyróżnić dwie rozprawy:

I miejsce – mgr Klaudia Marcinkowska, Sposoby tworzenia znaków w Polskim Języku Migowym, promotor: dr Maria Krauz.

II miejsce – mgr Beata Laska, Wykładniki ekspresji w opowiadaniach marka Hłaski, promotor: dr Maria Krauz.

Ponadto postanowiono, że prace uhonorowane I nagrodą w obu dziedzinach zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu im prof. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu filologii polskiej.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!
 

                 Dodano: 2014-12-08 10:28:19


« Wstecz