DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Projekt specjalizacyjny 2019/2020
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
Dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

      Przygotowanie projektu specjalizacyjnego jest obowiązkowe dla studentów I i II roku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Przypisano mu 1 pkt. ECTS, co oznacza ok. 25-30 godz. nakładu pracy studenta.
      Zaliczenia projektu dokonują pracownicy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa (forma zaliczenia: zaliczenie z oceną) wyznaczeni na każdy rok akademicki przez Dyrekcję IPiD spośród nauczycieli prowadzących zajęcia na danym roku. Opiekunowie projektu oceniają rezultat działań, które mogą być podejmowane przez studentów na uczelni i poza nią. Sprawdzają zadania zwłaszcza pod względem formalnym.
      Projekt edukacyjny ma stanowić przejaw kreatywności studentów, być ekspresją ich zainteresowań, popisem kreatywności i zaradności, dlatego tematykę i sposób realizacji projektu studenci proponują sami, ewentualnie sugerując się wskazówkami opiekunów.
      Projekty są indywidualne i mogą mieć wymiar materialny i niematerialny. Jako projekt może być zaliczona np.:

 1. Organizacja (współorganizacja) jakiegoś wydarzenia kulturalnego (konferencji, konkursu, wystawy, serii wykładów, wernisażu itp.);
 2. Zasiadanie w jury konkursów, przeglądów teatralnych, filmowych itp.;
 3. Przygotowanie folderu reklamowego, banneru, strony internetowej;
 4. Przygotowanie spotu reklamowego dowolnego produktu (usługi);
 5. Przygotowanie niewielkiej kampanii promocyjnej dla instytucji, wydarzenia, imprezy itp.;
 6. Przygotowanie programu telewizyjnego lub radiowego;
 7. Odbycie stażu (min. 30 godz., niezaliczane do praktyk) w dowolnej instytucji (media, reklama, copywriting);
 8. Przygotowanie cyklu notatek prasowych;
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu (forma dowolna);
 10. Przygotowanie 3-5 recenzji, sprawozdań, relacji, esejów prasowych lub radiowych;
 11. Przygotowanie fotorelacji, reportażu (w wersji audio lub video).

Dopuszczalne są także inne formy aktywności studenckiej prowadzące do doskonalenia warsztatu zawodowego studentów.Dodano: 2019-10-21 08:23:05


« Wstecz