DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Inny w podróży, t. I. Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków


Inny w podróży, t. I

Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków


red. Oksana Weretiuk, Magdalena Rabizo-Birek

współpraca: Izabela Bierowiec i Matylda Zatorska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2017

ss. 352

Recenzowała: dr hab. Urszula Glensk

 

Książka stanowi zwartą propozycję badawczą, pokazującą proces rozwoju pisarstwa apodemicznego. Zwielokrotnionym bohaterem proponowanych w tomie analiz jest obieżyświat, który podejmuje próbę poznania i zrozumienia obcości. Zmaga się z kulturową odmiennością i egzotyką. W efekcie czytelnik ma szansę poznać refleksje dotyczące dialogu międzykulturowego i negocjowania sensu kultury, obyczaju i form życia. Te pisarskie negocjacje powstały na uboczu kolonialnych, pikarejskich, antropologicznych lub turystycznych podróży Europejczyków ­– niejednokrotnie brutalnych zdobywców, epatujących świadomością „białego mężczyzny”. Wartością tomu jest różnorodność analizowanych utworów, które pochodzą z ekstremalnie oddalonych epok literackich, od antyku do kontrkultury. Co więcej, reprezentowani są tu pisarze tworzący we wszystkich ważnych językach europejskich, także tacy, których twórczość nie została dotąd przełożona na polski. Autorzy analiz czytają literaturę podróżniczą w językach oryginalnych. Różnorodna jest też genologiczna przynależność omawianych dzieł. Książka jest szerokim literaturoznawczym silva rerum – od listów Seneki, przez reportaże Mieczysława Lepeckiego po powieści Jacka Kerouaca. Siła różnorodności w tym wypadku znajduje pełne potwierdzenie. Nawet jeśli uznać za Rolandem Barthesem, że „rzeczywistość jest niemożliwa do przedstawienia”, to i tak trzeba podjąć próbę. Udowadniają to teksty dokumentalistów-podróżników i wczytujący się w nie literaturoznawcy.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Urszuli GlenskDodano: 2017-12-01 10:12:59


« Wstecz