DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Pracownia Literatury Polskiej poza Krajem


      Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 1994 roku powołana została do życia Pracownia Literatury Emigracyjnej, która umiejscowiona została w strukturze Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku. Kierowania nią podjął się prof. dr hab. Zbigniew Andres, zaś od roku 2009 czyni to dr Jan Wolski. Przemiany sytuacji społecznej i demograficznej, a co za tym idzie przesuwanie się punktów orientacyjnych i środków ciężkości w problematyce badawczej, spowodowało konieczność uściślenia i uwspółcześnienia obszarów poddawanych literaturoznawczej refleksji przez doprecyzowanie nazwy, a zarazem obszaru badawczego Pracowni. Od 2010 roku jest to: Pracownia Literatury Polskiej poza Krajem.

      Impulsem do zorganizowania Pracowni była potrzeba, jaka pojawiła się w związku ze wzmożonym zainteresowaniem, po przemianach ustrojowych w 1989 roku, problematyką szeroko rozumianej literatury emigracyjnej. W pierwszej kolejności należało nadrobić zaległości, uzupełnić zbiory biblioteczne, przywrócić pamięć o zjawiskach i autorach dotąd funkcjonujących w świadomości dydaktycznej i naukowej marginalnie lub wcale.

      Zadaniem Pracowni są badania nad literaturą powstałą na obczyźnie, gromadzenie i opracowywanie w koordynacji z Biblioteką, wcześniej Biblioteką Główną WSP, a obecnie Biblioteką Uniwersytetu Rzeszowskiego, materiałów źródłowych, archiwaliów, dokompletowanie księgozbioru. Przede wszystkim jednak Pracownia, dyskusje w jej obrębie prowadzone, organizowane spotkania z autorami, konferencje tematyczne, edytorskie opracowania tekstów, daje impuls badawczy, inicjując powstawanie prac krytycznych i historycznoliterackich o twórczości polskiej diaspory, prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

      Działalność Pracowni Literatury Polskiej poza Krajem skupia się także na wydawaniu tekstów literackich polskich pisarzy żyjących i tworzących poza granicami Polski oraz służy rozwijaniu współpracy ze środowiskami akademickimi zajmującymi się badaniami literatury polskiej powstającej na obczyźnie oraz instytucjami polskiej diaspory. Dotychczasowy efekt pośredniego lub bezpośredniego działania Pracowni dokumentuje bibliografia: Literatura polska poza Krajem. [Bibliografia Pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego za lata 1965-2012.]Dodano: 2012-10-16 14:07:09


« Wstecz