DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Konkurs „Podkarpaccy Antropolodzy Kultury” rozstrzygnięty


      14 listopada 2012 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu multimedialnego „Podkarpaccy Antropolodzy Kultury”. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz edukacji kobiet „Blanka” we współpracy z Kołem Naukowym Antropologów Kultury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stowarzyszenie od 2007 roku prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną oraz promującą naukę. Stawia sobie także za cel organizację warsztatów, wykładów, szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Koło Naukowe Antropologów Kultury zrzesza natomiast studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, których zainteresowania dotyczą badań różnorodnych form kulturotwórczej aktywności ludzkiej. W roku akademickim 2011-2012 Koło Naukowe realizowało program skupiony na problematyce dokumentacji życia literackiego i kulturowego Euroregionu Karpackiego, ujętej w projekcie Podkarpacki szlak kultury. Na projekt złożyła się seria studenckich prezentacji, artykułów oraz referatowych wystąpień konferencyjnych.

      Do pierwszoplanowych celów konkursu „Podkarpaccy Antropolodzy Kultury” należało promowanie kultury Podkarpacia, poszerzanie wiedzy na temat jego tradycji, dokumentowanie i popularyzowanie dorobku podkarpackich twórców, ze szczególnym uwzględnieniem artystów młodych lub marginalnie traktowanych w dostępnych opracowaniach, oraz zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i inicjatywach badawczych. Stowarzyszenie „Blanka” zaprosiło do udziału w konkursie studentów szkół wyższych z całej Polski. Multimedialna prezentacja, której przygotowanie było zadaniem uczestników, dotyczyła zagadnienia wybranego spośród trzech kategorii tematycznych: Regionalny twórca, Wydarzenie w okolicy tudzież Szlakiem mojego regionu: wydarzenie lub impreza regionalna.

      Marek Malinowski (Prezes Stowarzyszenia „Blanka”) i prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski) przewodzili komisji konkursowej w składzie: Krystyna Wróblewska (Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie), Dorota Dominik (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie), dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska (UR), dr hab. prof. UR Janusz Pasterski (UR) oraz dr Małgorzata Kułakowska (UR). Komisja konkursowa podjęła decyzję o wyróżnieniu trójki laureatów.

      Miejsce pierwsze przyznano Kindze Chmiel, studentce Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, za pracę Poetki dwóch pokoleń z Łańcuta. Prezentacja multimedialna zwyciężczyni konkursu popularyzuje wiedzę o postaciach Reginy Schönborn i Zofii Żurawskiej. Literacki dorobek pierwszej z nich obejmuje dziesięć tomików wierszy, docenionych między innymi nagrodą  literacką Prezydenta Miasta Rzeszowa w 1999 roku, „Złotym Piórem” rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich (2001) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym autorce przez prezydenta RP (2002). Druga z poetek, Zofia Żurawska, związana z łańcuckim „Teatrem Przedmieście”, realizuje zainteresowania sceniczne i pisarskie między innymi poprzez nagradzane w licznych lokalnych konkursach autorskie monodramy.

      Miejsce drugie przyznano Monice Szkotak, studentce Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jej praca Szlakiem bieszczadzkich twórców opowiada o artystach z okolic Bieszczadów, pośród których wymienić można malarkę Anitę Rotter-Pucz, projektantkę wnętrz i dekoratorkę Hannę Juraszyńską oraz twórców takich jak Agnieszka Słowik-Kwiatkowska, Grażyna Kaznowska-Chrapko czy Leon Chrapko.

      Miejsce trzecie zajął Rafał Antosz, student Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, którego fotograficzne zainteresowania prezentuje multimedialna kompozycja dwudziestu dwóch zdjęć. Ukazują one z artystycznej perspektywy rzeszowskie obiekty architektoniczne i wydarzenia kulturalne, które miały miejsce na przestrzeni 2010 roku.

      Konkurs „Podkarpaccy Antropolodzy Kultury” został objęty patronatem Wojewody Podkarpackiego oraz  Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Anna Kowalska, wraz z Dziekanem Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UR Zenonem Ożogiem, Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, dr hab. prof. UR Januszem Pasterskim, oraz opiekunem Koła Naukowego Antropologów Kultury, dr hab. prof. UR Jolantą Pasterską, wręczyła nagrody laureatom konkursu. Uroczystość zakończył koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie pod opieką dr Pawła Palucha.

Arkadiusz LubońDodano: 2012-11-20 08:20:44


« Wstecz