DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akad. 2011/2012


      W dniu 6 grudnia 2012 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego odbyło się wręczenie nagród w konkursie na najlepszą polonistyczną pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2011/2012. Konkurs był ogłoszony w dwóch dziedzinach: literaturoznawstwa i językoznawstwa.

W dziedzinie literaturoznawstwa do konkursu zgłoszono trzy  rozprawy magisterskie rekomendowane (w formie pisemnych opinii) przez promotorów:

  1. Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835, autorka: Anna Marta Dworak, promotor: dr hab. prof. UR Marek Stanisz.
  2. Wrażenia z podróży romantycznych w twórczości Seweryna Goszczyńskiego i Łucji Rautenstrauchowej,  autorka: Beata Perlak, promotor: dr hab. prof. UR Marek Stanisz.
  3. Persona liryczna Rafała Wojaczka w pośmiertnym zbiorze którego nie było, 1972,  autorka: Paulina Szewczyk, promotor dr Stanisław Dłuski.

W wyniku głosowania postanowiono przyznać dwie nagrody w następującej kolejności:

  • I nagroda – praca Anny Marty Dworak, Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835,
  • II nagroda – praca Beaty Perlak, Wrażenia z podróży romantycznych w twórczości Seweryna Goszczyńskiego i Łucji Rautenstrauchowej,

oraz jedno wyróżnienie:

  • Wyróżnienie – praca Pauliny Szewczyk, Persona liryczna Rafała Wojaczka w pośmiertnym zbiorze którego nie było, 1972.


W dziedzinie językoznawstwa do konkursu zgłoszono dwie  rozprawy magisterskie rekomendowane (w formie pisemnych opinii) przez promotorów:

  1. Język tekstów użytkowych na podstawie instrukcji obsługi, autor: Jonasz Zając, promotor: dr Wioletta Kochmańska.
  2. Elementy językowej kreacji rzeczywistości w wybranych tekstach zbioru. „Księga bajek polskich”, promotor: dr Wioletta Kochmańska.

W wyniku głosowania postanowiono przyznać jedną nagrodę:

  • I nagroda – praca Jonasza Zająca, Język tekstów użytkowych na podstawie instrukcji obsługi,

oraz jedno wyróżnienie:

  • Wyróżnienie – praca Justyny Deryło, Elementy językowej kreacji rzeczywistości w wybranych tekstach zbioru. „Księga bajek polskich”,

Ponadto postanowiono, że praca uhonorowana I nagrodą w dziedzinie literaturoznawczej zostanie przedstawiona do ogólnopolskiego konkursu im prof. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską.

               Dodano: 2012-12-07 09:01:36


« Wstecz