DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Realizowane projekty badawcze, Stypendia i staże krajowe


Realizowane projekty badawcze

  • M. Stanisz, uczestnictwo w projekcie badawczym zamawianym Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PBZ-MNiSW-03/II/2007) – praca w ramach VI tematu badawczego Klasycyzm (przewodnicząca Komitetu Naukowego projektu Humanizm…: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (UW); czas trwania projektu: lata 2008-2010; kierownik tematu badawczego Klasycyzm: dr hab. prof. UAM Katarzyna Meller).
  • M. Stanisz, Uczestnictwo w projekcie badawczym Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu 3191/B/H03/2009/37) – czas trwania projektu: lata 2009-2011; kierownik projektu dr hab. prof. UMK Mirosław Strzyżewski.
  • M. Stanisz, projekt badawczy nr 1 H01C 067 29 pt. Przedmowy romantyków: teorie i interpretacje finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (czas trwania projektu: 13 grudnia 2005 r. – 12 marca 2007 r.).

Stypendia i staże krajowe

2003

  • M. Stanisz: Krajowe Stypendium Wyjazdowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1 maja 2003 r. – 30 czerwca 2003 r.; Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, opiekunka naukowa: prof. dr hab. Zofia Stefanowska).
  • M. Stanisz: staż habilitacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim (1 października 2002 r. – 30 kwietnia 2003 r.; Instytut Polonistyki, Katedra Historii Literatury XIX wieku, opiekun stażu: prof. dr hab. Bogusław Dopart).
  • M. Chrostek: staż doktorancki na Uniwersytecie Wrocławskim (1 marca 2003 r. – 30 czerwca 2003 r., Instytut Filologii Polskiej, opiekun stażu: prof. dr hab. Mieczysław Inglot).


Dodano: 2011-04-27 10:59:26


« Wstecz