DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych


Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
pokój 104; tel. 17 872 12 35

Kierownik:
dr hab.
prof. UR Marek Stanisz marekstanisz@gmail.com

Pracownicy:
dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek m.chrostek@interia.pl
dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg
dr hab. prof. UR Joanna Rusin
dr Wojciech Maryjka

Realizowane tematy badawcze:

  • Mity i legendy narodowe w literaturze: legenda J. Sowińskiego, R. Traugutta, A. Wielopolskiego, F. Chopina; Sybir w literaturze XIX w. (Cz. Kłak, J. Rusin, K. Maciąg, M. Chrostek).
  • Dzieje historiografii literackiej: korespondencja S. Pigonia z M. Danilewiczową, J. Krzyżanowskim, R. Pollakiem, I. Chrzanowskim (Cz. Kłak).
  • Monografia listów Juliusza Słowackiego do matki (H. Krupińska-Łyp).
  • Poetyka powieści historycznej (K. Surowiec).
  • Poetyka literatury faktu (pamiętnika, dziennika, listu) (K. Maciąg).
  • Romantyczna krytyka literacka, romantyczne przedmowy (M. Stanisz).
  • Korespondencje sztuk w dobie romantyzmu (M. Stanisz).
  • Etos więźniów politycznych XIX i początku XX wieku w świetle literatury i dokumentów osobistych (M. Chrostek).


Dodano: 2011-04-27 11:00:58


« Wstecz