DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1


Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie.

Młode dziennikarstwo 1


pod red. Grażyny Filip, Magdaleny Patro-Kucab, Roberta Słabczyńskiego

 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2017

ss.208

Recenzowała: prof. dr hab. Maria Wojtak

 


      Książka złożona z artykułów przygotowanych przez młodych badaczy (studentów i doktorantów) stanowi wartościowe opracowanie całego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów w Polsce i na Ukrainie. Jest dokumentem zainteresowań badawczych licznego grona adeptów z pasją i zaangażowaniem zgłębiających różnorodne aspekty komunikacji medialnej. Ważne dla dalszych badań jest łączenie tradycji badawczych z różnych krajów i dążenie do uzupełniania luk badawczych, które w dobie błyskawicznych przemian mediów powstają bardzo szybko.
      Autorzy artykułów podejmują z odwagą i pasją problematykę bardzo trudną, zmagając się z barierami metodologicznymi (wszak media badać można i trzeba na wiele sposobów), a także dzielnie pokonując przeszkody analityczne.
      Poszczególne artykuły dotyczą zarówno mediów tradycyjnych, jak i nowych. Tom zawiera teksty, które mediom (ujmowanym jako kalejdoskop komunikacyjny) przyporządkowują iście kalejdoskopową polimetodologiczność, innowacyjność oraz interpretacyjną i analityczną precyzję. Publikacja będzie z pewnością odebrana jako interesujący, a nawet intrygujący składnik wciąż bogaconej biblioteki opracowań dotyczących mediów. Młodzi autorzy imponują rozległością zainteresowań, odwagą w formułowaniu hipotez interpretacyjnych.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Wojtak

 


Spis treści

Wstęp

Oksana Banias Kreowanie wizerunku Polski przez polskojęzyczne media na Ukrainie (na podstawie analizy „Kuriera Galicyjskiego”)

Юлія Бондар Розвиток нової журналістики в Україні

Małgorzata Bożek Opisywanie świata według Hanny Krall i Krzysztofa Kąkolewskiego. Inspiracje, tematy i bohaterowie

Bernadeta Bróż Kilka uwag o języku komentatorów sportowych na przykładzie wybranych meczów siatkówki

Kalina Ciszewska List czy e-mail do redakcji? Zmiana gatunku na podstawie analizy tekstów w „Wysokich Obcasach Extra” i portalu foch.pl

Joanna Czerkies Hasło reklamowe w przedwojennej reklamie kosmetyków w kontekście współczesnych sloganów prasowych

Lidia Iskra Sygnały ironii w wypowiedziach Kuby Wojewódzkiego – uwagi pragmalingwistyczne

Róża Klimczak Cała prawda o Całej prawdzie Antyradia – wybrane językowe wykładniki „inforozrywki”

Zoriana Kozachok Nowe podejście do wizualizacji w środkach masowej komunikacji dostępnych online (na podstawie analizy materiałów online „The New Yorker”)

Piotr Krupa, Beata Pukło Glusi.tv – telewizja internetowa dla osób niesłyszących. Z doświadczeń dziennikarzy

Klaudia Kuraś O wartościach i antywartościach w prasie religijnej dla dzieci (na podstawie katolickiego czasopisma „Mały Gość Niedzielny”)

Tetiana Liuta Freedom of speech and ethics of journalists through the prism of the war in Donbass

Justyna Majchrowska O języku i strukturze zapowiedzi w portalu internetowym Pudelek

Paulina Molicka Miłość jako wartość w serialu telewizyjnym na przykładzie „Czasu honoru”

Patrycja Olko Porada prasowa i listy do redakcji w czasopismach dla kobiet

Oksana Pavlishin Mass media fighting the XXI century epidemics

Olga Richniak Popularization of science in the context of educational function of Ukrainian media

Roman Szczerban Rola kultury w przestrzeni informacyjnej Ukrainy

Natalija Wojtowicz Wpływ przedwyborczych sondaży na opinię publiczną

Izabela Zahaczewska Językowy obraz „magicznej” bieszczadzkiej rzeczywistości w reportażach Henryka NicponiaDodano: 2017-09-08 08:40:57


« Wstecz