DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe


Zmysły

Aspekty językowo-kulturowe

 

pod red. Grażyny Filip, Kazimierza Ożoga, Roberta Słabczyńskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2017

ss.214

Recenzowała: prof. dr hab. Małgorzata Kita

 

      Wiedza o zmysłach rozwija się niezwykle dynamicznie – można wręcz mówić o „zwrocie sensorycznym” w nauce. Zmysłowość, element dziedzictwa biologicznego człowieka, jest też aktem kulturowym i budzi zainteresowanie różnych dyscyplin naukowych. Tom Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe wpisuje się w ten krąg refleksji, stanowiąc kolejny krok lingwistów ku poznaniu zmysłowych uwarunkowań ludzkiego umysłu.
      Badacze z kilku dziedzin humanistyki, koncentrując się na obserwacji językowych ujęć tego, co dociera do świadomości człowieka za pomocą wzroku, smaku, węchu, słuchu czy dotyku, ukazują poznanie poprzez zmysły, jak i praktyki kulturowe/dyskursywne związane z doświadczeniem sensualnym.
      Cieszy, że wśród Autorów tomu znajdują się doświadczeni badacze i adepci nauki; dla niektórych udział w tomie stanowi ważny w życiu naukowca debiut pisarski. Zgromadzenie autentycznie zainteresowanych tymi tematami osób o różnym statusie naukowym jest dobrym przykładem inspirującego dialogu poznawczego.
      Książka jest ważnym głosem filologów w naukowym dyskursie o sensualności i powinna zyskać szerokie grono odbiorców zainteresowanych wiedzą o człowieku.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Kity

 


SPIS TREŚCI

Grażyna Filip, „To widać, słychać i czuć” – o zmysłach w imieniu redakcji

Kazimierz Ożóg, Opozycja światło – ciemność w języku i kulturze (wybrane zagadnienia)

Justyna Majchrowska, Udział zmysłu wzroku w dekodowaniu informacji w mediach masowych na przykładzie portalu pudelek.pl

Róża Klimczak, „To, co najlepsze, w zasięgu wzroku” – językowe i graficzne nawiązania do marketingu sensorycznego na przykładzie marki Mercedes-Benz

Magdalena Patro-Kucab, Rola percepcji zmysłowej w opisie „czasów kontuszowych”. Osowa Alojzego Felińskiego we wspomnieniach Ewy Felińskiej z Wendorffów

Honorata Borek, Percepcja słuchowa w powieści Janusza Leona Wiśniewskiego i Irady Wownenko Miłość oraz inne dysonanse

Grażyna Filip, Dotykowy aspekt komunikacji w prasie branżowej marek Peugeot i Audi

Наталія Шумарова, Відчуття міста. Київ у студентських творах (одоративні характеристики)

Joanna Czerkies, Świat wrażeń zmysłowych w reklamach kosmetyków dla kobiet w dawnej prasie

Ірина Бундза, Числові форми польських іменників – назв відчуттів у словнику і тексті

Paulina Molicka, Odsłanianie mechanizmów poznania wielozmysłowego – postać księżnej Izabeli Czartoryskiej (na przykładzie poezji osiemnastowiecznej)

Małgorzata Bożek, Caravaggio: święty grzesznik. Malarstwo w niewoli zmysłów w filmowym ujęciu BBC

Robert Słabczyński, Burdele, Matoły, Biały Kał – asocjacje i wrażenia zmysłowe ukryte w nazwach miejscowychDodano: 2017-09-08 08:50:06


« Wstecz