DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Działalność popularyzatorska


Działalność na rzecz środowiska uczelnianego i pozauczelnianego

 • E. Oronowicz-Kida: Przygotowanie tekstu dyktanda oraz prowadzenie corocznego Powiatowego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku –  latach 2003-2007.

 • A. Myszka (red.) Informator dla studentów filologii polskiej, Rzeszów 2006.


Odczyty w ramach PTJ, TMJP i współpracy ze szkołami:

 • A. Myszka, Wpływ mediów na współczesny język polski, odczyt dla nauczycieli w gimnazjum w Słocinie na Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, 09.05.2008 r.

 • A. Myszka, Przezwiska uczniów i nauczycieli – nowe tendencje nominacyjne, odczyt dla nauczycieli w gimnazjum w Słocinie na Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, 17.05.2007 r.

 • A. Myszka, Historia imion w Polsce, odczyt dla nauczycieli w gimnazjum w Słocinie na Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym, 30.05.2006 r.

 • A. Myszka, Pochodzenie imion używanych w Polsce współcześnie, prelekcja dla uczniów  Gimnazjum we Frysztaku, 2005 r.


Odczyty w ramach PTJ, TMJP i współpracy ze szkołami: 

 • W. Kochmańska, Referat Stan współczesnej wiedzy gramatycznej absolwentów szkół  średnich (z obserwacji dydaktyka w szkole wyższej)  wygłoszony podczas OGóLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI POLONISTYCZNEJ RóŻNE OBLICZA WSPóŁCZESNEJ POLSZCZYZNY, która odbyła się w dniach 13 – 14 IV 2007 r. w Mielcu.

 • G. Filip, M. Krauz: Językowy obraz piękna i brzydoty w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego, odczyt w ramach TMJP 21 maja 2006 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 • G. Filip, M. Krauz: Językowy obraz grzechu w powieści Stefana Żeromskiego, odczyt w ramach TMJP 21 maja 2006 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 • W. Kochmańska, Wykładniki funkcji fatycznej w audycji telewizyjnej dla młodzieży „Rower Błażeja”, referat wygłoszony 6 V 2004 w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego Oddział w Rzeszowie.

 • G. Filip: Gadu-Gadu, o strukturze i języku młodzieżowych rozmów w Internecie, odczyt w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, w listopadzie 2003 r. 


Działalność na rzecz środowiska uczelnianego i pozauczelnianego 

 • J. Lizak: wykłady dla uczniów szkół średnich (np. w Liceum Ogólnokształcącym w Czudcu). 

 • J. Lizak: praca w komisjach konkursów recytatorskich dla dzieci i młodzieży (np. „Turniej o liść dębu” organizowany corocznie przez Dom Kultury w Sędziszowie Małopolskim). 

 • J. Lizak: praca w komisjach przy ustnych egzaminach maturalnych z języka polskiego (np. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Chmielniku). 

 • J. Lizak: praca w komisji konkursowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 • J. Lizak: organizacja cyklicznych zajęć dla studentów w ramach współpracy z biblioteką Muzeum-Zamku w Łańcucie.


Wyróżnienia i nagrody

 • J. Lizak: Nagroda indywidualna II stopnia za habilitację – przyznana 1 października 2007 r. przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 • G. Filip: Nagroda indywidualna II stopnia za doktorat – przyznana 21 października 2001 r. przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. 


Dodano: 2009-05-05 10:14:29


« Wstecz