DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1: Analizy i (re)interpretacje


Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.1

Analizy i reinterpretacje


pod red. Elżbiety Mazur

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2017

ss. 304

Recenzowała: prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepanikowa

 


      Przedmiotem refleksji badawczej czynimy kanon współczesności jako narzędzie historyka literatury i dydaktyka, a także rozważania o literaturze polskiej lat 1945-1989 i najnowszej, tworzonej w kraju oraz na obczyźnie.

      W książce znajdują się zatem analizy i interpretacje literatury współczesnej, w tym omówienia dzieł z różnych przyczyn pozostających poza kanonem, interpretacje poezji i prozy ostatnich dekad oraz szkice dotyczące ważnych zjawisk literackich i zarazem związane z organizacją procesu dydaktycznego.

Ze Wstępu

 


Spis treści

Wstęp


I

Ewa Goczał
„Miejsca zakreślone" w dialogu Sommera z Różewiczem. O mechani­zmach kontestacji i kontynuacji tradycji poetyckiej

Krystian Maciej Tomala
Klatka była tak długo zamknięta/ aż wylągl się w niej ptak. Próba wprowa­dzenia krytyki somatycznej do polonistyki szkolnej na przykładzie poezji Tadeusza Różewicza

Roman Magryś
Poezja w dobie politycznego przełomu. Kategoryzowanie rzeczywistości w pierwszym tomie Wierszy zebranych Jacka Podsiadły

Alicja Jakubowska-Ożóg
Wiersze o śmierci. Grzegorz Kwiatkowski Spalanie

Jolanta Fiszbak
„Poeta pamięta". Przemysława Dakowicza hołd dla Żołnierzy Niezłom­nych


II

Rafal Moczkodan
Ćwierć wieku smakowania (?) zakazanego owocu - literatura emigracyjna a szkole średniej

Gustaw Ostasz
Nad fabułą Drogi donikąd Józefa Mackiewicza

Anna Wzorek
Bonifacy Miązek i jego liryka w edukacji polonistycznej

Ewelina Górka
Problemy literatury emigracyjnej na przykładzie korespondencji Jerzego Giedroycia z Witoldem Gombrowiczem


III

Mirosław Czarnik
Od martyrologii do aksjologii. Literatura wojny i okupacji w praktyce szkoły ponadgimnazjalnej

Małgorzata Gajak-Toczek
Holocaust na zajęciach ze studentami polonistyki. Refleksja aksjolo­giczna     

Janusz Waligóra
Alien na pokładzie! Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff - poemat późny, ale nie spóźniony


IV

Bernadetta Żynis
Puste miejsca (po) miłości. Kilka ujęć z literatury (Prus, Konwicki, Dehnel)

Elżbieta Mazur
„Wtedy to były czasy!" - mitologizacja świata przedstawionego w Madame Antoniego Libery

Karolina Wawer
Domknięcie nowoczesności. Pamięć, czas, tożsamość a Inny w twórczości Wiesława Myśliwskiego

Artur Cembik
„Już się nie mogę tego Chamowa wyprzeć..." czyli o Mironie Białoszewskim w szkole na nowo

Indeks nazwiskDodano: 2018-03-28 13:46:38


« Wstecz