DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2: Interpretacje - wartości - konteksty


Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t.2

Interpretacje - wartości - konteksty


pod red. Urszuli Kopeć

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2017

ss. 228

Recenzowała: prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepanikowa

 

 

      Autorzy artykułów zamieszczonych w tomie drugim przedmiotem analiz czynią wybrane teksty literackie powstałe po roku 1945 oraz najnowsze teksty kultury, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich analizowanych lub proponowanych do omówienia w edukacji polonistycznej uczniów szkół średnich oraz kształceniu akademickim.
      W pracy zamieszczono także interesujące propozycje dotyczące organizacji procesu analizy i interpretacji tekstów obecnych często w praktyce dydaktycznej, ale wymagających reinterpretacji czy dopowiedzeń. Szczególną uwagę zwrócono na teksty literackie podejmujące tematykę wartości, mając na uwadze fakt, że zagadnienia aksjologiczne są istotnym, ale trudnym problemem badawczym.

Ze Wstępu

 

Spis treści

Wstęp

 

I

Paweł Sporek
W poszukiwaniu sensu życia. Sunset LimitedCormaca McCarthy`ego jako dramat o ludzkim byciu w świecie

Urszula Kopeć
Językowo-kulturowy obraz miłości małżeńskiej i rodzinnej. Karol Wojtyła Przed sklepem jubilera

Stanisław Dłuski
Herbert w szkole. Etyka i aksjologia

Jolanta Mazur-Fedak
Problematyka aksjologiczna XX wieku na podstawie wierszy Czesława Miłosza. Propozycja modułu do kanonu w szkole średniej

 

II

Agnieszka Kusz
Wartościowanie kobiety w metaforach i porównaniach typu Kobieta to zwierzę na przykładzie twórczości Agnieszki Osieckiej

Elżbieta Mazur
O kobiecych trenach w szkole średniej (na przykładzie Białego rękopisu Anny Kamieńskiej i Requiem z ptakami Adriany Szymańskiej)

Barnarda Majka
Poetycka podróż w krainę snu Ludmiły Marjańskiej

Anna Hajduk
Ofiarowanie Izaaka - reinterpretacje biblijnej opowieści o Abrahamie - polskiej poezji współczesnej

 

III

Małgorzata Krzysztofik
Poezja śpiewana Jacka Kaczmarskiego w edukacji ponadgimnazjalnej. Wybór piosenek, metody, efekty kształcenia

Ewelina Radion
Audiosfera Karmazynowego poematu Jana Lechonia

Paulina Osak
Świadomość językowa a interpretacja. Poezja neolingwistyczna w szkole - ciekawostka czy materiał interpretacyjny?

 

IV

Grażyna Różańska
Powieść Doroty Masłowskiej przyczynkiem do rozmowy polonisty z mło­dzieżą o młodzieży

Piotr Kołodziej
"Wyspa otoczona łódkami strachu". Współczesna szkoła wobec współcze­snych problemów

Dominik Borowski
W poszukiwaniu literackich odniesień do lektur szkolnych... O próbie zestawiania tekstów kanonicznych z najnowszą literaturą dla młodzieży - projekt dydaktyczny

Indeks nazwiskDodano: 2018-03-28 13:46:27


« Wstecz