DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)


Jolanta Kowal  

Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805-1806 i 1815-1830)

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2017

ss. 464

Recenzował: prof. dr hab. Wiesław Pusz

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I
Obraz czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie epoki porozbiorowej. Warunki rozwoju

ROZDZIAŁ II
Historia wydawnicza oraz dzieje recepcji „Dziennika Wileńskiego"

   II.1. „... w zamiarze rozszerzenia powszechnego oświecenia...". „Dziennik Wileński" z lat 1805-1806
   II.2. ... do nowego wzrostu i pomnożenia nauk..." „Dziennik Wileński" w latach 1815-1830

ROZDZIAŁ III
Literatura na lamach „Dziennika Wileńskiego"

   III.1. Poezja

III.1.1. Parnas klasycyzujący
III.1.2. W kręgu estetyki sentymentalnej
III.1.3. Wobec polskiej tradycji oświeceniowej XVIII wieku
III.1.4. Na gruncie tradycji antycznej oraz nowożytnej spuścizny klasycyzmu francuskiego
III.1.5. Twórczość poetycka młodych romantyków

   III.2.  Proza

III.2.1. Powiastki moralne
III.2.2. Powiastki orientalne
III.2.3. Powieści sentymentalne
III.2.4. Powieści gotyckie, rycersko-zbójeckie i fantastyczne
III.2.5. Rodzima powieść obyczajowa oraz historyczna

ROZDZIAŁ IV
Na gruncie zagadnień publicystycznych

   IV.1. Dyskurs o języku polskim
   IV.2. Liberalizm kontra obskurantyzm
   IV.3. Zainteresowania orientalistyczne
   IV.4. Wokół pieśni ludowych
   IV.5. Polemika klasyków z romantykami

ROZDZIAŁ V
Litteraria w ogłoszeniach wydawniczych, recenzjach i ujęciach syntetycznych

Zakończenie

Nota bibliograficzna

Aneks
Bibliografia zawartości literackiej „Dziennika Wileńskiego" z lat 1805-1806 oraz 1815-1830

Bibliografia

Indeks osób

SummaryDodano: 2018-12-28 10:57:31


« Wstecz