DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Doktoranci


Wytyczne w sprawie praktyk

Wytyczne w sprawie praktyk studentów studiów doktoranckich
na Wydziale Filologicznym UR
odbywających praktyki w Instytucie Filologii Polskiej UR

  1. Studenci studiów doktoranckich studiujący w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich nie może przekraczać  90 godzin dydaktycznych rocznie (podstawa prawna: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 197, p. 3 – Dz.U. Nr 164, poz. 1365).


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-04 08:12:22Dzienniczek praktyk

DZIENNICZEK PRAKTYK

Miejsce praktyki:.............................................................

Czas trwania praktyk:.........................................................

Imię i nazwisko doktoranta:...................................................

Kierunek studiów:       FILOLOGIA POLSKA

Rok studiów.......................... Specjalność ............................

data liczba godzin tematyka i opis zajęć prowadzonych tematyka zajęć hospitowanych uwagi*
         
         
         
         
         
         


                                                                                                                  ……………………………………
                                                                                                                       podpis opiekuna praktyki

* np. podpis osoby hospitowanej, podpis osoby hospitującej itpDodano: 2009-05-04 08:01:07