DYDAKTYKA

ZESZYTY NAUKOWE
SERIA FILOLOGICZNA


 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna
DYDAKTYKA / DYDAKTYKA POLONISTYCZNA


Czasopismo od nr 10 (87) ukazywać się będzie pod zmienionym tytułem "Dydaktyka Polonistyczna"

ISSN 1643-0484
ISSN 1643-0514


Rada Naukowa

Ryszard Jedliński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Barbara Myrdzik (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)
Aniela Książek-Szczepanikowa (Uniwersytet Szczeciński)
Helena Synowiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Swietłana Tezikowa (Państwowy Uniwersytet im. N. Gogola, Niżyn, Ukraina)
Zbigniew Trzaskowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Aleksandr Zabarnyi  (Państwowy Uniwersytet im. N. Gogola, Niżyn, Ukraina)

Rada Redakcyjna

Danuta Hejda (sekretarz redakcji) e-mail dhejda@o2.pl
Alicja Jakubowska-Ożóg (redaktor naczelny) e-mail ala.ozog@interia.pl
Dorota Karkut
Urszula Kopeć
Elżbieta Kozłowska
Agata Kucharska-Babula
Elżbieta Mazur
Tadeusz Półchłopek
Zygmunt Sibiga


Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.


Adres redakcji:

Instytut Filologii Polskiej UR
Ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 12 30
Tel./fax 17 872 12 91
e-mail: dydaktykapol@ur.edu.pl 

Wydawnictwo:

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ul. prof. S. Pigonia 6
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 13 69
Tel./fax 17 872 14 26
E-mail: wydaw@ur.edu.pl
WWW: wydawnictwo.ur.edu.plOstatnia aktualizacja: 5.05.2017 r.
Odwiedzin: