DYDAKTYKA

ZESZYTY NAUKOWE
SERIA FILOLOGICZNA


 
O piśmie


„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”

      Pismo ukazuje się od wielu lat, stanowi kontynuację pisma wydawanego od 1965 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie od 2001 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim. Do tej pory ukazało się 86 zeszytów. Na łamach tego rocznika publikowano teksty poświęcone zagadnieniom nauczania języka polskiego na wszystkich poziomach kształcenia, problemom wychowania dzieci i młodzieży, komentowano zmiany w programach nauczania, reformy polskiej szkoły. „Dydaktyka” stanowiła miejsce, w którym zamieszczali swoje teksty zarówno nauczyciele akademiccy, jak i doświadczeni nauczyciele języka polskiego.
       Od następnego numeru, czyli od numeru 10 (87) pismo zmienia  swój tytuł i ukazywać się będzie jako „Dydaktyka Polonistyczna”. Zmiana tytułu pisma oznacza także rozszerzenie jego formuły. Zależy nam, by stało się ono miejscem naukowych dyskusji o polskiej szkole, nauczaniu języka polskiego nie tylko w kraju, ale także za granicą, podpowiadało nowe rozwiązania metodyczne i było miejscem wymiany doświadczeń badawczych. Interesują nas tematy dotyczące literatury, języka, szeroko pojętej kultury, a więc wszystkie zakresy, które służą nauczaniu i kształtowaniu postaw młodego pokolenia.
      Zajmuje nas również problem kształcenia studentów polonistyki, przyszłych nauczycieli i tych, którzy nie wiążą swej przyszłości z zawodem nauczyciela polonisty. Pragniemy na łamach naszego pisma odnotowywać i komentować nowości wydawnicze, a także ważne dla środowiska naukowego i dydaktycznego inicjatywy i wydarzenia.

Zapraszamy serdecznie do współpracy
Redakcja 

 

 Odwiedzin: