DYDAKTYKA POLONISTYCZNA


 
Lista recenzentów

 

dr hab. KORDIAN BAKUŁA (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. DANUTA KRZYŻYK (Uniwersytet Śląski)
dr hab. DOROTA MICHUŁKA (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. IWONA MORAWSKA, prof. UMCS (UMCS Lublin)
dr hab. RYSZARD STRZELECKI, prof. UKW (UKW Bydgoszcz)
prof. ANIELA KSIĄŻEK-SZCZEPANIKOWA (Uniwersytet Szczeciński)

 

 Odwiedzin: