DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dyżury pracowników


Dyżury pracowników IPiD w semestrze letnim 2019/2020

Pracownik
(tytuł/stopień naukowy)
 
Dane kontaktowe (numer gabinetu, nr telefonu służbowego)  Termin dyżuru 
prof. dr hab. Grażyna Filip 138, 17 872 12 37 czwartek 9:00-10:00 i 13:45-14:15
prof. dr hab. Jolanta Pasterska 132, 17 872 12 47
czwartek 14:00-15:30
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg 116, 17 872 12 43
czwartek 11:00-12:00
prof. dr hab. Stanisław Uliasz 133, 17 872 12 41
czwartek 9:00-10:00
dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR 106, 17 872 12 36
czwartek 15:30-17:00
dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR 115, 17 872 12 46 środa 9:00-11:30
prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg 108, 17 872 12 39
czwartek 14:00-15:00, piątek 9:30-10:00
dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR 107, 17 872 12 38
środa 10:30-12:00
dr hab. Anna Wal, prof. UR 106, 17 872 12 36
środa 10:45-11:30 czwartek 14:10-15:10
dr hab. Bożena Taras, prof. UR 131, 17 872 12 48
czwartek 7:30-8:15 i 13:45-14:30
dr hab. Dorota Karkut, prof. UR 109, 17 872 12 40
czwartek 13:45-15:15
dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR 134, 17 872 12 29
środa 11:45-13:15
dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR 115, 17 872 12 46
czwartek 12:30-14:00
dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR 107, 17 872 12 38
wtorek 11:30-13:00
dr hab. Joanna Rusin, prof. UR 104, 17 872 12 35
środa 13:15-14:00 czwartek 12:00-12:45
dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR 122, 17 872 12 32
czwartek 12:00-13:30
dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR 104, 17 872 12 35
środa 11:45-13:15 czwartek 12:00-12:45
dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR 108, 17 872 12 39
wtorek 14:15-15:00 czwartek 13:45-14:30
dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR 106, 17 872 12 36 urlop w sem. letnim
dr hab. Marek Nalepa, prof. UR 121, 17 872 12 31
czwartek 8:30-10:00
dr hab. Marek Stanisz, prof. UR 104, 17 872 12 35 czwartek 13:45-15:15
dr hab. Maria Krauz, prof. UR 119, 17 872 12 45
czwartek 12:00-13:30
dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR 104, 17 872 12 35
środa 16:45-18:15
dr hab. Roman Magryś, prof. UR 122, 17 872 12 32
urlop w sem. letnim
dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR 123, 17 872 12 33
środa 15:00-16:30
dr hab. Urszula Kopeć, prof. UR 110A, 17 872 13 23
Urlop w sem. letnim
dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR 119, 17 872 12 45
czwartek 12:00-13:30
dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR 107, 17 872 12 38 lub
31 bud. A3, 17 872 10 74
poniedziałek 12:00 – 14:00
czwartek 12:00 – 14:00
dr hab. Agata Kucharska-Babula 109, 17 872 12 40
środa 12:30-14:00
dr Arkadiusz Luboń 139, 17 872 12 42
środa 8:30-10:00
dr Danuta Hejda 123, 17 872 12 33
czwartek 12:00-13:30
dr Elżbieta Kozłowska 123, 17 872 12 33
piątek 10:00-11:30
dr Ewa Błachowicz 131, 17 872 12 48
czwartek 15:30-16:15,
czwartek 17:45-19;15 tydz. 1/3
dr hab. Grzegorz Trościński 122, 17 872 12 32
czwartek 12:00-13:30
dr Jan Wolski 108, 17 872 12 39
czwartek 12:00-13:30
dr Justyna Majchrowska 138, 17 872 12 37
poniedziałek 15:00-16:30
dr Krystyna Gielarek-Gorczyca 108, 17 872 12 39
środa 8:30-10:00
dr Małgorzata Kułakowska 115, 17 872 12 46
wtorek 10:30-12:00
dr Michał Żmuda 139, 17 872 12 42
czwartek 9:15-10:00 i 12:00-12:45
dr Robert Słabczyński 115, 17 872 12 46
piątek 10:00-11:30
dr Stanisław Dłuski 107, 17 872 12 38
czwartek 12:00-13:30
dr hab. Urszula Gajewska 131, 17 872 12 48
czwartek 14:00-15:30
dr Wojciech Birek 139, 17 872 12 42
środa 13:45-15:15
dr Wojciech Maryjka 104, 17 872 12 35
czwartek 8:30-10:00
mgr Małgorzata Bożek 138, 17 872 12 37
wtorek 8:00-9:30


Dodano: 2020-03-09 12:30:40