DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dziennikarstwo - Jakość kształcenia


Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2019/2020)

Opis zakładanych efektów uczenia się, studia 1. stopnia

Harmonogram studiów stacjonarnych I stopnia


Opis zakładanych efektów uczenia się, studia 2. stopnia

Harmonogram studiów stacjonarnych II stopniaDodano: 2020-02-20 09:25:54Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2017/2018)

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2017/2018 sylabusy (programy nauczania) są prezentowane przez Prowadzących zajęcia podczas spotkań organizacyjnych. Najnowsze wersje sylabusów będą zamieszczane sukcesywnie w systemie Uczelnia 10.Dodano: 2017-09-27 12:30:51Efekty kształcenia

Efekty kształcenia (rok rozpoczęcia studiów 2016/2017)


Efekty kształcenia (rok rozpoczęcia studiów 2015/2016)Dodano: 2016-09-22 09:05:10Dokumentacja praktyk

1. regulamin praktyk dziennikarskich (dla obu specjalności)

2. załącznik dzienniczek praktyk, redakcja prasowa

3. załącznik dzienniczek praktyk, redakcja radiowa bądz tv

4. załącznik dzienniczek praktyk, instytucja bądź biuro

5. załącznik dzienniczek praktyk, instytucja bądź biuro

6. załącznik DiKS

7. załącznik DiKS

8. załącznik DiKSDodano: 2016-02-19 13:11:29Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Uchwała nr 322/05/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 239/12/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społecznaDodano: 2015-09-18 12:31:18Dokumenty dydaktyczne (rok rozpoczęcia studiów 2015/2016)

Matryca efektów kształcenia

Plany studiów 1. stopnia, studia stacjonarne (tzw. siatki)Dodano: 2015-04-15 10:32:29