DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty





Nowości wydawnicze






  

  












Dziennikarstwo - Sylabusy


Opisy przedmiotów (tzw. sylabusy) - rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 oraz 2016/2017

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2016/2017 sylabusy (programy zajęć) są prezentowane przez Prowadzących zajęcia podczas zajęć organizacyjnych. Najnowsze wersje sylabusów będą zamieszczane sukcesywnie w systemie Uczelnia 10.



Dodano: 2016-09-22 09:06:56



Opisy przedmiotów (tzw. sylabusy) - rok rozpoczęcia studiów 2015/2016

Szanowni Państwo!
W roku akademickim 2015/2016 obowiązują sylabusy opracowane przez Zespół przygotowujący dokumentację dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
O ewentualnych modyfikacjach w programach dla poszczególnych przedmiotów informują Prowadzący podczas zajęć organizacyjnych. Najnowsze wersje sylabusów będą zamieszczane sukcesywnie w systemie Uczelnia 10.

I A. SYLABUSY PRZEDMIOTÓW MODUŁU PODSTAWOWEGO

I A. SYLABUS NAUKA O KOMUNIKOWANIU

I B. SYLABUSY PRZEDMIOTÓW MODUŁU OGÓLNOUNIWERSYTECKIEGO

I C1. SYLABUSY PRZEDMIOTÓW MODUŁU Z ZAKRESU MEDIÓW

I C3. PRZEDMIOTY Z ZAKRESU MODUŁU JĘZYKA I KOMUNIKACJI



Dodano: 2016-01-11 12:07:31