DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Nowy termin egzaminu - 9-10 marca 2019 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

9-10 marca 2019

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów w sesji 9-10.03.2019:

B1, B2, C1 - w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

B1, B2 - w grupach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat)

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich:

 - poziom B1 (dorośli) - zł 645,00 (równowartość 150 euro)

 - poziom B2 (dorośli) –  zł 645,00 (równowartość 150 euro)

 - poziom C1 (dorośli) –  zł 774,00 (równowartość 180 euro)

 - poziom B1 (dzieci i młodzież) –  zł 387,00 (równowartość 90 euro) 

 - poziom B2 (dzieci i młodzież) –  zł 387,00 (równowartość  90 euro) 


Wydanie certyfikatu20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31.12. 2018 r.: 4,3000 zł

Rejestracja kandydatów:

od 9 stycznia do  5 lutego 2019 roku lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony (zakładka: formularz zgłoszeniowy).
Jeśli formularz jest wypełniany odręcznie, prosimy o wyraźne pismo. Imię i nazwisko należy wpisać w takiej formie, jak w paszporcie.

2. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 3 dni od złożenia formularza) i przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: certyfikat.polski@ur.edu.pl. Rejestracja na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie.

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku:

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

nr konta :  42 1030 1999 7897 0000 0191 0072

IBANPLPX
SWIFT code: CITIPLPX

Nazwa banku:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

tytuł wpłaty: Egzamin, imię i nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

na przykład: Egzamin, Jan Kowalski, B1, UR, marzec 2019


Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91
certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2019-01-09 10:58:44

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44