DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Egzamin 10-11 VI 2017

      Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej czerwcowej sesji egzaminacyjnej (10-11 VI 2017) odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej: I piętrze budynku A1 (położonego na al. Tadeusza Rejtana):

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/

 

  • Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 10 czerwca o godzinie 10:00 w sali nr 110. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (25 minut), rozumienie tekstu pisanego (45 minut), poprawność gramatyczną (45 minut) oraz umiejętność pisania (75 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 11 czerwca o godzinie 10:00 w sali nr 110.


  • Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w niedzielę 11 czerwca o godzinie 10:00 w sali nr 118. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (30 minut), rozumienie tekstu pisanego (60 minut), poprawność gramatyczną (60 minut) oraz umiejętność pisania (90 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 118), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).Dodano: 2017-06-01 14:29:03EGZAMIN 10-11 CZERWCA
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


Termin egzaminu:

10-11 czerwca 2017 roku

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów w sesji 10-11.06.2017:

B1, B2 i C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
(14-17 lat)

Cena egzaminu:

opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich i stanowią one równowartość:

poziom B1 – 120 euro – dla grupy  dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

poziom B2 – 120 euro – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

poziom C1 – 140 euro  – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

poziom B1 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – 90 euro.

Wydanie certyfikatu20 euro (płatne po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie)

Rejestracja kandydatów:

od 4 kwietnia do 4 maja 2017r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony (zakładka: formularz zgłoszeniowy).

Jeśli formularz jest wypełniany odręcznie, prosimy o wyraźne pismo.
2. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (nie później niż do 4.05.2017 r.).

Opłaty egzaminacyjne (prosimy nie zaokrąglać):

Poziom B1 (dorośli) – 506,38 PLN

Poziom B2 (dorośli) – 506,38 PLN

Poziom C1 (dorośli) – 590,77 PLN

Poziom B1 (Junior) –  379,78 PLN (po 1 maja 2017 r. cena egzaminu w tej kategorii może ulec zmianie - ze względu na kurs euro)


Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31. marca 2017: 4,2198 zł.

http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a064z170331

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.

Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku: Uniwersytet Rzeszowski 

Nazwa banku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

Adres banku: u. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

nr konta : 45  1030 1999 7897 0000 0171 0004

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Egzamin. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

Wzór: Egzamin, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, czerwiec 2017


Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów

tel. (+48) 17 872 12 30
tel.- fax: (+48)  17 872 12 91
certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2017-03-31 12:34:27

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44