DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Egzamin 17-18 XI 2018

      Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej listopadowej sesji egzaminacyjnej (17-18 XI 2018) odbędzie się w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa:
na I piętrze budynku A1 (położonego na al. Tadeusza Rejtana):

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/


Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 17 listopada o godzinie 10:00 w salach nr 110 i 118 . Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 25 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 18 listopada o godzinie 10:00 w salach nr 118, 126 i 137. Lista zdających wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 17 listopada.

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w niedzielę 17 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 124. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 60 minut
Poprawność gramatyczna 60 minut
Pisanie 90 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 18 listopada o godzinie 10:00 w sali 137.
Lista zdających
wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 17 listopada.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

 

Pobierz wersję PDFDodano: 2018-11-07 13:58:52Kurs dla osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Rzeszowski prowadzi nabór chętnych na kurs dla osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które planują zdawać egzamin certyfikatowy B1 na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w innych upoważnionych ośrodkach. Egzamin ma charakter państwowy i jest identyczny we wszystkich ośrodkach.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych (20 x 45 minut).

Zajęcia planowane są w dniach 03 – 04 listopada (sobota-niedziela) w godzinach 9.00 – 14.00 oraz 10 listopada (sobota) w godzinach 9.00-15.30.

Koszt kursu - 350 zł od osoby. Zajęcia rozpoczną się, gdy zgłosi się minimum 10 osób.

Harmonogram kursu

Sobota, 3 listopada

9.00 - 9.45 - Podstawowe informacje o egzaminie i jego strukturze.

9.50 – 11.20 – Omówienie części egzaminu „Rozumienie ze słuchu”: zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi, typy zadań występujących w tej części; rozwiązywanie przykładowych zadań.

11. 30 – 13.45 – Omówienie części egzaminu „Rozumienie ze słuchu”: zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi, typy zadań występujących w tej części; rozwiązywanie przykładowych zadań.

 

Niedziela, 4 listopada

9.00 – 10.30 – Omówienie części egzaminu „Poprawność gramatyczna”: zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi, typy zadań występujących w tej części.

10.45 – 12.15 – Rozwiązywanie przykładowych zadań z części „Poprawność gramatyczna”.

12.30 – 14.00 – Omówienie części egzaminu „Mówienie”: zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi: sytuacje komunikacyjne sprawdzane podczas egzaminu. Symulacja egzaminu ustnego.

 

Sobota, 10 listopada

9.00 – 10.30 – Omówienie części egzaminu „Pisanie”: zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi: gatunki tekstów użytkowych występujące na egzaminie.

10.45 – 13.00 – Czytanie przykładowych tekstów, redagowanie wybranych gatunków teksów użytkowych.

13.15 – 15.30 – Rozwiązywanie i omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego.

Zapisy na kurs odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wersja doc i pdf) i dostarczenie go do na adres e-mail: kursy.polonus@ur.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać : KURS PRZYGOTOWUJĄCY B1.

Rejestracja trwa od 25 do 28 października 2018 r.

W przypadku, gdy zostanie zebrana wymagana minimalna liczba uczestników, zostaną rozesłane informacje z numerem konta i sposobem wpłaty na kurs oraz dokładne miejsce odbywania się zajęć.

UWAGA: Udział w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu!Dodano: 2018-10-24 11:46:59Zakończony nabór

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że limit miejsc na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w sesji 17-18 listopada 2018 roku został wyczerpany.
Dodano: 2018-10-06 14:02:23Nowy termin egzaminu - 17-18 listopada 2018 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

17-18 listopada  2018 roku

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów w sesji

17-18.11.2018:

A2, B1, B2, C1, C2 - w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich, prosimy nie zaokrąglać kwot:

poziom A2 (dorośli) –  515,44 zł (równowartość 120 euro)

poziom B1 (dorośli) –  644,29 zł (równowartość 150 euro)

poziom B2 (dorośli) –  644,29 zł (równowartość 150 euro)

poziom C1 (dorośli) –  773,15 zł (równowartość 180 euro) 

poziom C2 (dorośli) –  773,15 zł (równowartość 180 euro) 


Wydanie certyfikatu20 euro (płatne po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31.08. 2018 r.: 4,2953 zł

Rejestracja kandydatów:

od 6 września do 13 października 2018 r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony (zakładka: formularz zgłoszeniowy).
Jeśli formularz jest wypełniany odręcznie, prosimy o wyraźne pismo. Imię i nazwisko należy wpisać w takiej formie, jak w paszporcie.

2. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 7 dni od złożenia formularza ale nie później niż do 13.10.2018 r.) i przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: certyfikat.polski@ur.edu.pl

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku:
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

nr konta :  54 1030 1999 7897 0000 0181 0043 
IBANPLPX
SWIFT code: CITIPLPX

Nazwa banku:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

tytuł wpłaty: Egzamin. Imię i nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

na przykład: Egzamin, Jan Kowalski, B1, UR, listopad 2018


Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2018-09-06 08:26:22

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44