DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Nowy termin egzaminu - 19-20 maja 2018 r.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła kalendarz sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Pierwszy termin egzaminu w 2018 - 19-20 maja 2018 roku

Na Uniwersytecie Rzeszowskim organizowane będą egzaminy na następujących poziomach:

B1, B2, C1 - dla osób dorosłych i B2 - w grupie przystosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat).


Ceny egzaminów:

  • Poziom B1, B2 dla osób dorosłych - równowartość 130 euro,

  • Poziom C1 dla osób dorosłych - równowartość 160 euro.

  • Poziom B2 (w grupie przystosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży) - równowartość 90 euro.


Termin zapisów i wnoszenia opłat: od 23 lutego 2018 do 12 kwietnia 2018 (lub do wyczerpania limitu miejsc)

Szczegółowe informacje o sposobie rekrutacji i dane do wpłat podamy 20 lutego 2018 roku.Dodano: 2017-12-29 12:05:25Informacja dla osób, które zdały egzamin z języka polskiego jako obcego w sesji 18-19. 11. 2017

Informacje o wynikach egzaminu zostały wysłane na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych.

Osoby, które zdały egzamin, prosimy o dokonywanie wpłat za certyfikat.

Opłata wynosi złotych 84,11 złotych i stanowi równowartość 20 euro przeliczonych na złotówki według kursu NBP z dnia 30.11.2017 roku.

Opłatę na należy wnieść w terminie do 21.12.2017.

nr konta : 07 1030 1999 7897 0000 0171 0009
Właściciel rachunku: UNIWERSYTET RZESZOWSKI, ul. Rejtana 16b, 35-959 Rzeszów 

Nazwa banku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Certyfikat. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

Wzór: Certyfikat, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, listopad 2017

Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.Dodano: 2017-12-15 12:06:57

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44