DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Egzamin 18-19 XI 2017

       Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej listopadowej sesji egzaminacyjnej (18-19 XI 2017) odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej: I piętrze budynku A1 (położonego na al. Tadeusza Rejtana):

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/

  • Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 18 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 118. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (25 minut), rozumienie tekstu pisanego (45 minut), poprawność gramatyczną (45 minut) oraz umiejętność pisania (75 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych modułów egzaminu.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 19 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 101.

 

  • Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 18 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 120. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (30 minut), rozumienie tekstu pisanego (60 minut), poprawność gramatyczną (60 minut) oraz umiejętność pisania (90 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.). Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zdający mogą być legitymowani przez komisję egzaminacyjną przed każdym z kolejnych modułów egzaminu.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 19 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 126.Dodano: 2017-10-25 11:42:25EGZAMIN 18-19 LISTOPADA
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW


Termin egzaminu:

18-19 listopada 2017 roku

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów w sesji 18-19. 11 .2017:

B1, B2, C1, C2 - w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich, prosimy nie zaokrąglać kwot:

poziom B1 –511,42 zł (równowartość 120 euro) – dla grupy  dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

poziom B2 – 511,42 zł (równowartość 120 euro) – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

poziom C1 – 639,27 zł (równowartość 150 euro)  – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;

poziom C2 – 639,27 zł równowartość 150 euro  – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;


Wydanie certyfikatu20 euro (płatne po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy też podamy przeliczoną równowartość w złotówkach

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamini wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

 Kurs euro wg NBP na dzień 31. sierpnia 2017: 4,2618

http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a168z170831

 

Rejestracja kandydatów:

od 12 września do 12 października 2017r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony (zakładka: formularz zgłoszeniowy).
Jeśli formularz jest wypełniany odręcznie, prosimy o wyraźne pismo. Imię i nazwisko należy wpisać w takiej formie, jak w paszporcie.

2. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (nie później niż do 12.10.2017 r.)

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku: Uniwersytet Rzeszowski 

Nazwa banku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

nr konta : 07 1030 1999 7897 0000 0171 0009

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Egzamin. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

na przykład: Egzamin, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, listopad 2017


Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.
 

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów

tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91
certyfikat.polski@ur.edu.pl


Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.
Dodano: 2017-09-11 14:34:30Informacja dla osób, które zdały egzamin z języka polskiego jako obcego w sesji 10-11.06.2017

Prosimy o dokonywanie wpłat za certyfikat.

Opłata wynosi 84,53 złotych i stanowi równowartość 20 euro przeliczonych na złotówki według kursu NBP z dnia 30.06.2017 roku.

Opłatę na należy wnieść w terminie do 21.07.2017.

nr konta : 45  1030 1999 7897 0000 0171 0004

Właściciel rachunku: Uniwersytet Rzeszowski 

Nazwa banku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

Adres banku: u. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Certyfikat. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

Wzór: Certyfikat, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, czerwiec 2017

Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.Dodano: 2017-07-14 08:38:24

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44