DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
EGZAMIN 19-20 MAJA 2018 ROKU - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

19-20 maja 2018 roku

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów w sesji 19-20.05.2018:

B1, B2, C1 - w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych

B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14-17 lat)

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich, prosimy nie zaokrąglać kwot:

poziom B1 (dorośli) –  539,34 zł (równowartość 130 euro)

poziom B2 (dorośli) –  539,34 zł (równowartość 130 euro)

poziom C1 (dorośli) –  663,81 zł (równowartość 160 euro) 

poziom B2 (dzieci i młodzież) – 373,39 zł równowartość 90 euro 


Wydanie certyfikatu20 euro (płatne po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy też podamy przeliczoną równowartość w złotówkach

 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamini wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31 stycznia 2018 r.: 4,1488 zł

Rejestracja kandydatów:

od 23 lutego do 12 kwietnia 2018 r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz jest do pobrania z naszej strony (zakładka: formularz zgłoszeniowy).
Jeśli formularz jest wypełniany odręcznie, prosimy o wyraźne pismo. Imię i nazwisko należy wpisać w takiej formie, jak w paszporcie.

2. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (nie później niż do 12.04.2018 r.)

3. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Konto bankowe

i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku:
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Nazwa banku:
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
nr konta : 49 1030 1999 7897 0000 0181 0036
IBAN: PLPX
SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Egzamin. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

na przykład: Egzamin, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, maj 2018


Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów

tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2018-02-21 13:42:21Certyfikaty do odbioru
dla osób, które zdały egzamin z języka polskiego jako obcego w sesji 18-19. 11. 2017


Zapraszamy osoby, które zdały egzamin z języka polskiego jako obcego w sesji 18-19. 11. 2017 po odbiór certyfikatów w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej przy al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów (budynek A1, I piętro, pokój 135), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.Dodano: 2018-02-02 11:19:54Informacja dla osób, które zdały egzamin z języka polskiego jako obcego w sesji 18-19. 11. 2017

Informacje o wynikach egzaminu zostały wysłane na adresy e-mail podane w formularzach zgłoszeniowych.

Osoby, które zdały egzamin, prosimy o dokonywanie wpłat za certyfikat.

Opłata wynosi złotych 84,11 złotych i stanowi równowartość 20 euro przeliczonych na złotówki według kursu NBP z dnia 30.11.2017 roku.

Opłatę na należy wnieść w terminie do 21.12.2017.

nr konta : 07 1030 1999 7897 0000 0171 0009
Właściciel rachunku: UNIWERSYTET RZESZOWSKI, ul. Rejtana 16b, 35-959 Rzeszów 

Nazwa banku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Certyfikat. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

Wzór: Certyfikat, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, listopad 2017

Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.Dodano: 2017-12-15 12:06:57

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44