DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Egzamin

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej kwietniowej sesji egzaminacyjnej (01-02 IV 2017) odbędzie się w budynkach Wydziału Filologicznego: A1 oraz A3 –  położonych na skrzyżowaniu al. Tadeusza Rejtana i al. mjr. Wacława Kopisto.

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się 1 kwietnia o godzinie 10:00 w budynku A1 w Instytucie Filologii Polskiej UR (I piętro). Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno: rozumienie ze słuchu (25 minut), rozumienie tekstu pisanego (45 minut), poprawność gramatyczną (45 minut) oraz umiejętność pisania (75 minut) – całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:30) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 103), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe. Z punktu rejestracyjnego zdający będą kierowani do przypisanych stanowisk egzaminacyjnych w salach nr 110, 118, 120, 125.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 10:00 w budynku A3 – parter, sala nr 7.Dodano: 2017-03-16 15:02:42Opłata za egzamin w złotych

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin i wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 31. stycznia 2017: 4.3308 zł.

http://rss.nbp.pl/kursy/TabRss.aspx?n=2017/a/17a021


W związku z powyższym opłaty egzaminacyjne na Uniwersytecie Rzeszowskim wynoszą:

  • 80 euro (346,50 PLN) – poziom B1 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży:

  • 110 euro (476,40 PLN) – poziom B1, B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:

  • 130 euro (563,00 PLN) – poziom C1 –  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.


Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 20 euro (równowartość w złotówkach podamy w kwietniu).Dodano: 2017-02-07 13:16:14SESJA 1-2 kwietnia 2017
Informacja o naborze kandydatów i warunkach rejestracji


Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  wyznaczyła termin pierwszej  sesji egzaminacyjnej w 2017 r. na 1-2 kwietnia.

1.04.2017 odbędzie się część pisemna egzaminu, 2.04 – jego część ustna.

Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych  oraz na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Termin egzaminu:

1-2 kwietnia 2017 roku

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem

Poziomy egzaminów:

B1, B2 i C1 dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Cena egzaminu:

Poziom B1 –  110 euro – dla grupy  dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom B2 – 110 euro – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom C1 – 130 euro  – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Poziom B1 – 80 euro – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży

Wydanie certyfikatu -  20 euro (można zapłacić po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie)

Rejestracja kandydatów:

 Od 20 stycznia do 20 lutego 2017r.

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą lub za pomocą e-mail) – formularz do pobrania.

 2. Należy uiścić opłatę w euro za wybrany poziom egzaminu  (nie później niż do 20.02.2017 r.).

3. Opłatę 20 euro za wydanie certyfikatu można uiścić przy wpłacie za egzamin albo po otrzymaniu informacji o jego zdaniu.

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Właściciel rachunku: Uniwersytet Rzeszowski 

Nazwa Baku: BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

nr konta: 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002

IBAN: PLPX

SWIFT code: CITIPLPX

tytuł wpłaty: Egzamin. Imię nazwisko, poziom, miejsce i data egzaminu

Wzór: Egzamin, Jan Kowalski, B1, Rzeszów, kwiecień 2017


Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail i telefon kontaktowy:  

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
tel.- fax: (+48)  17 872 12 91
certyfikat.polski@ur.edu.pl

 

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też za pośrednictwem e-mail.Dodano: 2017-01-11 13:45:53

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44