DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Galeria zdjęć


Wykład pana dra Tomasza Jędrzejewskiego pt. Literatura w prasie lat 1815-1830 poza legendą sporu klasyków z romantykami, 27 maja 2019 r.

27 maja 2019 roku  rozpoczęliśmy cykl wykładów, które – mamy taką nadzieję – będą odbywać się w naszym Instytucie w kolejnych latach, a poświęcone zostaną prasie. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli pracownicy Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia oraz Zakładu Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Czytaj więcej »


Dodano: 2019-10-23 12:34:57Wykład z Elsą Daniels ze Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO

       Studenci I roku drugiego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w ramach wykładu z wystąpień publicznych, spotkali się z Elsą Daniels, która pracuje w Stowarzyszeniu Projektów Międzynarodowych INPRO w Rzeszowie jako project manager. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i dotyczyły roli komunikacji międzyludzkiej  w rozwoju osobowości. Studenci zostali również zaproszeni do udziału w projektach europejskich i wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, na przykład w spotkaniach pod nazwą Open Café.

Zapraszamy na stronę WWW Stowarzyszenia: http://www.goinpro.org/pl/Dodano: 2019-05-21 12:20:56Wernisaż wystawy Time present and time past w Galerii na Pięterku

      Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy prac inspirowanych poezją T.S. Eliota pt. Time present and time past. Ekspozycja jest kolejną prezentacją z cyklu Dialogi obrazu i słowa, tym razem jest to projekt międzynarodowy. Uczestnikami wystawy są studenci programu Erasmus: Beril Sungurtekin, Ayşe Gül (Firat University – Turcja), Beatriz Soares Batista De Almeida, Ângela Silva Ferreira (Instituto Politecnico de Portalegre – Portugalia), Dafina Buşu, Iuliu Daniel Mariş (University of Oradea – Rumunia). Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentują: Aleksandra Garbacz, Dorota Kasprzyk, Weronika Kuczmarz oraz Paulina Kula. Otwarcie wystawy odbyło się w poniedziałek 28.01 br. o godz. 13.00 w Galerii na Pięterku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.Dodano: 2019-01-28 14:11:41Fotoreportaż z konferencji rocznicowej Stanisław Pigoń (1885-1968). Profesor i obywatel

      18 grudnia 2018 r. obchodziliśmy pięćdziesiątą rocznicę śmierci wybitnego literaturoznawcy Profesora Stanisława Pigonia (1885-1968), pochodzącego z Komborni koło Krosna. Jako historyk literatury związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim (jako student i profesor) oraz z uniwersytetami w Poznaniu i Wilnie. Jest autorem kilkudziesięciu książek oraz kilkuset mniejszych rozpraw na temat niemal wszystkich epok naszej literatury, spośród których wyróżniają się opracowania dotyczące polskiego romantyzmu, a zwłaszcza twórczości Adama Mickiewicza, m.in.:  Zawsze o nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, „Pan Tadeusz”. Wzrost - wielkość - sława, Do źródeł „Dziadów” kowieńsko-wileńskich, Adam Mickiewicz w kole Sprawy Bożej, Na wyżynach romantyzmu. Studia historyczno-literackie. Profesor Pigoń jest także autorem wielokrotnie wznawianego opracowania Pana Tadeusza w serii „Biblioteka Narodowa” oraz posiadającego znaczne walory literackie pamiętnika z czasów swojej młodości Z Komborni w świat.
Rzeszowska polonistyka zawdzięcza Stanisławowi Pigoniowi jego księgozbiór, z którego możemy korzystać w pracowni „Pigonianum” w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dla uczczenia rocznicy oraz w celu przypomnienia postaci Profesora Stanisława Pigonia 19 grudnia, w auli noszącej jego imię odbyła się konferencja rocznicowa z następującym programem:

  • prof. dr hab. Czesław Kłak, Źródła niewyczerpanej siły. Nieznana notatka Stanisława Pigonia;
  • dr Krystyna Walc Piękne książki. Wydawnictwa młodopolskie w księgozbiorze profesora Stanisława Pigonia;
  • mgr Marta Polańska, Stanisława Pigonia troski o polską wieś, jej młodzież i ruch ludowy;
  • dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg, Dwie wizje jasielskiego środowiska gimnazjalnego w świetle wspomnień Stanisława Pigonia i Hugona Steinhausa.
Dodano: 2018-12-20 14:24:40Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką obronioną w roku akad. 2017/2018

      W dniu 6 grudnia 2018 roku na uroczystym posiedzeniu Rady Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na najlepszą polonistyczną pracę magisterską i licencjacką obronioną w roku akademickim 2017/2018. Konkurs był ogłoszony w dwóch dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Do konkursu na najlepszą pracę magisterską zgłoszono wyłącznie prace literaturoznawcze. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I nagrodamgr Paulina Podolska, Tropy muzyczne w polskiej poezji porozbiorowej (promotor: dr hab. prof. UR Marek Nalepa),
  • II nagroda – mgr Anna Rychlak, Modele tożsamości męskiej w powieściach Elizy Orzeszkowej  (promotor: dr hab. prof. UR Marek Stanisz),
  • III nagroda – mgr Karolina Kret, Dziewiętnastowieczność jako fenomen literatury i kultury początku XXI wieku na przykładzie twórczości Jacka Dehnela  (promotor: dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek),
    oraz mgr Justyna Abramek, Trauma poobozowa i próby jej przezwyciężenia w prozie Jerzego Janusza Fąfary, Jorge Sempruna i Imre Kertesza (promotor: dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek),

      Nagrodzono również najlepsze prace licencjackie. W zakresie literaturoznawstwa jury przyznało nagrodę Panu Mateuszowi Kucabowi za pracę pt. Teatralizacja w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta, napisaną pod kierunkiem dra hab. prof. UR Marka Nalepy, a w zakresie językoznawstwa nagrodzono pracę Pani Beaty Ożgi pt. Stan wiedzy nauczycieli polonistów na temat problemów językowych związanych z dysleksją u uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, napisaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Kułakowskiej.

Wszystkim laureatom i ich promotorom serdecznie gratulujemy.
Dodano: 2018-12-07 15:34:16[ 1 ] [ 2 ] Następne »