DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Historia


Początki rzeszowskiej polonistyki uniwersyteckiej

Początki rzeszowskiej polonistyki uniwersyteckiej
czyli Stanisław Frycie

      Początki akademickiej polonistyki rzeszowskiej pokrywają się z powstaniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, która powołana została do życia rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 sierpnia 1965 roku. Podejmując decyzję o utworzeniu tej nowej placówki naukowo-dydaktycznej w kraju władze państwowe zatwierdziły jednocześnie jej początkową strukturę organizacyjną, a w jej ramach między innymi Katedrę Historii Literatury Polskiej i Języka Polskiego z dwoma zakładami: Literatury Polskiej i Języka Polskiego. Kierownictwo pierwszego z nich objął jedyny wtedy pracownik etatowy na filologii polskiej, młody doktor nauk humanistycznych - Stanisław Frycie, który pełnił tę funkcję aż do swego odejścia z uczelni, tzn. do roku 1972, pozostając jednocześnie przez cały ten czas niezmordowanym animatorem wszystkich ważniejszych inicjatyw naukowych i kulturalno-oświatowych, z jakimi kierunek ten wychodził przez pierwszych siedem lat swego istnienia.

      Istniał oczywiście w dziejach rzeszowskiej polonistyki okres wstępny, niejako jej prehistoria, rozpoczynająca się od 1 listopada 1963 roku, kiedy to powołano do życia Studium Terenowe krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie z dwoma kierunkami: filologią polską i matematyką. Gwoli ścisłości warto dodać, że jeszcze wcześniej, bo w roku 1962 utworzono w Rzeszowie Punkt Konsultacyjny krakowskiej uczelni, na którym zostały podjęte polonistyczne studia zaoczne. W obydwu wypadkach były to jednak, jak sama nazwa wskazuje, oddziały filialne WSP w Krakowie, na których również dydaktykę prowadzili niemal bez wyjątku pracownicy Katedry Historii Literatury Polskiej w tejże szkole, m.in. Wincenty Danek, Mieczysława Romankówna, Stanisław Burkot, Józef Białek, Jerzy Jarowiecki i Antoni Jopek. Co więcej, jak stwierdza Stanisław Frycie w swym sprawozdaniu z pierwszych pięciu lat pracy kierowanego przez siebie Zakładu, także "szczupłe grono etatowych pracowników naukowych, zatrudnionych w pierwszym roku istnienia rzeszowskiego Studium, włączono do katedr uczelni krakowskiej."


Czytaj więcej »


Dodano: 2014-02-19 13:57:38Jubileusz pięćdziesięciolecia polonistyki rzeszowskiej

    W piątek 11 października 2013 roku Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UR prof. dra hab. Aleksandra Bobko obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia studiów polonistycznych w Rzeszowie. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Seniora Kazimierza Górnego w Kościele Akademickim pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. W drugiej części obchodów, które odbyły się w Dużej Auli UR oraz w Instytucie Filologii Polskiej, wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UR oraz studenci. Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli m.in.: JM Rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko, JE Biskup Senior Kazimierz Górny, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl (listownie), w imieniu Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej – Katarzyna Kwiatowska, w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca – Henryk Wolicki, Dziekan Wydziału Filologicznego UR dr hab. prof. UR Zenon Ożóg, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – Barbara Chmura, zaprzyjaźnieni z Instytutem Filologii Polskiej UR profesorowie z krajowych i zagranicznych ośrodków uniwersyteckich, a także byli i emerytowani pracownicy polonistyki rzeszowskiej z całego kraju. Uroczystość uświetnił występ Chóru Instytutu Muzyki pod dyrekcją Anny Marek-Kamińskiej.

Czytaj więcej »Dodano: 2013-10-17 16:18:19Okiem wspomnień - galeria zdjęć

Lata sześćdziesiąte
             

Lata siedemdziesiąte
               

Lata osiemdziesiąte
               

Lata dziewięćdziesiąte
               

I dekada XXI wieku
                               

II dekada XXI wieku
             Dodano: 2012-12-03 12:23:45