DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Filologii Polskiej


Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zakład Literatury Polskiej XX wieku, Instytut Filologii Polskiej,
Uniwersytet Rzeszowski

Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski
Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”
zapraszają na

„Ziemiec” – o życiu i twórczości Bogdana Czaykowskiego
Międzynarodowa konferencja naukowa w 85 rocznicę urodzin
i 10 rocznicę śmierci pisarza

Rzeszów, 15–16 listopada 2017

Program konferencji »

Zaproszenie »

Invite »

Formularz zgłoszeniowy »

Registration Form »Dodano: 2017-10-11 08:30:31Nominacja profesorska dla Pani Jolanty Pasterskiej z Wydziału Filologicznego UR

28 września 2017 r. Pani Profesor Jolanta Pasterska otrzymała od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy nominację profesorską i tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Jolanta Pasterska
Prof. dr hab. - nauki humanistyczne, historyk literatury, antropolog literatury. Studia polonistyczne WSP w Rzeszowie (1988); dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1998); dr hab. (Uniwersytet Śląski, 2009). Po studiach związana z WSP w Rzeszowie (asystent, od 1998 adiunkt), od 2001 – z Uniwersytetem Rzeszowskim (od 2010 profesor nadzw.). Odbyła staże naukowe w UJ (1996-1997; 2005-2006). Członek Senatu WSP w Rzeszowie. W l. 2002-2005 i 2008-2012 zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej; kierownik studiów podyplomowych Wiedza o kulturze z elementami antropologii kultury (2009-2015), kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Redaktor serii Z archiwum pisarza, zastępca redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”. Członek Rady Naukowej pisma „Język i Kultura” (Słowacja) i współpracownik pisma „Ekspresje” (Wielka Brytania). Opiekun Koła Naukowego Antropologów Kultury. Badaczka prozy polskiej XX i XXI wieku. Autorka 3 monografii, 72 artykułów naukowych i 21 recenzji; red. i współred. 27 monografii zbiorowych. Uczestniczyła w 42 zagranicznych i międzynarodowych konferencjach naukowych; zorganizowała 14 konferencji. Wypromowała 4 doktorów i 73 magistrów. Recenzentka w 4 przewodach habilitacyjnych i 10 doktorskich; recenzuje publikacje dla 3 pism naukowych i wydawnictw.

Serdecznie gratulujemy!Dodano: 2017-10-10 14:51:30Rapperswilskie silva rerum

Rapperswilskie silva rerum

Szkice pod redakcją Jana Wolskiego
Biblioteka „Frazy”
Rzeszów 2017
ss. 160
Recenzował: prof. dr hab. Zbigniew Andres


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-10-02 12:45:23Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza

Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki.
Twórczość Zygmunta Ławrynowicza

Studia i szkice pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Jana Wolskiego
Biblioteka „Frazy”
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów  2017
ss.  424 
Recenzowała: dr hab. prof. UAM Agnieszka Rydz


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-10-02 12:32:15Gry jako palimpsesty tradycji literackiej

Miło nam poinformować, że mgr Michał Żmuda, doktorant Wydziału Filologicznego, otrzymał stypendium badawcze od Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach konkursu „Etiuda 5” na realizację projektu doktorskiego „Gry jako palimpsesty tradycji literackiej”. Celem przedsięwzięcia jest zbadanie relacji pomiędzy medialnością literatury a medialnością cyfrowych gier. Budżet nagrodzonego projektu wynosi 104,7 tys. zł, a jego opiekunem jest dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska z Instytutu Filologii Polskiej. W ramach stypendium doktorant wyjedzie na czteromiesięczny staż naukowy do Center for Computer Games Research na Uniwersytecie IT Copenhagen w Danii. Jest to najważniejszy w Europie ośrodek badań nad cyfrowymi mediami i grami wideo. Wizyta odbędzie się pod kierownictwem prof. Hansa-Joachima Backe.

Wyniki konkursu: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-26-etiuda-5-rozstrzygnietaDodano: 2017-09-26 10:47:12Zapraszamy do udziału w monografii zbiorowej poświęconej twórczości Tomasza Różyckiego zatytułowanej Obroty liter.

Pobierz wersję PDFDodano: 2017-06-22 14:02:08« Poprzednie [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Następne »