AKTUALNOŚCI - Strona główna


FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora UR z dn. 17 marca 2020 w sprawie:  zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej) wprowadzamy zmienione zasady zaliczania przedmiotów. Szczegóły znajdą Państwo na skrzynkach mailowych poszczególnych roczników. Bardzo proszę o ich regularne sprawdzanie.


Dodano: 2020-03-17 18:40:35
Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN
  zawiesza się zajecia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) na studiach podyplomowych do odwołania.
O nowych terminach zajeć (lub ich zmienionej formie) będziemy informować w najbliższym czasie.


Informujemy również, że wszystkie praktyki zaplanowane w okresie  od 16.03-27.03.2020 są zawieszone (zarówno na uczelni, jak i w szkołach i poradniach).


Dodano: 2020-03-11 12:33:01
Konferencja szkoleniowa

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN  zmienia się termin  IX Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej. W tym roku odbędzie się ona w dniach 21-22 listopada 2020 roku, a jej tematem przewodnim będzie praca w zespołach terapeutycznych:

Razem skuteczniej -
- współpraca logopedy z innymi terapeutami

Informujemy, że dotychczasowe zgłoszenia i wpłaty zachowują ważność.

Ramowy plan sesji

Jak co roku, udział w sobotnich wykładach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia się, a każdy uczestnik na zakończenie dostaje zaświadczenie o udziale w konferencji.  Z kolei na niedzielne warsztaty należy się zarejestrować. Przyjmujemy chętnych do wyczerpania limitu miejsc.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z opisami warsztatów dostępnymi w linku powyżej.

Rejestracja jest dostępna pod adresem: http://ipid.ur.edu.pl/logopedia/rejestracja.php


Dodano: 2020-03-08 11:56:41
Rekrutacja studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA oraz LOGOPEDIA

Szanowni Państwo,
Kandydaci na studia logopedyczne i neurologopedyczne,
informujemy, iż od  9 marca 2020 roku rozpoczęliśmy rekrutację na:

1. czterosemestralne, kwalifikacyjne studia podyplomowe LOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodów: LOGOPEDA  i  NAUCZYCIEL LOGOPEDA,

2. dwusemestralne,kwalifikacyjne studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA, przygotowujące do wykonywania zawodu NEUROLOGOPEDA.

Szczegółowe informacje na temat obu kierunków znajdą Państwo poniżej:

logopedia.informacje     logopedia.plan

neurologopedia.informacje      neurologopedia.plan

Zachęcamy też do odwiedzenia zakładek: o studiach logopedycznych  oraz  o studiach neurologopedycznych. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące trwających obecnie lub zakończonych edycji studiów.

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową do 21.09.2020 r. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.  

Komplet dokumentów winien zawierać:

LOGOPEDIA:

NEUROLOGOPEDIA:

Dokumenty dodatkowe (nieobligatoryjne):

  • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
  • Wykaz publikacji


Dodano: 2020-03-08 11:56:27

Dodano: 2020-01-29 11:50:52