AKTUALNOŚCI - Strona główna


Uroczyste zakończenie VII edycji Podyplomowych Studiów Logopedii

Szanowni Państwo,
Absolwenci VII edycji Podyplomowych Studiów Logopedii,
Serdecznie zapraszam na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów podyplomowych, która odbędzie się 15 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali 110.

Agnieszka Myszka


Dodano: 2017-07-12 11:16:46
SEKRETARIAT IFP

Informujemy, że sekretariat Instytutu Filologii Polskiej w dniach od 1 do 4 sierpnia 2017 r. będzie nieczynny, natomiast w dniach od 7 sierpnia do 1 września 2017 r. będzie czynny w godz. 8:00 - 13:00.

Dyrekcja IFP UR


Dodano: 2017-07-06 09:47:47
Nabór na IX edycję podyplomowych studiów LOGOPEDIA

Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych.
Rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2017. Zapraszamy :-)

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 3.07.2017-30.09.2017. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową do 30.09.2017 r. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe, który odbędzie się 7-8.10.2017 r.  

Komplet dokumentów winien zawierać:

 • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych)
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia otrzymają listownie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz na pierwszy zjazd (zob. Zasady rekrutacji)


Dodano: 2017-06-19 12:12:13
Szkolenie TRJ - zmiana terminu

Szanowni Państwo,
ponieważ na szkolenie 3 czerwca nie zebrała się grupa, termin spotkania został przeniesiony na 7 października 2017 roku. Szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się minimum 25 chętnych.

Przypominam, że Instytut Badań Pedagogicznych mógłby przeprowadzić w Rzeszowie szkolenie ze Stosowania Testu Rozwoju Językowego. Organizatorzy wycenili koszt takiego szkolenia na: 350 zł od osoby (bez egzemplarza testu) lub 750 zł od osoby (z zakupem testu). Proponowane szkolenie obejmuje tylko umiejętność posługiwania się Testem Rozwoju Językowego i tylko ten jeden test otrzymają uczestnicy, którzy zapłacą wyższą cenę. Pozostałe testy wchodzące w skład zestawu, który był rozsyłany do poradni wymagają ukończenia odrębnych szkoleń.

Wyboru opcji szkolenia (czy z testem czy bez) uczestnicy mogą dokonywać indywidualnie, w zależności od potrzeb. Oznacza to, że część osób może wybrać samo szkolenie, a część może wyjść ze szkolenia z własnym testem. Cena obowiązuje przy udziale min. 24 osób i zawiera transport oraz nocleg dwóch trenerów, materiały szkoleniowe, testy (w wersji szkolenia z testem), obsługę księgową i prawną. Uczestnicy otrzymują rejestrowane certyfikaty podnoszące kwalifikacje zawodowe. Szkolenie trwa średnio 8 godzin szkoleniowych (10.00-17.00) i większy nacisk jest położony na część warsztatową.

Miejsc jest maksymalnie 26 - decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby poważnie zainteresowane ofertą proszę o kontakt bezpośrednio ze mną (agnieszka.myszka.urz@wp.pl).

Agnieszka Myszka


Dodano: 2017-06-18 09:42:28
Terminarz obron VII edycji

Lp. Promotor Recenzent Termin obrony
1 Dr Magdalena Wasylewicz Dr Izabela Marczykowska 9.06.2017  (piątek)
od godz. 11.00
2 Dr Izabela Marczykowska Dr Magdalena Wasylewicz 9.06.2017 (piątek)
od godz. 14.30
3 Dr Wanda Kostecka Dr Anna Sołtys-Chmielowicz 24.06.2017 r. (sobota)
od godz. 09.00
4 Dr Anna Sołtys-Chmielowicz Dr Wanda Kostecka 24.06.2017 r. (sobota)
od godz. 13.00
5 Dr Katarzyna Bieńkowska Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak 30.06.2017 r. (piątek)
od godz. 15.00
6 Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak    Dr Katarzyna Bieńkowska 30.06.2017 r. (piątek)
od godz. 16.00


Szanowni Państwo,

Przypominam, że na dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym należy złożyć w sekretariacie IFP (p. 135, czynny w dni robocze od 8.00-14.00) następujące dokumenty:

 • Dwa wydrukowane i oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (tzw. „recenzencki” egzemplarz po egzaminie jest przekazywany do akt Słuchacza).
 • Płytę CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną w formacie Word oraz PDF (w kopercie, a nie w plastikowym pudełku).
 • Uzupełniony indeks wraz z kartą egzaminacyjną (nie może brakować żadnego wpisu z wyjątkiem ewentualnego braku wpisu zaliczenia od promotora – ten wpis może być uzupełniony w dniu egzaminu) (jeśli nie został złożony wcześniej).
 • Dzienniczek praktyk z zaświadczeniem z zakładu pracy i pięcioma konspektami (jeśli nie został złożony wcześniej).
 • Pokwitowanie wpłacenia kwoty 30 zł za dyplom (jeśli nie zostało złożone wcześniej).

    W pracy dyplomowej muszą być umieszczone dwa załączniki:

 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 1);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 2);

Obydwa załączniki, a także wzór strony tytułowej są do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”.


UWAGA!!!

Przypominam paragraf 7, punkt 3 Regulaminu dyplomowania:Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i praktyk objętych planem i programem nauczania,
 2. uiszczenie opłat za cztery semestry nauki,
 3. wykonanie pracy dyplomowej i zaakceptowanie jej przez promotora.


Dodano: 2017-04-09 09:53:24