AKTUALNOŚCI - Strona główna


Rok akad. 2018/2019

Szanowni Państwo,
witamy po wakacyjnej przerwie i przypominamy, że pierwszy zjazd logopedii (II rok) i neurologopedii jest zaplanowany na ostatni weekend września. X edycja logopedii "wystartuje" dwa tygodnie później - rekrutacja wciąż trwa!!!

Dokładne terminy zjazdów są podane w zakładce ′terminarz zjazdów′.
Harmonogramy zostaną opublikowane po 15 września.


Dodano: 2018-09-10 09:32:31
Nabór na X edycję podyplomowych studiów LOGOPEDIA

Rozpoczęcie X (jubileuszowej) edycji studiów planowane jest na październik 2018.
Zapraszamy :-)

Są jeszcze wolne miejsca - rekrutacja przedłużona do 5 października!!!

Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim trwają cztery semestry i spełniają wszystkie wymogi zalecane przez PTL, tym samym dają pełne uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych i zdrowotnych, a także umożliwiają pracę w prywatnych gabinetach.

Nasi wykładowcy to doświadczeni pracownicy akademiccy z wielu ośrodków w Polsce (m.in. z Rzeszowa, Katowic, Warszawy, Lublina). Ćwiczenia i warsztaty prowadzą praktykujący logopedzi z wieloletnim stażem pracy w zawodzie.

Więcej informacji w zakładce O STUDIACH LOGOPEDYCZNYCH

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona do 05.10.2018. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową do 21.09.2018 r. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe.  

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia otrzymają listownie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz na pierwszy zjazd (zob. Zasady rekrutacji)


Dodano: 2018-07-09 22:24:00
Świadectwa

Szanowni Państwo, Absolwenci VIII edycji studiów,

informujemy, że świadectwa ukończenia studiów podyplomowych LOGOPEDII (obrony w dniach 17 i 21 czerwca br.) można odebrać w sekretariacie IPiD w dniach 9-31 lipca 2018 r. w godz. 8:00-12:00 oraz od 1 września w godz. 8:00-14:00.

W sierpniu sekretariat będzie nieczynny.


Dodano: 2018-07-09 11:59:33
Uroczyste zakończenie VII edycji Podyplomowych Studiów Logopedii

Szanowni Państwo,
Absolwenci VIII edycji Podyplomowych Studiów Logopedii,
Serdecznie zapraszam na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów podyplomowych, która odbędzie się 7 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 110.

Agnieszka Myszka


Dodano: 2018-07-02 11:50:48
dodatkowy termin obron

Szanowni Państwo,
Słuchacze VIII edycji studiów,
Dodatkowy termin obron został ustalony na 12 lipca 2018 r., na godz. 9.00  Osoby, które chciałyby w tym dniu podejść do egzaminu końcowego, muszą złożyć prace dyplomowe w sekretariacie IPiD do 6 lipca (jest to termin nieprzekraczalny!!!)

A.M.


Dodano: 2018-06-13 07:28:44