AKTUALNOŚCI - Strona główna


Jesienne obrony

Szanowni Państwo,

Słuchacze VII edycji studiów podyplomowych,

Informuję, że osoby, które nie przystąpiły w czerwcu do egzaminów końcowych, mają obowiązek złożyć prace dyplomowe w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2017.

Egzamin dyplomowy wstępnie jest zaplanowany na 28.10.2017 r.

A.M.


Dodano: 2017-09-12 12:04:49
Rok akademicki 2017/18

Szanowni Państwo,
w tym roku akademickim pierwszy zjazd słuczaczy studiów podyplomowych logopedii i neurologopedii zaplanowany został na 7-8 października. Terminarz zjazdów w semestrze zimowym jest dostępny tutaj, natomiast harmonogramy zostaną umieszczone na stronie po 20.09.2017.


Dodano: 2017-09-04 11:33:09
TRJ

Szanowni Państwo,
informuję, że na szkolenie TRJ nie zebrała się grupa 25 chętnych (zgłosiło się tylko 15 osób), wobec czego zostaje ono odwołane.

Agnieszka Myszka


Dodano: 2017-08-31 22:07:55
Nabór na IX edycję podyplomowych studiów LOGOPEDIA

Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych.
Rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2017. Zapraszamy :-)

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej UR (ul. Rejtana 16 c, p. 135). Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym (https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/). Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Sekretariatu Instytutu Filologii Polskiej UR. Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Rekrutacja jest prowadzona od 3.07.2017-30.09.2017. Osoby przyjęte na studia są o tym informowane listownie lub drogą mailową do 30.09.2017 r. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują informację o pierwszym zjeździe, który odbędzie się 7-8.10.2017 r.  

Komplet dokumentów winien zawierać:

  • Podanie (wydrukowane z  Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
  • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Osoby wstępnie zakwalifikowane na studia otrzymają listownie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oraz na pierwszy zjazd (zob. Zasady rekrutacji)


Dodano: 2017-06-19 12:12:13
Szkolenie TRJ - zmiana terminu

Szanowni Państwo,
ponieważ na szkolenie 3 czerwca nie zebrała się grupa, termin spotkania został przeniesiony na 7 października 2017 roku. Szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się minimum 25 chętnych.

Przypominam, że Instytut Badań Pedagogicznych mógłby przeprowadzić w Rzeszowie szkolenie ze Stosowania Testu Rozwoju Językowego. Organizatorzy wycenili koszt takiego szkolenia na: 350 zł od osoby (bez egzemplarza testu) lub 750 zł od osoby (z zakupem testu). Proponowane szkolenie obejmuje tylko umiejętność posługiwania się Testem Rozwoju Językowego i tylko ten jeden test otrzymają uczestnicy, którzy zapłacą wyższą cenę. Pozostałe testy wchodzące w skład zestawu, który był rozsyłany do poradni wymagają ukończenia odrębnych szkoleń.

Wyboru opcji szkolenia (czy z testem czy bez) uczestnicy mogą dokonywać indywidualnie, w zależności od potrzeb. Oznacza to, że część osób może wybrać samo szkolenie, a część może wyjść ze szkolenia z własnym testem. Cena obowiązuje przy udziale min. 24 osób i zawiera transport oraz nocleg dwóch trenerów, materiały szkoleniowe, testy (w wersji szkolenia z testem), obsługę księgową i prawną. Uczestnicy otrzymują rejestrowane certyfikaty podnoszące kwalifikacje zawodowe. Szkolenie trwa średnio 8 godzin szkoleniowych (10.00-17.00) i większy nacisk jest położony na część warsztatową.

Miejsc jest maksymalnie 26 - decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby poważnie zainteresowane ofertą proszę o kontakt bezpośrednio ze mną (agnieszka.myszka.urz@wp.pl).

Agnieszka Myszka


Dodano: 2017-06-18 09:42:28