AKTUALNOŚCI - Strona główna


Terminarz obron VII edycji

Lp. Promotor Recenzent Termin obrony
1 Dr Magdalena Wasylewicz Dr Izabela Marczykowska 9.06.2017  (piątek)
od godz. 11.00
2 Dr Izabela Marczykowska Dr Magdalena Wasylewicz 9.06.2017 (piątek)
od godz. 14.30
3 Dr Wanda Kostecka Dr Anna Sołtys-Chmielowicz 24.06.2017 r. (sobota)
od godz. 09.00
4 Dr Anna Sołtys-Chmielowicz Dr Wanda Kostecka 24.06.2017 r. (sobota)
od godz. 13.00
5 Dr Katarzyna Bieńkowska Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak 30.06.2017 r. (piątek)
od godz. 15.00
6 Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak    Dr Katarzyna Bieńkowska 30.06.2017 r. (piątek)
od godz. 16.00


Szanowni Państwo,

Przypominam, że na dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym należy złożyć w sekretariacie IFP (p. 135, czynny w dni robocze od 8.00-14.00) następujące dokumenty:

 • Dwa wydrukowane i oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (tzw. „recenzencki” egzemplarz po egzaminie jest przekazywany do akt Słuchacza).
 • Płytę CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną w formacie Word oraz PDF (w kopercie, a nie w plastikowym pudełku).
 • Uzupełniony indeks wraz z kartą egzaminacyjną (nie może brakować żadnego wpisu z wyjątkiem ewentualnego braku wpisu zaliczenia od promotora – ten wpis może być uzupełniony w dniu egzaminu) (jeśli nie został złożony wcześniej).
 • Dzienniczek praktyk z zaświadczeniem z zakładu pracy i pięcioma konspektami (jeśli nie został złożony wcześniej).
 • Pokwitowanie wpłacenia kwoty 30 zł za dyplom (jeśli nie zostało złożone wcześniej).

    W pracy dyplomowej muszą być umieszczone dwa załączniki:

 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 1);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 2);

Obydwa załączniki, a także wzór strony tytułowej są do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”.


UWAGA!!!

Przypominam paragraf 7, punkt 3 Regulaminu dyplomowania:Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i praktyk objętych planem i programem nauczania,
 2. uiszczenie opłat za cztery semestry nauki,
 3. wykonanie pracy dyplomowej i zaakceptowanie jej przez promotora.


Dodano: 2017-04-09 09:53:24
VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna

   W sobotę, 1.04.2017 r., na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się VI Rzeszowska Sesja Logopedyczna oraz w niedzielę, 2.04.2017 r., warsztaty dla logopedów. Konferencja wraz z warsztatami zakończyła obchody X Jubileuszowego Tygodnia Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej. Wzięło w niej udział ponad 300 osób: referentów, logopedów, nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych, studentów.

Czytaj więcej »


Dodano: 2017-04-07 14:07:18
Praca dla logopedy

W związku z realizacją projektu pn. Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko

nr RPPK.08.04.00-18-0027/16  finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Gmina Trzebownisko poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy logopedycznej w 9 świetlicach na terenie Gminy Trzebownisko.

Szczegóły pod numerem tel. 17 77 13 743


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-04-05 23:15:36
Druk wpłaty - zmiana rachunku bankowego

UWAGA!
Zmianie uległ numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłaty za studia podyplomowe.

 

Druk wpłaty

numer konta: 98 1030 1508 0000 0008 1775 8260


Dodano: 2017-03-10 11:15:37
Oferta pracy

Szanowni Państwo,
Fundacja 21 przyjmie do pracy logopedę/neurologopedę. Wymagania:

 • studia wyższe,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • mile widziane dodatkowe szkolenia (np. terapia ręki, kurs Klanza, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, logorytmika itp.)

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • szkolenia doskonalące wynikające z obejmowanego stanowiska
 • podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę pracy.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego na adres: praca@fundacja21.org.

Wybrane osoby zostaną zaproszone do pierwszego etapu rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Fundacja 21 zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
W CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.


Dodano: 2016-10-26 22:42:44