Praktyki


Logopedia

Słuchacze Podyplomowych Studiów Logopedii odbywają dwa rodzaje praktyk:

1. Praktyki asystencko-hospitacyjne – odbywają się w drugim i trzecim semestrze studiów:

  1. w semestrze drugim słuchacze odbywają po 5 godzin praktyk w Zespole Szkół Specjalnych i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

  2. w semestrze trzecim słuchacze odbywajć po pięć godzin praktyk w przedszkolach, szkole dla niesłyszących, ośrodku wczesnej interwencji, na oddziałach szpitalnych (neurologia i rehabilitacja).

Wytyczne w sprawie praktyk asystencko-hospitacyjnych

 

2. Praktyki indywidualne – odbywają się po ukończeniu przez słuchaczy trzeciego semestru studiów i trwają około trzech tygodni (min. 40 godzin); słuchacze odbywają praktyki w wybranym przez siebie miejscu.

Wytyczne w sprawie praktyk indywidualnych

Zaświadczenie o odbyciu praktyk


Dodano: 2011-09-04 12:47:58