Ogłoszenia dla słuchaczy


Jesienne obrony

Szanowni Państwo,

Słuchacze VII edycji studiów podyplomowych,

Informuję, że osoby, które nie przystąpiły w czerwcu do egzaminów końcowych, mają obowiązek złożyć prace dyplomowe w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2017.

Egzamin dyplomowy wstępnie jest zaplanowany na 28.10.2017 r.

A.M.


Dodano: 2017-09-12 12:04:49
Rok akademicki 2017/18

Szanowni Państwo,
w tym roku akademickim pierwszy zjazd słuczaczy studiów podyplomowych logopedii i neurologopedii zaplanowany został na 7-8 października. Terminarz zjazdów w semestrze zimowym jest dostępny tutaj, natomiast harmonogramy zostaną umieszczone na stronie po 20.09.2017.


Dodano: 2017-09-04 11:33:09
Szkolenie TRJ - zmiana terminu

Szanowni Państwo,
ponieważ na szkolenie 3 czerwca nie zebrała się grupa, termin spotkania został przeniesiony na 7 października 2017 roku. Szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się minimum 25 chętnych.

Przypominam, że Instytut Badań Pedagogicznych mógłby przeprowadzić w Rzeszowie szkolenie ze Stosowania Testu Rozwoju Językowego. Organizatorzy wycenili koszt takiego szkolenia na: 350 zł od osoby (bez egzemplarza testu) lub 750 zł od osoby (z zakupem testu). Proponowane szkolenie obejmuje tylko umiejętność posługiwania się Testem Rozwoju Językowego i tylko ten jeden test otrzymają uczestnicy, którzy zapłacą wyższą cenę. Pozostałe testy wchodzące w skład zestawu, który był rozsyłany do poradni wymagają ukończenia odrębnych szkoleń.

Wyboru opcji szkolenia (czy z testem czy bez) uczestnicy mogą dokonywać indywidualnie, w zależności od potrzeb. Oznacza to, że część osób może wybrać samo szkolenie, a część może wyjść ze szkolenia z własnym testem. Cena obowiązuje przy udziale min. 24 osób i zawiera transport oraz nocleg dwóch trenerów, materiały szkoleniowe, testy (w wersji szkolenia z testem), obsługę księgową i prawną. Uczestnicy otrzymują rejestrowane certyfikaty podnoszące kwalifikacje zawodowe. Szkolenie trwa średnio 8 godzin szkoleniowych (10.00-17.00) i większy nacisk jest położony na część warsztatową.

Miejsc jest maksymalnie 26 - decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby poważnie zainteresowane ofertą proszę o kontakt bezpośrednio ze mną (agnieszka.myszka.urz@wp.pl).

Agnieszka Myszka


Dodano: 2017-06-18 09:42:28
Terminarz obron VII edycji

Lp. Promotor Recenzent Termin obrony
1 Dr Magdalena Wasylewicz Dr Izabela Marczykowska 9.06.2017  (piątek)
od godz. 11.00
2 Dr Izabela Marczykowska Dr Magdalena Wasylewicz 9.06.2017 (piątek)
od godz. 14.30
3 Dr Wanda Kostecka Dr Anna Sołtys-Chmielowicz 24.06.2017 r. (sobota)
od godz. 09.00
4 Dr Anna Sołtys-Chmielowicz Dr Wanda Kostecka 24.06.2017 r. (sobota)
od godz. 13.00
5 Dr Katarzyna Bieńkowska Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak 30.06.2017 r. (piątek)
od godz. 15.00
6 Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak    Dr Katarzyna Bieńkowska 30.06.2017 r. (piątek)
od godz. 16.00


Szanowni Państwo,

Przypominam, że na dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym należy złożyć w sekretariacie IFP (p. 135, czynny w dni robocze od 8.00-14.00) następujące dokumenty:

  • Dwa wydrukowane i oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (tzw. „recenzencki” egzemplarz po egzaminie jest przekazywany do akt Słuchacza).
  • Płytę CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną w formacie Word oraz PDF (w kopercie, a nie w plastikowym pudełku).
  • Uzupełniony indeks wraz z kartą egzaminacyjną (nie może brakować żadnego wpisu z wyjątkiem ewentualnego braku wpisu zaliczenia od promotora – ten wpis może być uzupełniony w dniu egzaminu) (jeśli nie został złożony wcześniej).
  • Dzienniczek praktyk z zaświadczeniem z zakładu pracy i pięcioma konspektami (jeśli nie został złożony wcześniej).
  • Pokwitowanie wpłacenia kwoty 30 zł za dyplom (jeśli nie zostało złożone wcześniej).

    W pracy dyplomowej muszą być umieszczone dwa załączniki:

  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 1);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 2);

Obydwa załączniki, a także wzór strony tytułowej są do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”.


UWAGA!!!

Przypominam paragraf 7, punkt 3 Regulaminu dyplomowania:Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i praktyk objętych planem i programem nauczania,
  2. uiszczenie opłat za cztery semestry nauki,
  3. wykonanie pracy dyplomowej i zaakceptowanie jej przez promotora.


Dodano: 2017-04-09 09:53:24
Praca dla logopedy

W związku z realizacją projektu pn. Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu Gminy Trzebownisko

nr RPPK.08.04.00-18-0027/16  finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Gmina Trzebownisko poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy logopedycznej w 9 świetlicach na terenie Gminy Trzebownisko.

Szczegóły pod numerem tel. 17 77 13 743


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-04-05 23:15:36