Ogłoszenia dla słuchaczy


Rok akad. 2018/2019

Szanowni Państwo,
witamy po wakacyjnej przerwie i przypominamy, że pierwszy zjazd logopedii (II rok) i neurologopedii jest zaplanowany na ostatni weekend września. X edycja logopedii "wystartuje" dwa tygodnie później - rekrutacja wciąż trwa!!!

Dokładne terminy zjazdów są podane w zakładce ′terminarz zjazdów′.
Harmonogramy zostaną opublikowane po 15 września.


Dodano: 2018-09-10 09:32:31
Uroczyste zakończenie VII edycji Podyplomowych Studiów Logopedii

Szanowni Państwo,
Absolwenci VIII edycji Podyplomowych Studiów Logopedii,
Serdecznie zapraszam na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów podyplomowych, która odbędzie się 7 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 110.

Agnieszka Myszka


Dodano: 2018-07-02 11:50:48
Terminarz obron VIII edycji

Lp. Promotor Recenzent Termin obrony
1 Dr Magdalena Wasylewicz Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka 21.06.2018  (czwartek)
od godz. 14.00
2 Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka Dr Magdalena Wasylewicz 21.06.2018 (czwartek)
od godz. 16.00
3 Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak Dr Aneta Lew-Koralewicz 17.06.2018 r. (niedziela)
od godz. 09.00
4 Dr Aneta Lew-Koralewicz Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak 17.06.2018 r. (niedziela)
od godz. 12.30

*osoby, które przystępują do egzaminu dyplomowego 17.06, muszą złożyć pełną dokumentacje w sekretariacie IFP w nieprzekraczalnym terminie do 8.06.2018 r.

**osoby, które przystępują do egzaminu dyplomowego 21.06, muszą złożyć pełną dokumentacje w sekretariacie IFP w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 r.


Szanowni Państwo,

Przypominam, że przed planowanym egzaminem dyplomowym należy złożyć w sekretariacie IFP (p. 135, czynny w dni robocze od 8.00-14.00) następujące dokumenty:

  • Dwa wydrukowane i oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (tzw. „recenzencki” egzemplarz po egzaminie jest przekazywany do akt Słuchacza).
  • Płytę CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną w formacie Word oraz PDF (w kopercie, a nie w plastikowym pudełku).
  • Uzupełniony indeks wraz z kartą egzaminacyjną (nie może brakować żadnego wpisu z wyjątkiem ewentualnego braku wpisu zaliczenia od promotora – ten wpis może być uzupełniony w dniu egzaminu) (jeśli nie został złożony wcześniej).
  • Dzienniczek praktyk z zaświadczeniem z zakładu pracy i pięcioma konspektami (jeśli nie został złożony wcześniej).
  • Pokwitowanie wpłacenia kwoty 30 zł za dyplom (jeśli nie zostało złożone wcześniej).

    W pracy dyplomowej muszą być umieszczone dwa załączniki:

  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 1);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej umieszczone w sposób trwały w pracy (zał. 2);

Obydwa załączniki, a także wzór strony tytułowej są do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Pliki do pobrania”.


UWAGA!!!

Przypominam paragraf 7, punkt 3 Regulaminu dyplomowania:Podstawą dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć i praktyk objętych planem i programem nauczania,
  2. uiszczenie opłat za cztery semestry nauki,
  3. wykonanie pracy dyplomowej i zaakceptowanie jej przez promotora.


Dodano: 2018-06-01 09:38:53
WYKŁAD GOŚCINNY

Szanowni Państwo,
Słuchacze I roku logopedii   i   neurologopedii,
sobotni wykład gościnny (obowiązkowy) rozpocznie się o godz. 9.30.
Prelekcję na temat "Terapia logopedyczna osób z wadami zgryzu" wygłosi pani mgr Urszula Wojnarowska.

Serdecznie zapraszam -
A.M.


Dodano: 2018-05-24 20:42:00
nowe studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Od nowego roku akademickiego  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zostaną uruchomione studia podyplomowe  Zaburzenia płynności mowy. Te dwusemestralne studia specjalizacyjne mają umożliwić szkolenie logopedów-specjalistów w zakresie interwencji w przypadkach: jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym. Absolwenci studiów będą się legitymowali aktualną wiedzą, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami praktycznymi w zakresie balbutologopedii. Swoją chęć współpracy ze studiami zadeklarowali wybitni polscy specjaliści, a także koledzy z Europejskiej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy.

Wierzymy, że jest to ważna i potrzebna inicjatywa.  

Szczegółowe informacje na ten temat:

http://www.us.edu.pl/nowe-studia-podyplomowe-z-zakresu-zaburzen-plynnosci-mowy

http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-zaburzenia-plynnosci-mowy

ulotka dotycząca studiów


Dodano: 2018-04-28 09:59:27