DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Okręgu Podkarpackim
Szanowna Pani Przewodnicząca
Szanowna Pani Sekretarz
Szanowni członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie

W związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego KO OLiJP, która była spowodowana przyjęciem przeze mnie nowych obowiązków w Uniwersytecie Rzeszowskim, chcę bardzo serdecznie podziękować Państwu za całą dekadę  wspólnej pracy na rzecz polonistycznej olimpiady. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, z którymi miałem zaszczyt i prawdziwą przyjemność pracować w latach 2008-2018 jako przewodniczący i wcześniej od lat 90. jako członek Jury i członek Komitetu Okręgowego: prof. Stanisławowi Uliaszowi, mgr Irenie Stryjkowskiej, Marii Stochła, dr Annie Niewolak, dr Hannie Krypińskiej-Łyp, dr Jadwidze Litwin, prof. Markowi Nalepie, prof. Marii Krauz, prof. Markowi Staniszowi, prof. Kazimierzowi Maciągowi, prof. Annie Wal, prof. Agacie Paliwodzie, prof. Jolancie Kowal, prof. Alicji Jakubowskiej, dr. Robertowi Słabczyńskiemu, dr Annie Jamrozek-Sowie, dr. Mariuszowi Kalandykowi.

Dziękuję Państwu Dyrektorom Instytutu Filologii Polskiej: prof. Markowi Staniszowi, prof. Januszowi Pasterskiemu oraz prof. Agnieszce Myszce za bardzo życzliwą współpracę przy organizacji etapu okręgowego zawodów; dzięki tej życzliwości zawody okręgowe OLiJP na trwale zrosły się Uniwersytetem Rzeszowskim i Wydziałem Filologicznym.


Rzeszów 26.11.2018 r.

Z wyrazami szacunku i życzeniami wielu osiągnięć
                             Zenon OżógDodano: 2018-11-26 15:08:40Zaproszenie do udziału w XLIX edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Komitet Okręgowy
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
przy Instytucie Filologii Polskiej UR
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 24 września 2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego

      Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie, przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR, serdecznie zaprasza uczniów do udziału w XLIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

 

Terminarz XLIX OLiJP

I etap -  przekazanie prac do 12 grudnia 2018 r.

II etap -  część pisemna:        16 lutego 2019 r.

              część  ustna:             9 marca 2019 r.

III etap -                                  3-6 kwietnia 2019 r.

 

Dokumentację uczniów kierowanych do zawodów okręgowych należy przesłać pod adresem: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, do 12 grudnia 2018 r. z dopiskiem: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

Przypominamy, że obowiązująca dokumentacja zawiera: prace przygotowawcze – opatrzone recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją), sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru – do pobrania na stronie Komitetu Głównego w tytule Dla opiekunów w zakładce Dokumenty).

Strona Komitetu Głównego: www.olijp.pl  zamieszcza informacje o przebiegu olimpiady, tematy szkolne, pomocne publikacje i wyniki olimpiady na wszystkich etapach.

Tematy na tegoroczne zawody szkolne wraz ze szczegółowymi do nich wytycznymi i bibliografią są zawarte w tytule: Dla uczestników w zakładce: Tematy szkolne (klikając w temat, pojawiają się dyspozycje i bibliografia).

W tytule: O Olimpiadzie, w zakładce: Organizacja jest zamieszczony aktualny regulamin olimpiady, prosimy o zapoznanie się z jego założeniami. W innych zakładkach można znaleźć np. tematy literackie
i testy językowe z lat ubiegłych, nagrodzone prace olimpijczyków i różne materiały przydatne do pracy
z uczniami.

Informacje dotyczące naszego okręgu – bieżące komunikaty, terminy, harmonogramy, wyniki
z poszczególnych etapów – będą zamieszczane na stronie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://ipid.ur.edu.pl/olijp.php oraz na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: www.pcen.rzeszow.pl

Bardzo prosimy o bieżące śledzenie w/w stron.

Przypominamy, że każdy uczestnik Olimpiady zobowiązany jest do rejestracji w serwisie internetowym olijp. Informacja o otwarciu i sposobie rejestracji zostanie zamieszczona na stronie Komitetu Głównego.

Dodatkowe informacje na temat organizacji XLIX Olimpiady można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego telefonicznie: 512 253 215 lub pocztą elektroniczną: irast@poczta.onet.pl

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o przekazanie tych informacji nauczycielom języka polskiego.
Dołączamy listę laureatów i finalistów zawodów III stopnia  XLVIII OLiJP z okręgu Rzeszów.

Z poważaniem
Irena Stryjkowska
Sekretarz Komitetu Okręgowego
w Rzeszowie Dodano: 2018-09-25 08:26:45Lista laureatów i finalistów
zawodów III stopnia XLVIII OLiJP
z okręgu Rzeszów


Tytuł laureata XLVIII OLiJP uzyskały:

Lp. Nazwisko Imię Klasa Szkoła Miejscowość Nauczyciel Opiekun
1. Froń Agata III LO Strzyżów mgr Mirosław Czarnik
2. Niziołek Aleksandra III I LO Krosno dr Zofia Bartecka-Prorok


Tytuł finalisty XLVIII OLiJP uzyskali:

Lp. Nazwisko Imię Klasa Szkoła Miejscowość Nauczyciel Opiekun
1. Chmiel Monika III I LO Rzeszów mgr Małgorzata Byszuk
2. Hajder Dominik II I LO Rzeszów mgr Jolanta Radwan
3. Michno Witold III II LO Sanok mgr Julita Kołdziejczyk
4. Ordyna Karolina III III LO Krosno mgr Anna Lichoń
5. Uzar Katarzyna III I Społ. LO Tarnobrzeg dr Renata Dąbrowska
6. Wiater Mateusz II LO Strzyżów mgr Mirosław Czarnik
7. Wołek Aleksandra II I Społ. LO Tarnobrzeg dr Renata Dąbrowska

Sekretarz KO OLiJP
w Rzeszowie

mgr Irena StryjkowskaDodano: 2018-04-27 09:02:30Konkurs Sienkiewiczowski

W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza został przeprowadzony konkurs historycznoliteracki dla młodzieży liceum i ostatniej klasy gimnazjum poświęcony biografii  i  twórczości pisarza.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

W dniu 6 września odbyły się w Warszawie eliminacje centralne. Z naszego okręgu do tego etapu zostało zakwalifikowanych 7.  uczestników.

Tytuł i dyplom laureata oraz główną nagrodę – wyjazd do Rzymu – zdobyła Agata Froń – uczennica kl. II  LO w Strzyżowie, nauczyciel-opiekun: mgr Mirosław Czarnik


Tytuły i dyplomy finalistów uzyskali:  

Lp. Imię i Nazwisko klasa Szkoła Nauczyciel/Opiekun
1. Agnieszka Bar III ZS Drogowo-Geodezyjnych
 i Licealnych w Jarosławiu
mgr Marzena Martynowicz
2. Krystian Fejkiel III I LO w Krośnie dr Zofia Bartecka-Prorok
3. Jędrzej Habrat III I LO w Krośnie dr Zofia Bartecka-Prorok
4. Kamila Kuźniar II LO Sióstr Prezentek w Rzeszowie mgr Aneta Wojciechowska
5. Aleksandra Piechota III II LO w Mielcu dr Edyta Gracz-Chmura
6. Mateusz Wiater I LO w Strzyżowie mgr Mirosław Czarnik


Gratulujemy laureatce i finalistom. ich nauczycielom i szkołom oraz życzymy dalszych sukcesów w najbliższej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zenon Ożóg – przew. KO OLiJP w RzeszowieDodano: 2016-10-11 10:36:57[ 1 ]