DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Okręgu Podkarpackim


Zaproszenie do udziału w XLVIII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Komitet Okręgowy
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
przy Instytucie Filologii Polskiej UR
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 15 września 2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie, przy Instytucie Filologii Polskiej UR, serdecznie zaprasza uczniów do udziału w XLVIII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Terminarz XLVIII OLiJP:

   Zawody szkolne do 5 grudnia 2017 r.

   Zawody okręgowe:

  • pisemne – 17 lutego 2018r.
  • ustne –     10 marca 2018 r.

Zawody ogólnopolskie:  11-14 kwietnia 2018 r.

Dokumentację uczniów kierowanych do zawodów okręgowych należy przesłać pod adresem: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, do 11 grudnia 2017 r. z dopiskiem: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Informacje o zakwalifikowaniu do II etapu zostaną podane na początku stycznia na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że obowiązująca dokumentacja zawiera: prace przygotowawcze –opatrzone recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją), sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru) – do pobrania na stronie Komitetu Głównego.

Strona Komitetu Głównego: www.olijp.pl  jest podzielona na trzy tytuły: Dla uczestników, Dla opiekunów i O Olimpiadzie.

Tematy na tegoroczne zawody szkolne wraz ze szczegółowymi do nich wytycznymi i bibliografią są zawarte w tytule: Dla uczestników w zakładce: Tematy szkolne (klikając w temat, pojawiają się dyspozycje i bibliografia).

W tytule: O Olimpiadzie, w zakładce: Organizacja jest zamieszczony aktualny regulamin olimpiady, prosimy o zapoznanie się z jego założeniami. W innych zakładkach można znaleźć np. tematy literackie i testy językowe z lat ubiegłych, nagrodzone prace olimpijczyków i różne materiały przydatne do pracy z uczniami.

W tytule: Dla Opiekunów, w zakładce: Dokumenty jest wzór protokołu zawodów I stopnia.

Sukcesywnie na stronie Komitetu Głównego mają pojawiać się różne materiały metodyczne i merytoryczne wspomagające przygotowanie uczniów do zawodów olimpiadowych.

Informacje dotyczące naszego okręgu – bieżące komunikaty, terminy, harmonogramy, wyniki z poszczególnych etapów – będą zamieszczane na stronie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego: ifp.univ.rzeszow.pl/olijp.php oraz na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: www.pcen.rzeszow.pl  Bardzo prosimy o bieżące śledzenie naszej strony.

Dodatkowe informacje na temat organizacji XLVIII Olimpiady można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego telefonicznie: 512 253 215 lub pocztą elektroniczną: irast@poczta.onet.pl

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o przekazanie tych informacji nauczycielom języka polskiego.
Dołączamy statyczne sprawozdanie z XLVII OLiJP.

Z poważaniem,
Irena Stryjkowska
Sekretarz Komitetu OkręgowegoDodano: 2017-09-18 09:40:42Podsumowanie wyników XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w okręgu Rzeszów

Do zawodów okręgowych XLVII Olimpiady zostało skierowanych 52 uczniów z 21 szkół.

Po weryfikacji prac przygotowawczych do zawodów II stopnia zakwalifikowano 50 uczniów.

Do eliminacji pisemnych przystąpiło 49 uczniów.

Do części ustnej zakwalifikowało się 21 uczestników części pisemnej.

Do zawodów centralnych rekomendowano 13 uczestników eliminacji okręgowych a przez Komitet Główny zakwalifikowanych zostało 9 uczniów z różnych szkół woj. podkarpackiego.

Laureatem II lokaty eliminacji centralnych (trzeci punktowy wynik w Polsce) został:

Paweł Kusiak - uczeń klasy trzeciej II LO w Krośnie - nauczyciel-opiekun: mgr Renata Pernal.

Tytuły finalistów otrzymali wszyscy uczestnicy z naszego okręgu, uzyskując wysokie oceny punktowe za prace pisemne.
Są to:

Lp. Imię i nazwisko Klasa Szkoła - miejscowość Nauczyciel – opiekun
1. Agnieszka Bar III ZS Drog.-Geod. i Lic. Jarosław mgr Marzena Martynowicz
2. Klaudia Biedka III I LO Krosno mgr Gertruda Dynowska-Trybus
3. Agata Froń II LO Strzyżów mgr Mirosław Czarnik
4. Wiktoria Jezuit II LO Sióstr Prezentek Rzeszów mgr Małgorzata Czyż
5. Kamila Kuźniar II LO Sióstr Prezentek Rzeszów mgr Aneta Wojciechowska
6. Łucja Olszewska III LO Sióstr Prezentek Rzeszów mgr Aneta Wojciechowska
7. Barbara Sikoń III Katolickie LO Tarnobrzeg dr Iwona Hetnar
8. Dominika Tokarz II LO Sióstr Prezentek Rzeszów mgr Jolanta Piwowar

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w tegorocznej Olimpiadzie i życząc spełnień zawodowych i osobistych, zapraszamy do uczestnictwa w jej kolejnej edycji.

Irena Stryjkowska
Sekretarz KO OLiJP
w Rzeszowie Dodano: 2017-09-18 09:26:47Lista rekomendowanych kandydatów
do zawodów III stopnia XLVII OLiJP
z okręgu Rzeszów


Lp. Nazwisko i Imię Klasa Szkoła - Miejscowość
1. Sikoń Barbara III Katolickie LO Tarnobrzeg
2. Agata Froń II LO Strzyżów
3. Paweł Kusiak III II LO Krosno
4. Kamila Kuźniar II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
5. Łucja Olszewska III LO Sióstr Prezentek Rzeszów
6. Klaudia Biedka III I LO Krosno
7. Agnieszka Bar III ZS Drog-Geod i Lic. Jarosław
8. Wiktoria Jezuit II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
9. Dominika Tokarz II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
10. Aleksandra Piechota III II LO Mielec
11. Emilia Sroka III LO Sióstr Prezentek Rzeszów
12. Aleksandra Niziołek II I LO Krosno
13. Aleksandra Skaza III I LO  Mielec

Przewodniczący:
Dr hab. Zenon OżógDodano: 2017-03-04 17:08:53Harmonogram
dla uczestników ustnych eliminacji okręgowych XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
4 marca 2017


LP. Godz.

Komisja I

Komisja II

Imię i nazwisko Imię i nazwisko
1. 8.35 Monika Chmiel Emilia Sroka
2. 9.00 Anna Bogacz Dominika Tokarz
3. 9.25 Agnieszka Bar Klaudia Biedka
4. 9.50 Gabriela Chuchra Aneta Froń
5. 10.15 Wiktoria Jezuit Aleksandra Cupryk
6. 10.40 Natalia Uszko Aleksandra Kolanko

PRZERWA 11.05 – 11.35

7. 11.40 Kamila Kuźniar Paweł Kusiak
8. 12.05 Łucja Olszewska Aleksandra Niziołek
9. 12.30 Zofia Przyprawa Aleksandra Piechota
10. 12.55 Barbara Sikoń Aleksandra Skaza
11. 13.20
Anna Szczurek

Ogłoszenie wyników wraz z listą rankingową kandydatów do eliminacji centralnych nastąpi bezpośrednio po zawodach -  ok. godz. 15.00 i na stronie internetowej Instytutu Filologii Polskiej w godzinach wieczornych.

Sekretarz KO OLiJP
mgr Irena StryjkowskaDodano: 2017-02-28 16:26:53Protokół Nr II a

Na zebraniu jurorów Komitetu Okręgowego OLiJP w Rzeszowie w dniu 17 lutego 2017 r. – na podstawie wyników części literackiej i językowej – wytypowano kandydatów do etapu ustnego. Do eliminacji ustnych zostali zakwalifikowani następujący uczniowie, którzy w obydwu częściach eliminacji pisemnych uzyskali wymaganą regulaminem liczbę punktów:

Lp.  Nazwisko Imię Klasa Szkoła  Miejscowość
1. Bar Agnieszka III ZS Drog.-Geod.i Lic. Jarosław
2. Biedka Klaudia III I LO Krosno
3. Bogacz Anna III III LO Rzeszów
4. Chmiel Monika II I LO Rzeszów
5. Chuchra Gabriela II LO Przeworsk
6. Cupryk Aleksandra II I LO Sanok
7. Froń Aneta II LO Strzyżów
8. Jezuit Wiktoria II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
9. Kolanko Aleksandra II I LO Krosno
10. Kusiak Paweł III II LO Krosno
11. Kuźniar Kamila II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
12. Niziołek Aleksandra II I LO Krosno
13. Olszewska Łucja III LO Sióstr Prezentek Rzeszów
14. Piechota Aleksandra III II LO Mielec
15. Przyprawa Zofia I I LO Krosno
16. Sikoń Barbara III Katolickie LO Tarnobrzeg
17. Skaza Aleksandra III I LO Mielec
18. Sroka Emilia III LO Sióstr Prezentek Rzeszów
19. Szczurek Anna I I LO Krosno
20. Tokarz Dominika II LO Sióstr Prezentek Rzeszów
21. Uszko Natalia II I LO Dębica

 

Eliminacje ustne odbędą się 4 marca 2017 r. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. Rejtana 16C – Instytut Filologii Polskiej.
Początek  zawodów – godz. 8.35.
Harmonogram rozmów zostanie podany na stronie Komitetu Okręgowego OLiJP
w Rzeszowie w tygodniu poprzedzającym eliminacje ustne.

Prace pisemne zostaną udostępnione do wglądu uczestnikom eliminacji pisemnych 24.02.2017 r. (piątek) w godzinach 14.00-16.00, pokój 107, Instytut Filologii Polskiej, al. Rejtana 16C.

Dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
Przew. KO OLiJP w rzeszowieDodano: 2017-02-20 08:30:37Ważne!

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do XLVII OLiJP są zobowiązani do pilnego założenia własnego konta i rejestracji na stronie głównej OLiJP (www.olijp.pl) – do dnia 10.01.2017 r.

Wszelkie instrukcje są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego. W przypadku trudności z utworzeniem konta i zalogowaniem się proszę kontaktować się z Kierownikiem organizacyjnym olimpiady:
nicinski.k@gmail.com

Eliminacje okręgowe (pisemne) odbędą się 11 lutego 2017 r. w salach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Rejtana 16C.
Początek zawodów – godz. 9.00, zakończenie – ok. 15.30.

Przypominamy, że uczestnicy zmagań olimpiadowych zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości.

Komitet Okręgowy w Rzeszowie przewiduje konsultacje z zakresu historii literatury i nauki o języku.
Konsultacje te odbędą się w dniu 28 stycznia 2017 r. w godz. 9.00-10.30 (nauka o języku) i 11.00-12.30 (historia literatury) w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w sali 110.

Informujemy, że wgląd do wszystkich weryfikowanych prac przygotowawczych będzie możliwy w dniu 16 stycznia od godz. 14.00 do 17.00 w Instytucie Filologii Polskiej UR, p. 107.
W podanym terminie będzie można również uzyskać informacje telefonicznie pod numerami: 693-204-860, 17-872-12-38.

Przewodniczący KO
Dr hab. Zenon Ożóg prof. URDodano: 2017-01-09 17:01:33[ 1 ] [ 2 ] Następne »