DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
dr Justyna Majchrowska

Stanowisko:

adiunkt, dr


Miejsce pracy:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej pok. nr 138
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
Tel.: 178721237 
e-mail: jmajchrowska@ur.edu.pl


Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Rzeszowski, 2019 r.
 • magister filologii polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, 2014 r.


Zainteresowania naukowe:

 • pragmalingwistyka – teksty trzecie, retoryczność i perswazyjność tekstów internetowych
 • mediolingwistyka – język i struktura gatunków internetowych
 • stylistyka


Publikacje:

   a) Monografie naukowe:

Pragmalingwistyczna analiza portali internetowych, 2020 (w przygotowaniu)


   b) Rozprawy i artykuły – wybór:

 1. Leksykalne i graficzne wyrażanie radości na podstawie netlogu [w:] Radość – aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, M. Patro-Kucab, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-163-4, s. 119-128.
 2. O języku i strukturze netlogu na podstawie portalu pudelek.pl [w:] Médiá a text 5, eds. M. Bočák, L. Regrutová, J. Rusnák, Prešov 2015, ISBN 978-80-555-1494-9, s. 216-225.
 3. O perswazyjnej funkcji tytułów tekstów zamieszczanych na portalu kozaczek.pl [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie, red. G. Majkowski, Łódź 2016, ISBN 978-83-7405-644-1, s. 47-56.
 4. O języku i strukturze zapowiedzi w portalu internetowym pudelek.pl [w:] Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1, red. G. Filip, M. Patro-Kucab, R. Słabczyński, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-400-0, s. 137-146.
 5. Udział zmysłu wzroku w dekodowaniu informacji w mediach masowych na przykładzie portalu pudelek.pl [w:] Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, K. Ożóg, R. Słabczyński, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-437-6, s. 34-45.
 6. Przepis kulinarny – próba analizy gatunku internetowego [w:] Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2, red. G. Filip, M. Bożek, R. Słabczyński, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7996-532-8, s. 112-123.
 7. Komentarze użytkowników portalu Pudelek.pl, czyli o kreatywności leksykalnej i graficznej w komunikacji internetowej (po pozytywnej recenzji w druku).