DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze
    

  

    
Dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska

Stanowisko:

Dr hab. prof. UR

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Teorii i Antropologii Literatury pok. nr 139
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
Tel.: 17 8721229
Fax: 17 8721291

Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1988),
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1998),
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009),

Zainteresowania naukowe:

 • polska literatura współczesna – zwłaszcza polska proza emigracyjna i postemigracyjna, polska proza najnowsza, zagadnienia tożsamości kulturowej, epistolografia XX wieku, krytyka literacka tego okresu,
 • typologia bohatera prozy przełomu wieku ( XX/XXI), 
 • problem tożsamości w literaturze i kulturze przełomu XX i XXI wieku.
 • dydaktyka literatury. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • seminaria magisterskie i doktoranckie: Polska proza emigracyjna i postemigracyjna, Polska proza najnowsza,
 • wykłady: Wiedza o kulturze, Teoria i historia kultury, Semiotyka tekstów kultury, Teoria kultury,
 • ćwiczenia: Wiedza o kulturze, Semiotyka tekstów kultur,y
 • opieka  nad Kołem Naukowym Antropologów Kultury ( 2010 -. ),

Publikacje:
Monografie naukowe:

 1. Świat według Tyrmanda. Przewodnik po utworach fabularnych, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2000, ss. 238.
  [Odwołania i recenzje: Inga Iwasiów, Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda, Szczecin 2000, s.18, 27, 34, 42, 74, 93,115; Magdalena Rabizo-Birek, W świecie Tyrmanda, „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 92, s.4; Tomasz M. Głogowski, Jolanta Pasterska, „Świat według Tyrmanda”, Rzeszów 2000. Inga Iwasiów, „Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda”, Szczecin 2000, „Pamiętnik Literacki” 2004 nr 1, s. 240 - 243;  P. Sarzyński, Dobrze o „Złym”, „Polityka” 2006 nr 4 z 28 stycznia 2006, s.66-68; Radio Retro. Nowości wydawnicze, Program III Polskiego Radia, czerwiec 2000].

 2. Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 446.
  [Książka nominowana do nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w roku 2010].

Redakcja monografii naukowych:

 1. [Współredakcja] Henryk Kurczab, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”. Dydaktyka, z. 6, Rzeszów 1999, ss.114.
  [Rec: Iwona Morawska, Przegląd prasy - o czym warto wiedzieć, co warto przeczytać, „Język Polski w Szkole - gimnazjum”, Kielce 2000/2001 nr 1, s. 104 – 108; Józef Ambroszko, „Dydaktyka” dla ambitnych, „Warsztaty Polonistyczne” 1999 nr 3, s. 97 – 100].

 2. [Współredakcja] Kazimierz Ożóg, Polonistyka zintegrowana, Rzeszów 2000, ss. 354.
  [Rec.: Wiesława Wantuch, Cząstka pracy wykonana, „Polonistyka” 2001 nr 8, s.502-503, Zofia Adamczykowa, „Polonistyka zintegrowana”, red. Kazimierz Ożóg i Jolanta Pasterska, [w:] Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, t. 16, red. H. Synowiec, Katowice 2001 s.151 – 156; Anna Maćkowska, Polonistyka zintegrowana, „Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2, s.103 – 110,; Kazimierz Maciąg, Polonistyka zintegrowana, „Gazeta Uczelniana” 2001 nr 3, Alicja Rosa, Polonistyka zintegrowana, „Nowa Polszczyzna” 2000 nr 5, s. 57-59].

 3. [Współredakcja] Henryk  Kurczab „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” Dydaktyka 1, Rzeszów 2002, ss.212.
  [Rec.: Krystyna Klentak, Recenzja „Dydaktyki” pod redakcją Henryka Kurczaba i Jolanty Pasterskiej, „Język Polski w Liceum”, Kielce 2004 nr 3, s.94 – 98, Ryszard Jedliński, Recenzje. „Dydaktyka 1”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. Henryk Kurczab i Jolanta Pasterska, Rzeszów 2002, [w:] Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, red. H. Synowiec, t. 1, Katowice 2004, s.170 - 171].

 4. [Współredakcja] Zbigniew Andres  Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss.302.
  [rec. Ewelina Starzyk, Poeta Jan Paweł II, „Gazeta Wyborcza” z 18 października 2005 roku; Izabela Mikuła, Nad słowem Jana Pawła II zatrzymani, „Niedziela” nr 43 z 23 , s. 1 -2: Małgorzata Nosal, Cóż powiedzieć..., „Melanż” 2005 nr 2, s.18].

 5. [Współredakcja] Eugeniusz Pszenyczny, Roman Mnich, Studia Philologica. Rozprawy i szkice, Wydawnictwo „Koło”, t. 1, Drohobycz 2005, s.357.
  [Rec.: Michał Wawrzonek, „Ruch Literacki”  2006 nr 4-5, s.247].

 6. [Współredakcja] Magdalena Rabizo-Birek, Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, Rzeszów 2008, ss.387.
  [Rec. Andrzej Goworski: O podróży uczynionej z wielości [Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera] „Akcent” 2009 nr 2.

 7. [Współredakcja] K. Dmitruk. A. Jamrozek-Sowa, S. Uliasz, W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego (Rzeszów 2009).

 8. [Współredakcja] N. Cieślik i in.  Katalog Archiwum Profesora Floriana Śmieji, seria Z archiwum pisarza, t.1, Rzeszów 2010, ss.122 .

 9. [Współredakcja] S. Uliasz [Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, Rzeszów 2011, ss. 444.

 10. Z. Raklweska-Braun, K. Barun, Bracia Adamowiczowie. Pierwsi polscy zdobywcy Atlantyku, Seria Z archiwum pisarza,t.2, Rzeszów 2011.

 11. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga Emigracja Niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku”, pod red, J. Pasterskiej, Rzeszów 2011, ss. 404.

 12. Archiwum domowe Jana Darowskiego, pod red. J. Wolskiego, seria: Z Archiwum pisarza, t.3, pod red. J. Pasterskiej, Rzeszów 2012, ss. 132.

Inne prace redakcyjne

 1. Informator o studiach na rok akademicki 2002/2003. Filologia polska. Filologia polska specjalność nauczycielska. Filologia polska z językiem angielskim, zespół redakcyjny: J. Pasterska [redaktor koordynujący: zawartość i układ treści, informacje ogólne dla studentów, łamanie tekstu]  M. Kułakowska, J. Lizak, M. Nalepa, A. Niewolak-Krzywda, M. Stanisz, R. Strzelecki, J. Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, ss. 195.

 2. Informator o studiach na rok akademicki 2004/2005. Filologia polska. Filologia polska specjalizacja nauczycielska. Filologia polska specjalność wiedza o kulturze, zespół redakcyjny: J. Pasterska [redaktor koordynujący: zawartość i układ treści, informacje ogólne dla studentów, łamanie tekstu], U. Kopeć, M. Kułakowska, A. Myszka, M. Nalepa, M. Stanisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, ss. 206.

 3. Informator o studiach na rok akademicki 2006/2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [współ. red. A. Myszka, A. Niewolak], Rzeszów 2006.

Rozprawy i artykuły naukowe (wybór):

 1. Topika literatury popularnej przeciw absurdom i ograniczeniom stalinizmu. Gra literacka jako sposób mówienia „językiem Ezopowym” („Zły” Leopolda Tyrmanda). „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” Dydaktyka 5, red. H. Kurczab, Rzeszów 1998, s. 75-105.

 2. Człowiek i świat w wojennej prozie Leopolda Tyrmanda, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”, Historia Literatury 4, red. G. Ostasz, Rzeszów 1998, s. 137 – 161.

 3. Leopolda Tyrmanda pisarskie zmagania z komunizmem [w:] W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice, red. Z. Andres, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s.263 – 293.

 4. Portret Jubilata. O działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora  Henryka Kurczaba [w:] Polonistyka zintegrowana. Księga pamiątkowa ofiarowana w 40 - lecie pracy naukowej profesora Henryka Kurczaba, red. K.Ożóg, J. Pasterska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 13 - 15.

 5. Integracja kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w rzeszowskich „Rocznikach” i „Zeszytach Naukowych” [w:] Wczoraj i dziś edukacji polonistycznej, red. B. Kędzia-Klebeko, A. Ciciak. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin – Pobierowo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2001, s.153 – 165.

 6. Portret polskiego emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu (na przykładzie Szczuropolaków i „Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 1, red. H.Kurczab, J. Pasterska, Rzeszów 2002, s.63 – 81.

 7. Tożsamość i pamięć. O dominantach kształcenia kulturowo-literackiego w  programach języka polskiego dla liceum [w:] Edukacja humanistyczna, aksologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, red. J. Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s.  95-100.

 8. Wskrzeszać w pamięci rozsiane atlatydy. O edukacji regionalnej w szkole [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, red. H.Kurczab, E. Kozłowska, U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 294 – 305.

 9. I ja odbywam tamtą nieruchoma podróż. O poezji Janusza Szubera w kontekście  kształcenia regionalnego, [współautor Janusz Pasterski], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 2, red. Z. Sibiga, Rzeszów 2003, s.87-96.

 10. Najeść się prawdziwego życia. Przemiany kulturowe lat dziewięćdziesiątych w powieściach Manueli Gretkowskiej [w:] Język – Kultura – Nauczanie – Wychowanie, red. J. Kida , Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s.323 – 329. 

 11. Przybysze znikąd? Problemy tożsamości emigranta w prozie lat dziewięćdziesiątych, [w:] Epoka  przemian. Wiek XX w literaturze polskiej,  red. Z.Ożóg, J.Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s.419 -  433.

 12. Nomada odkrywa nowy ląd.  O niedolach i pożytkach emigracji w „Mojej prywatnej Ameryce” Kazimierza Wierzyńskiego [w:] Studia Philologica, red. J. Pasterska, R. Mnich,  Wydawnictwo „Koło”, Drohobycz 2005, s.145 - 152.

 13. „Pamięć i tożsamość” w perspektywie indywidualnej i zbiorowej [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, red. Z. Andres, J. Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 234 – 245.

 14. Potomkowie Najjaśniejszej  i Kartoflanii. O spotkaniach polskich emigrantów przy pomnikach, [w:] Proza polska na obczyźnie, t. 1, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.134 – 152.

 15. Życie w symbiozie. Wielokulturowa społeczność pogranicza polsko-ukraińskiego w esejach pisarzy Drugiej Emigracji, [w:], Stosunki polsko-ukraiński wczoraj i dziś, Zbiór prac, t. 3, red. O. Weretiuk i in., Wydawnictwo „Rada”, Tarnopol 2007, s.369 - 385.

 16. Mickiewicz w „Dialogu korespondencyjnym” Marii Danilewicz Zielińskiej i Stanisława Pigonia, [w:] Aleksandrów – Londyn – Feijó. Maria Danilewicz Zielińska szkice – korespondencja – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007, s.37 - 49.

 17. Kim jestem? Autoportret poetycki Janusza Szubera,[w:] J. Pasterska, M. Rabizo-Birek, Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, Rzeszów 2008, s.145-154.

 18. Polak -„emisariusz wolności” w świetle powieści „Nie umiera się w Miami... Tadeusza Nowakowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 3, red. G. Ostasz, Rzeszów 2009, s.150 – 160. http://univ.rzeszow.pl/ifp/zeszyty_naukowe/historia_literatury_3.php

 19. Słowo wstępne, [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, red. K. Dmitruk, A. Jamrozek-Sowa, J. Pasterska, S. Uliasz, Rzeszów 2009, s.5-8.

 20. Trwanie w polskości. Emigrant wobec wyzwań życia na obczyźnie na przykładzie prozy Danuty Mostwin, [w:] Paryż- Londyn-Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s.829-842.

 21. Opracowanie haseł: ”Tygodnik Kulturalny”, „Wakat” [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s.149 - 151, 327-328.

 22. Obrazy Huculszczyzny w prozie Wita Tarnawskiego,[w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice. red. O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz, Rzeszów 2010, s. 184-196.

 23. „Jestem Bombel na przystanku”. O projektowaniu autora w młodej polskiej prozie na przykładzie Bombla Mirosława Nahacza, [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989 – 2009,t.1,  red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszów 2010, s.382-397.

 24. Emigrantów boje duże i małe w świetle korespondencji Wojciecha Gniatczyńskiego z Florianem Śmieją, [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, red. D. Hejda, E. Mazur, Rzeszów 2010, s.272-291.

 25. Z kanadyjskiego Mississauga do Rzeszowa. Dar Profesora Floriana Śmieji dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Katalog Archiwum Profesora Floriana Śmieji, seria Z archiwum pisarza, t.1, red. J. Pasterska i in., Rzeszów 2010, s.7-12.

 26. Nauka jako sztuka. Zarys biografii Profesora Krzysztofa Dmitruka, [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Pasterska, S. Uliasz, Rzeszów 2011, s.9-14.

 27. Oswajanie Kanady. Asymilacja emigranta we wspomnieniach Adama Tomaszewskiego [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Cieszyn – Katowice 2011, s.326-339.

 28. Okruchy prawd o człowieku. Pisarstwo Wita Tarnawskiego, [w:] W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje, Rzeszów 2011, s. 264 – 284.

 29. Emigrant wobec polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku”, pod red. J. Pasterskiej, Rzeszów 2011, s. 210-221.

 30. Marian Pankowski and Polishness. The Literary Provocations of an Émigré`, “Russian Literature”, 2011,  LXX - IV, s. 526-537.

Inne publikacje (wybór):

Artykuły dydaktyczne

 1. Rola i funkcja dydaktyki literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli polonistów. Opinie studentów i nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”, Dydaktyka 1, red. H. Kurczab,  Rzeszów 1991, s. 105 - 115.

 2. Kronika bieżącego czasu - Leopold Tyrmand „Dziennik 1954”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”, Dydaktyka 2, red. H. Kurczab, Rzeszów 1992, s. 181 - 202.

 3. Norwidowski kunszt słowa. O sposobach bogacenia języka na przykładzie zastosowania neologizmów. Propozycja lekcji integrującej w klasie II liceum. „Język Polski w Szkole Średniej” 1993/94, z. 4, s. 91 - 93.

 4. Patriota, cwaniak, głupiec, bikiniarz... O bohaterze „Dziennika 1954” Leopolda Tyrmanda, „Język Polski w Szkole Średniej” 1993/94, z. 4, s. 13 - 23.

 5. Integracja semantyczna na przykładzie analizy fragmentu “Kazań sejmowych” Piotra Skargi i „Kazania Skargi” Jana Matejki, „Język Polski w Szkole” 1994/95, z.4, s. 65 - 77.

 6. Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Model opracowania lektury, „Dydaktyka Literatury”, t. XV, zespół red. K. Denek i in., Zielona Góra 1995, s. 113 - 129.

 7. miejscu literatury faktu w programach nauczania języka polskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna” Dydaktyka 3, red. H. Kurczab, Rzeszów 1996, s.135- 149.

 8. Integracja w świetle reformy edukacji. Rozmowa Jolanty Pasterkiej z profesorem Henrykiem Kurczabem, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” Warszawa 2001, z.2, s.7-13.

 9. Sześć postulatów w sprawie praktyk polonistycznych, „Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna”, Warszawa 2002, z. 2, s. 24 - 26.

 10. Uczelnia i szkoła, czyli o wizji praktyk przedmiotowych, „Oświata Podkarpacka” nr 4, Rzeszów 2002.

 11. „Cudze znajcie, swoje chwalcie”. Propozycja międzyprzedmiotowego programu edukacji regionalnej i europejskiej dla liceum, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 3, red. Z. Sibiga, Rzeszów 2004, s.157 – 165.

 12. Archiwalny dar, „Forum Akademickie” 2011 nr 3 (dodatek „Forum Książki” nr 2011 nr1, s.8-9.

 13. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 5”, Rzeszów 2010, s.286-290. http://univ.rzeszow.pl/ifp/zeszyty_naukowe/historia_literatury_5.php

Recenzje (wybór):

 1. Reflektorem w szufladę, czyli przewodnik po dziennikach i listach, [recenzja książki Heleny Zaworskiej Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach], „Fraza” 1999 nr 1, s. 252-255.

 2. Pionier narodowej pop-kultury,[recenzja książki Ryszarda K. Przybylskiego O tym, jak Leopold Tyrmand wałęsał się po świecie kultury popularnej] „Fraza” 1999 nr 2/3, s. 334 – 338.

 3. Narcyzm, pasywność, cierpiętnictwo?Bydgoskie rozmowy o kobiecej (i męskiej) różnorodności,[ recenzja  zbioru materialów pokonferencyjnych Kobiety w literaturze], „Fraza” 1999 nr 4, s.269 - 272.

 4. Pytania Środkowoeuropejczyka, [recenzja esejów Aleksandra Fiuta Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem], „Fraza” 2000 nr 3, s. 297 - 299.

 5. Zemsta Bogny, czyli Tyrmand w rękach feministki,[ recenzja książki Ingi Iwasiów Opowieść i milczenie.O prozie Leopolda Tyrmanda]Fraza” 2001 nr 1/2, s.325-327.

 6. Powrót „Złego” [recenzja  powieści Zły Leopolda Tyrmanda], „Fraza” 2001 nr 4, s. 268-269.

 7. Kelner na wojnie,[recenzja powieści Filip Leopolda Tyrmanda] „Fraza” 2002 nr 5, s. 267 - 270.

 8. Podręczne instrumentarium polonisty,[recenzja książki Jana Kidy Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.Seria Pedagogiczna”. Pedagogika i Psychologia 1, red. J.Sowa, Rzeszów 2003, z.1, s.310 - 311.

 9. Literatury i sztuki miejsca współne [recenzja książki Henryka Kurczaba, Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej ] „Gazeta Uiwersytecka” 2002 nr 1, s.13.

 10. Pisarstwo dobrze zabezpieczone [recenzja książki Magdaleny Rabizo-Birek, Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego], „Arcana” 2004 nr 1-2, s.313 – 314.

 11. Kufer wypchany anegdotami  [recenzja Uchodźców Henryka Grynberga], „Fraza” 2005 nr 1-2, s.298 – 299.

 12. Podwójne zycie Rudolfa [recenzja powieści Rudolf Mariana Pankowskiego], „Fraza 2005 nr 3, s.268 –270.

 13. Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany. Sprawozdanie z konferencji, „Ruch Literacki” 2006 nr 4-5, s.560-562.

 14. Biografia z kartek rozpaczy odtworzona [recenzja Korespondencji Aleksandra Wata], „Fraza” 2006 nr 1-2, s.269 -272.

 15. Powrót do „realu”. [recenzja powieści „Powrót Aleksandra” Zbigniewa Kruszyńskiego], „Fraza” 2006 nr 3-4, s.288-289.

 16. Impresje pamięci  [recenzja książki Włodzimierza Wójcika, Spotkania zagłębiowskie i Zagłębiowskie impresje], „Fraza” 2006 nr 4/ 2007 nr 1, s.306-308.

 17. „Postkolonialni” Polacy, czyli zalety obłaskawiania Innego [recenzja esejów Aleksandra Fiuta,  Spotkania z Innym], „Fraza” 2007 nr 2, s.281 - 285.

 18. Rozważania o wartościach. Szkice do portretu minionej epoki, [recenzja szkiców Zbigniewa Andresa, Rewizje wartości) „Ruch Literacki” 2007 nr 4, s. 531-533.

 19. „Hieroglificzny” Lechoń i „runiczny” Grydzewski. O niezwykłej korespondencji literaturze polskiej przywróconej, [recenzja Listów 1953-1956 Mieczysława Grydzewskiego i Jana Lechonia] „Kresy” 2007 nr 4, s189 - 191.

 20. Wielokulturowość stała się faktem, „Język Polski  w Szkole IV-VI” , 2009/2010 nr 4, s.75-78.

Organizacja konferencji naukowych:

 1. Konferencja naukowa Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Rzeszów, 18 maja 2005 roku, (organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego; komitet organizacyjny: Zbigniew Andres, Jolanta Pasterska).

 2. Ogólnopolska konferencja naukowa Poeta czułej pamięci. W sześćdziesięciolecie urodzin Janusza Szubera (organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”; komitet organizacyjny: Magdalena Rabizo-Birek, Jolanta Pasterska).

 3. Ogólnopolska konferencja naukowa, Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta. Rewizje. Herbert w najnowszych badaniach, Przemyśl – Lwów – Rzeszów, 26 – 27 października 2009.

 4. Ogólnopolski panel dyskusyjny, W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, Rzeszów, 27 listopada 2009.

 5. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, Rzeszów 2- 13 maja 2010.

 6. Sympozjum naukowe, Teatr i dramat polski na emigracji, 13 października 2010.

 7. Sympozjum naukowe, Małe ojczyzny w twórczości pisarzy emigracyjnych, 10 maja 2011.

 8. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, Rzeszów 2- 13 maja 2010 referat: Problemy wdrażania projektu „Krajowe ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – tezy i wątpliwości.

 9. Sympozjum naukowe, Teatr i dramat polski na emigracji, 21 października 2010, referat: Kazimierz Braun – polski pisarz i reżyser teatralny. Charakterystyka twórczości.

 10. Sympozjum naukowe Literatura polska w Kanadzie, Rzeszów, 5 października 2010, referat: Z kanadyjskiego Mississauga do Rzeszowa. Dar Profesora Floriana Śmieji dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 11. Sympozjum naukowe, Małe ojczyzny w twórczości pisarzy emigracyjnych, 10 maja 2011, referat: „Moim domem jest las”. Poszukiwanie malej ojczyzny w prozie Janiny Kowalskiej.

Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy itp.

 1. Recenzja wydawnicza książki prof. Bernadetty Niesporek-Szamburskiej i dr Anny Kołodziej, O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na przykładzie szkoły podstawowej), Kielce 2010.

Działalność organizacyjna i społeczna (wybór):

 1. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, Wydawnictwo UR (od czerwca 2010 r. ).

 2. Członek Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”,

 3. Członek Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej,

 4. Członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 5. Organizator i koordynator studenckiego wolontariatu „Studenci z klasą” (2002 – 2005).

 6. Opieka nad specjalnością „Wiedza o kulturze”.

 7. Kierownik praktyk zawodowych dla specjalności „Wiedza o kulturze”.

 8. Kierownik studiów podyplomowych (od 2002 roku).

 9. Udział w dyskusji zorganizowanej przez Telewizję Polską w Warszawie -  Kanał „Kultura”. Dyskusja była prowadzona przez prof. dra  hab. Michała Markowskiego wokół tematu: Leopold Tyrmand i życie towarzyskie Warszawy lat pięćdziesiątych XX wieku. W spotkaniu udział wzięli Marek Nowakowski, Janusz Anderman, Kazimierz Orłoś, Stefan Bratkowski, Wojciech Łubiński, Jolanta Pasterska( 13.03. 2005 r.). 

 10. Kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej

 11. Przewodnicząca Komitetu ds. obchodów Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Polonistyki Rzeszowskiej.

 12. Opiekun Koła Naukowego Antropologów Kultury.

 13. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Oddział w Rzeszowie.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Rektora UR II stopnia za osiągnięcia naukowe ( 1998).

 2. Srebrny Krzyż Zasługi ( 2003).

 3. Dyplom uznania „za nowatorskie podejście do edukacji, otwartość na nowe pomysły oraz aktywną współpracę ze studentami w programie Wolontariat studencki” przyznany przez Centrum Wolontariatu Studenckiego w Warszawie (2005)

 4. Nagroda Rektora UR II stopnia za osiągnięcia naukowe (2009).

Doktoranci:

mgr Nina Cieślik
mgr Monika Kołodziej
mgr Barbara Trygar
mgr Marzena Baran