DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
prof. dr hab. Jolanta Pasterska

Stanowisko:

prof. dr hab.

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Teorii i Antropologii Literatury pok. nr 132
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów
Tel.: 17 8721247

Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1988),
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1998),
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009),

Zainteresowania naukowe:

 • polska literatura współczesna – zwłaszcza polska proza emigracyjna i postemigracyjna, polska proza najnowsza, zagadnienia tożsamości kulturowej, epistolografia XX wieku, krytyka literacka tego okresu,
 • typologia bohatera prozy przełomu wieku ( XX/XXI), 
 • problem tożsamości w literaturze i kulturze przełomu XX i XXI wieku.
 • dydaktyka literatury. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • seminaria magisterskie i doktoranckie: Polska proza emigracyjna i postemigracyjna, Polska proza najnowsza,
 • wykłady: Wiedza o kulturze, Teoria i historia kultury, Semiotyka tekstów kultury, Teoria kultury,
 • ćwiczenia: Wiedza o kulturze, Semiotyka tekstów kultur,y
 • opieka  nad Kołem Naukowym Antropologów Kultury ( 2010 -. ),

Publikacje:
Monografie naukowe:

 1. Świat według Tyrmanda. Przewodnik po utworach fabularnych, Wydawnictwo Oświatowe „Fosze”, Rzeszów 2000, ss. 238.
  [Odwołania i recenzje: Inga Iwasiów, Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda, Szczecin 2000, s.18, 27, 34, 42, 74, 93,115; Magdalena Rabizo-Birek, W świecie Tyrmanda, „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 92, s.4; Tomasz M. Głogowski, Jolanta Pasterska, „Świat według Tyrmanda”, Rzeszów 2000. Inga Iwasiów, „Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda”, Szczecin 2000, „Pamiętnik Literacki” 2004 nr 1, s. 240 - 243;  P. Sarzyński, Dobrze o „Złym”, „Polityka” 2006 nr 4 z 28 stycznia 2006, s.66-68; Radio Retro. Nowości wydawnicze, Program III Polskiego Radia, czerwiec 2000].

 2. Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 446.
  [Książka nominowana do nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w roku 2010].

 3. Emigrantki – Nomadki – Wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne, Rzeszów 2015,ss.280. [Książka nominowana do Nagrody  JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2015].

Redakcja monografii naukowych:

 1. [Współredakcja] Henryk Kurczab, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”. Dydaktyka, z. 6, Rzeszów 1999, ss.114.
  [Rec: Iwona Morawska, Przegląd prasy - o czym warto wiedzieć, co warto przeczytać, „Język Polski w Szkole - gimnazjum”, Kielce 2000/2001 nr 1, s. 104 – 108; Józef Ambroszko, „Dydaktyka” dla ambitnych, „Warsztaty Polonistyczne” 1999 nr 3, s. 97 – 100].

 2. [Współredakcja] Kazimierz Ożóg, Polonistyka zintegrowana, Rzeszów 2000, ss. 354.
  [Rec.: Wiesława Wantuch, Cząstka pracy wykonana, „Polonistyka” 2001 nr 8, s.502-503, Zofia Adamczykowa, „Polonistyka zintegrowana”, red. Kazimierz Ożóg i Jolanta Pasterska, [w:] Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, t. 16, red. H. Synowiec, Katowice 2001 s.151 – 156; Anna Maćkowska, Polonistyka zintegrowana, „Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2, s.103 – 110,; Kazimierz Maciąg, Polonistyka zintegrowana, „Gazeta Uczelniana” 2001 nr 3, Alicja Rosa, Polonistyka zintegrowana, „Nowa Polszczyzna” 2000 nr 5, s. 57-59].

 3. [Współredakcja] Henryk  Kurczab „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” Dydaktyka 1, Rzeszów 2002, ss.212.
  [Rec.: Krystyna Klentak, Recenzja „Dydaktyki” pod redakcją Henryka Kurczaba i Jolanty Pasterskiej, „Język Polski w Liceum”, Kielce 2004 nr 3, s.94 – 98, Ryszard Jedliński, Recenzje. „Dydaktyka 1”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, red. Henryk Kurczab i Jolanta Pasterska, Rzeszów 2002, [w:] Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, red. H. Synowiec, t. 1, Katowice 2004, s.170 - 171].

 4. [Współredakcja] Zbigniew Andres  Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss.302.
  [rec. Ewelina Starzyk, Poeta Jan Paweł II, „Gazeta Wyborcza” z 18 października 2005 roku; Izabela Mikuła, Nad słowem Jana Pawła II zatrzymani, „Niedziela” nr 43 z 23 , s. 1 -2: Małgorzata Nosal, Cóż powiedzieć..., „Melanż” 2005 nr 2, s.18].

 5. [Współredakcja] Eugeniusz Pszenyczny, Roman Mnich, Studia Philologica. Rozprawy i szkice, Wydawnictwo „Koło”, t. 1, Drohobycz 2005, s.357.
  [Rec.: Michał Wawrzonek, „Ruch Literacki”  2006 nr 4-5, s.247].

 6. [Współredakcja] Magdalena Rabizo-Birek, Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, Rzeszów 2008, ss.387.
  [Rec. Andrzej Goworski: O podróży uczynionej z wielości [Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera] „Akcent” 2009 nr 2.

 7. [Współredakcja] K. Dmitruk. A. Jamrozek-Sowa, S. Uliasz, W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego (Rzeszów 2009).

 8. [Współredakcja] N. Cieślik i in.  Katalog Archiwum Profesora Floriana Śmieji, seria Z archiwum pisarza, t.1, Rzeszów 2010, ss.122 .

 9. [Współredakcja] S. Uliasz [Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, Rzeszów 2011, ss. 444.

 10. Z. Raklweska-Braun, K. Barun, Bracia Adamowiczowie. Pierwsi polscy zdobywcy Atlantyku, Seria Z archiwum pisarza,t.2, Rzeszów 2011.

 11. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga Emigracja Niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku”, pod red, J. Pasterskiej, Rzeszów 2011, ss. 404.

 12. Archiwum domowe Jana Darowskiego, pod red. J. Wolskiego, seria: Z Archiwum pisarza, t.3, pod red. J. Pasterskiej, Rzeszów 2012, ss. 132.

 13. F. Śmieja, Zapiski o świcie, seria: Z archiwum pisarza, t.4, red. J. Pasterska, Rzeszów 2012, ss.92.

 14. K. Braun, Mój Teatr Różewicza, seria: Z archiwum pisarza, t. 5, red. J. Pasterska, Rzeszów 2013, ss. 262. (książka  nagrodzona przez Uniwersytet w Buffalo (USA) w 2014  roku.

 15. Pięćdziesiąt lat polonistyki rzeszowskiej, red. J. Pasterska, A. Niewolak-Krzywda, Rzeszów 2013, ss.408.

 16. Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska, M. Patro-Kucab, Rzeszów 2013 , ss.500.

 17. Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku, red. Z. Czapiga, J. Pasterska, M. Kołodziej, V. Ciećko Rzeszów 2013, ss.280.

 18. K. Braun, Mój teatr Norwida, seria Z archiwum pisarza, t. VI, red. J. Pasterska, Rzeszów 2014,ss. 250.

 19. Obszary polonistyki. Język - Kultura - Literatura, red. J. Pasterska, M. Kułakowska, A. Antas, K. Krzysztoń, Rzeszów 2014, ss. 281.

 20. Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz. 1, red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska, Katowice 2014, ss.708.

 21. Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Rzeszów-Kraków 2014, ss. 270.

 22. Katalog archiwum Lucyny i Piotra Żbikowskich, red. J. Pasterska, A. Fiedeń, A. Luboń,  S. Majdosz, Rzeszów 2015.  http://ifp.univ.rzeszow.pl/dokumenty/prac_bad/Archwium_Zbikowskich.pdf

 23. „Tematy i Konteksty.” Proza nowa i najnowsza, red. J. Pasterska 2015 nr 5, ss. 441.

 24. Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia, red. J. Pasterska, S. Uliasz, A. Luboń, Rzeszów 2016,ss. 347.

 25. Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz. 2, red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska, Katowice 2016, ss.  569


Inne prace redakcyjne

 1. Informator o studiach na rok akademicki 2002/2003. Filologia polska. Filologia polska specjalność nauczycielska. Filologia polska z językiem angielskim, zespół redakcyjny: J. Pasterska [redaktor koordynujący: zawartość i układ treści, informacje ogólne dla studentów, łamanie tekstu]  M. Kułakowska, J. Lizak, M. Nalepa, A. Niewolak-Krzywda, M. Stanisz, R. Strzelecki, J. Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, ss. 195.

 2. Informator o studiach na rok akademicki 2004/2005. Filologia polska. Filologia polska specjalizacja nauczycielska. Filologia polska specjalność wiedza o kulturze, zespół redakcyjny: J. Pasterska [redaktor koordynujący: zawartość i układ treści, informacje ogólne dla studentów, łamanie tekstu], U. Kopeć, M. Kułakowska, A. Myszka, M. Nalepa, M. Stanisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, ss. 206.

 3. Informator o studiach na rok akademicki 2006/2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego [współ. red. A. Myszka, A. Niewolak], Rzeszów 2006.


Rozprawy i artykuły naukowe (wybór):

 1. Topika literatury popularnej przeciw absurdom i ograniczeniom stalinizmu. Gra literacka jako sposób mówienia „językiem Ezopowym” („Zły” Leopolda Tyrmanda). „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” Dydaktyka 5, red. H. Kurczab, Rzeszów 1998, s. 75-105.

 2. Człowiek i świat w wojennej prozie Leopolda Tyrmanda, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”, Historia Literatury 4, red. G. Ostasz, Rzeszów 1998, s. 137 – 161.

 3. Leopolda Tyrmanda pisarskie zmagania z komunizmem [w:] W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice, red. Z. Andres, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s.263 – 293.

 4. Portret Jubilata. O działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora  Henryka Kurczaba [w:] Polonistyka zintegrowana. Księga pamiątkowa ofiarowana w 40 - lecie pracy naukowej profesora Henryka Kurczaba, red. K.Ożóg, J. Pasterska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 13 - 15.

 5. Integracja kształcenia językowego, literackiego i kulturalnego w rzeszowskich „Rocznikach” i „Zeszytach Naukowych” [w:] Wczoraj i dziś edukacji polonistycznej, red. B. Kędzia-Klebeko, A. Ciciak. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin – Pobierowo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2001, s.153 – 165.

 6. Portret polskiego emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu (na przykładzie Szczuropolaków i „Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 1, red. H.Kurczab, J. Pasterska, Rzeszów 2002, s.63 – 81.

 7. Tożsamość i pamięć. O dominantach kształcenia kulturowo-literackiego w  programach języka polskiego dla liceum [w:] Edukacja humanistyczna, aksologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, red. J. Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s.  95-100.

 8. Wskrzeszać w pamięci rozsiane atlatydy. O edukacji regionalnej w szkole [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, red. H.Kurczab, E. Kozłowska, U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 294 – 305.

 9. I ja odbywam tamtą nieruchoma podróż. O poezji Janusza Szubera w kontekście  kształcenia regionalnego, [współautor Janusz Pasterski], „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 2, red. Z. Sibiga, Rzeszów 2003, s.87-96.

 10. Najeść się prawdziwego życia. Przemiany kulturowe lat dziewięćdziesiątych w powieściach Manueli Gretkowskiej [w:] Język – Kultura – Nauczanie – Wychowanie, red. J. Kida , Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s.323 – 329. 

 11. Przybysze znikąd? Problemy tożsamości emigranta w prozie lat dziewięćdziesiątych, [w:] Epoka  przemian. Wiek XX w literaturze polskiej,  red. Z.Ożóg, J.Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s.419 -  433.

 12. Nomada odkrywa nowy ląd.  O niedolach i pożytkach emigracji w „Mojej prywatnej Ameryce” Kazimierza Wierzyńskiego [w:] Studia Philologica, red. J. Pasterska, R. Mnich,  Wydawnictwo „Koło”, Drohobycz 2005, s.145 - 152.

 13. „Pamięć i tożsamość” w perspektywie indywidualnej i zbiorowej [w:] Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, red. Z. Andres, J. Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 234 – 245.

 14. Potomkowie Najjaśniejszej  i Kartoflanii. O spotkaniach polskich emigrantów przy pomnikach, [w:] Proza polska na obczyźnie, t. 1, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.134 – 152.

 15. Życie w symbiozie. Wielokulturowa społeczność pogranicza polsko-ukraińskiego w esejach pisarzy Drugiej Emigracji, [w:], Stosunki polsko-ukraiński wczoraj i dziś, Zbiór prac, t. 3, red. O. Weretiuk i in., Wydawnictwo „Rada”, Tarnopol 2007, s.369 - 385.

 16. Mickiewicz w „Dialogu korespondencyjnym” Marii Danilewicz Zielińskiej i Stanisława Pigonia, [w:] Aleksandrów – Londyn – Feijó. Maria Danilewicz Zielińska szkice – korespondencja – wspomnienia, red. B. Czarnecka, J. Wolski, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2007, s.37 - 49.

 17. Kim jestem? Autoportret poetycki Janusza Szubera,[w:] J. Pasterska, M. Rabizo-Birek, Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera, Rzeszów 2008, s.145-154.

 18. Polak -„emisariusz wolności” w świetle powieści „Nie umiera się w Miami... Tadeusza Nowakowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury” 3, red. G. Ostasz, Rzeszów 2009, s.150 – 160. http://univ.rzeszow.pl/ifp/zeszyty_naukowe/historia_literatury_3.php

 19. Słowo wstępne, [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, red. K. Dmitruk, A. Jamrozek-Sowa, J. Pasterska, S. Uliasz, Rzeszów 2009, s.5-8.

 20. Trwanie w polskości. Emigrant wobec wyzwań życia na obczyźnie na przykładzie prozy Danuty Mostwin, [w:] Paryż- Londyn-Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s.829-842.

 21. Opracowanie haseł: ”Tygodnik Kulturalny”, „Wakat” [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka, G. Maroszczuk, A. Nęcka, Katowice 2010, s.149 - 151, 327-328.

 22. Obrazy Huculszczyzny w prozie Wita Tarnawskiego,[w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice. red. O. Weretiuk, J. Wolski, G. Jaśkiewicz, Rzeszów 2010, s. 184-196.

 23. „Jestem Bombel na przystanku”. O projektowaniu autora w młodej polskiej prozie na przykładzie Bombla Mirosława Nahacza, [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989 – 2009,t.1,  red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszów 2010, s.382-397.

 24. Emigrantów boje duże i małe w świetle korespondencji Wojciecha Gniatczyńskiego z Florianem Śmieją, [w:] Tradycje literatury polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi, red. D. Hejda, E. Mazur, Rzeszów 2010, s.272-291.

 25. Z kanadyjskiego Mississauga do Rzeszowa. Dar Profesora Floriana Śmieji dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, [w:] Katalog Archiwum Profesora Floriana Śmieji, seria Z archiwum pisarza, t.1, red. J. Pasterska i in., Rzeszów 2010, s.7-12.

 26. Nauka jako sztuka. Zarys biografii Profesora Krzysztofa Dmitruka, [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Pasterska, S. Uliasz, Rzeszów 2011, s.9-14.

 27. Oswajanie Kanady. Asymilacja emigranta we wspomnieniach Adama Tomaszewskiego [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Cieszyn – Katowice 2011, s.326-339.

 28. Okruchy prawd o człowieku. Pisarstwo Wita Tarnawskiego, [w:] W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje, Rzeszów 2011, s. 264 – 284.

 29. Emigrant wobec polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku”, pod red. J. Pasterskiej, Rzeszów 2011, s. 210-221.

 30. Marian Pankowski and Polishness. The Literary Provocations of an Émigré`, “Russian Literature”, 2011,  LXX - IV, s. 526-537.

 31. Nie ma domu. O literackim micie powrotu w „Moich uniwersytetach” Janiny Kowalskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka 7, Rzeszów 2012, s.91-101.[1 punkt]

 32. Pasjans na dwóch [rec. Książki Beaty Dorosz, Nowojorski pasjans Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Jan Lechoń. Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969], „Tematy i Konteksty” 2013 nr 3, s,410-417. [4 punkty]

 33. Chirurgiczne (na)cięcia  [rec. książki Arkadiusza Lubonia Przekraczanie obcości. Problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali, „Postscriptum Polonistyczne” 2014 nr 1, s. 227-234. [7 punktów]

 34. Lektury odnowione i przeżyte na nowo, czyli powinności krytyka [rec. książki Mariana Kisiela Critica varia] „Postscriptum Polonistyczne” 2015 nr 1[12 punktów],s.289-295.

 35. Antydepresant. O radości czytania „Pod kreską” Wojciecha Ligęzy [rec. książki Wojciecha Ligęzy Pod kreską], „Konteksty Kultury” 2015, t. 12, nr 1, s. 149-156 [ 8 punktów].

 36. Implozja prozy, „Tematy i Konteksty” 2015 nr 5, s.11-17. [12 punktów]

 37. Historia Doktora Niemago, czyli dlaczego „Druga Emigracja ciągle czeka na Powieść”?. Wokół eseju Jana Darowskiego „Nieobecność i kara”, [w:] Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego, red. Z. Ożóg, J. Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2012, s. 260-272.

 38. Soplicowo pod angielskim niebem, czyli obraz emigrantów polskich w powieści „Pogranicze” Janiny Kowalskiej, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczyk, M. Stanisz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, s.457-476.

 39. Emigrant-ekspatriata w ponowoczesnej Europie XXI wieku. Studium przypadku w świetle powieści „Asystent śmierci” Bronisława Świderskiego, [w:] Proza polska XXI wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 2, red. E. Dutka , M. Cuber, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice 2012, s. 115-134.

 40. Problematyka polskiej prozy (e)migracyjnej. Rekonesans, [w:] Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska, M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 305-318.

 41. Od Redakcji [współautor], [w:] Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska, M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s.7-13.

 42. Powstanie i rozwój rzeszowskiej polonistyki. Lata 2001-2013,  [w:] Pięćdziesiąt lat polonistyki rzeszowskiej, red. J. Pasterska, A. Niewolak-Krzywda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s.46-52.

 43. „Obca cudzoziemska ojczyzna”. Obrazy Argentyny w prozie wspomnieniowej  Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej, Józefy Radzymińskiej i Zofii Chądzyńskiej,[w:] Literatura polska obu Ameryk, red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ,Katowice –Toronto 2014, s.571-588.

 44. Maski i twarze. O twórczości Janusza Rudnickiego, [w:] Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych, cz.1 red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska, Katowice 2014, ss. 359-382.

 45. Konwencja baśniowa w „Trylogii miłosnej” Józefa Bujnowskiego, [w:] Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s.142-153.

 46. Obrazy głodu, cierpienia i śmierci we wspomnieniach Weroniki Hort (Hanki Ordonówny) „Tułacze dzieci”, [w:] Między literaturą a medycyną. Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, część X, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, S. Bobowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 283-295.

 47. Pogranicze polsko-słowackie jako źródło poznania/doznania i rozpadu na przykładzie Dukli Andrzeja Stasiuka i Bombla Mirosława Nahacza, [w:] Slavistyka-areálová slavistyka-stredoeurópske štúdiá, (ed.) M. Mitka, Prešov (Słowacja) 2015, s.209-223.

 48. Zakorzenienie w pamięci: przypadek Floriana Śmiei, [w:]  Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach zjednoczonych i kanadzie po ii wojnie świtowej, (najnowsze badania), red. B. Dorosz, Instytut Badań Literackich, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2015, s.200-222.

 49. Słowo wstępne, (w:) Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia, red. J. Pasterska, S. Uliasz, A. Luboń, Rzeszów 2016, s. 5 – 14.

 50. Aussiedlerskie piekiełko, czyli Krzysztofa Marii Załuskiego studium emigracji („Wypędzeni do raju”), [w:] Paryż-Londyn- Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja Niepodległościowa na mapie  kultury nie tylko polskiej, t. II,  red. W. Wejs-Milewska, Białystok 2016, s.675-688.


Inne publikacje (wybór):

Artykuły dydaktyczne

 1. Rola i funkcja dydaktyki literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli polonistów. Opinie studentów i nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”, Dydaktyka 1, red. H. Kurczab,  Rzeszów 1991, s. 105 - 115.

 2. Kronika bieżącego czasu - Leopold Tyrmand „Dziennik 1954”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna”, Dydaktyka 2, red. H. Kurczab, Rzeszów 1992, s. 181 - 202.

 3. Norwidowski kunszt słowa. O sposobach bogacenia języka na przykładzie zastosowania neologizmów. Propozycja lekcji integrującej w klasie II liceum. „Język Polski w Szkole Średniej” 1993/94, z. 4, s. 91 - 93.

 4. Patriota, cwaniak, głupiec, bikiniarz... O bohaterze „Dziennika 1954” Leopolda Tyrmanda, „Język Polski w Szkole Średniej” 1993/94, z. 4, s. 13 - 23.

 5. Integracja semantyczna na przykładzie analizy fragmentu “Kazań sejmowych” Piotra Skargi i „Kazania Skargi” Jana Matejki, „Język Polski w Szkole” 1994/95, z.4, s. 65 - 77.

 6. Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Model opracowania lektury, „Dydaktyka Literatury”, t. XV, zespół red. K. Denek i in., Zielona Góra 1995, s. 113 - 129.

 7. miejscu literatury faktu w programach nauczania języka polskiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna” Dydaktyka 3, red. H. Kurczab, Rzeszów 1996, s.135- 149.

 8. Integracja w świetle reformy edukacji. Rozmowa Jolanty Pasterkiej z profesorem Henrykiem Kurczabem, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” Warszawa 2001, z.2, s.7-13.

 9. Sześć postulatów w sprawie praktyk polonistycznych, „Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna”, Warszawa 2002, z. 2, s. 24 - 26.

 10. Uczelnia i szkoła, czyli o wizji praktyk przedmiotowych, „Oświata Podkarpacka” nr 4, Rzeszów 2002.

 11. „Cudze znajcie, swoje chwalcie”. Propozycja międzyprzedmiotowego programu edukacji regionalnej i europejskiej dla liceum, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 3, red. Z. Sibiga, Rzeszów 2004, s.157 – 165.

 12. Archiwalny dar, „Forum Akademickie” 2011 nr 3 (dodatek „Forum Książki” nr 2011 nr1, s.8-9.

 13. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 5”, Rzeszów 2010, s.286-290. http://univ.rzeszow.pl/ifp/zeszyty_naukowe/historia_literatury_5.php


Recenzje (wybór):

 1. Reflektorem w szufladę, czyli przewodnik po dziennikach i listach, [recenzja książki Heleny Zaworskiej Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach], „Fraza” 1999 nr 1, s. 252-255.

 2. Pionier narodowej pop-kultury,[recenzja książki Ryszarda K. Przybylskiego O tym, jak Leopold Tyrmand wałęsał się po świecie kultury popularnej] „Fraza” 1999 nr 2/3, s. 334 – 338.

 3. Narcyzm, pasywność, cierpiętnictwo?Bydgoskie rozmowy o kobiecej (i męskiej) różnorodności,[ recenzja  zbioru materialów pokonferencyjnych Kobiety w literaturze], „Fraza” 1999 nr 4, s.269 - 272.

 4. Pytania Środkowoeuropejczyka, [recenzja esejów Aleksandra Fiuta Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem], „Fraza” 2000 nr 3, s. 297 - 299.

 5. Zemsta Bogny, czyli Tyrmand w rękach feministki,[ recenzja książki Ingi Iwasiów Opowieść i milczenie.O prozie Leopolda Tyrmanda]Fraza” 2001 nr 1/2, s.325-327.

 6. Powrót „Złego” [recenzja  powieści Zły Leopolda Tyrmanda], „Fraza” 2001 nr 4, s. 268-269.

 7. Kelner na wojnie,[recenzja powieści Filip Leopolda Tyrmanda] „Fraza” 2002 nr 5, s. 267 - 270.

 8. Podręczne instrumentarium polonisty,[recenzja książki Jana Kidy Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.Seria Pedagogiczna”. Pedagogika i Psychologia 1, red. J.Sowa, Rzeszów 2003, z.1, s.310 - 311.

 9. Literatury i sztuki miejsca współne [recenzja książki Henryka Kurczaba, Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej ] „Gazeta Uiwersytecka” 2002 nr 1, s.13.

 10. Pisarstwo dobrze zabezpieczone [recenzja książki Magdaleny Rabizo-Birek, Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego], „Arcana” 2004 nr 1-2, s.313 – 314.

 11. Kufer wypchany anegdotami  [recenzja Uchodźców Henryka Grynberga], „Fraza” 2005 nr 1-2, s.298 – 299.

 12. Podwójne zycie Rudolfa [recenzja powieści Rudolf Mariana Pankowskiego], „Fraza 2005 nr 3, s.268 –270.

 13. Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany. Sprawozdanie z konferencji, „Ruch Literacki” 2006 nr 4-5, s.560-562.

 14. Biografia z kartek rozpaczy odtworzona [recenzja Korespondencji Aleksandra Wata], „Fraza” 2006 nr 1-2, s.269 -272.

 15. Powrót do „realu”. [recenzja powieści „Powrót Aleksandra” Zbigniewa Kruszyńskiego], „Fraza” 2006 nr 3-4, s.288-289.

 16. Impresje pamięci  [recenzja książki Włodzimierza Wójcika, Spotkania zagłębiowskie i Zagłębiowskie impresje], „Fraza” 2006 nr 4/ 2007 nr 1, s.306-308.

 17. „Postkolonialni” Polacy, czyli zalety obłaskawiania Innego [recenzja esejów Aleksandra Fiuta,  Spotkania z Innym], „Fraza” 2007 nr 2, s.281 - 285.

 18. Rozważania o wartościach. Szkice do portretu minionej epoki, [recenzja szkiców Zbigniewa Andresa, Rewizje wartości) „Ruch Literacki” 2007 nr 4, s. 531-533.

 19. „Hieroglificzny” Lechoń i „runiczny” Grydzewski. O niezwykłej korespondencji literaturze polskiej przywróconej, [recenzja Listów 1953-1956 Mieczysława Grydzewskiego i Jana Lechonia] „Kresy” 2007 nr 4, s189 - 191.

 20. Wielokulturowość stała się faktem, „Język Polski  w Szkole IV-VI” , 2009/2010 nr 4, s.75-78.


Udział w konferencjach i  ich organizacja po 2009 roku

 1. Konferencja naukowa Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Rzeszów, 18 maja 2005 roku, (organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego; komitet organizacyjny: Zbigniew Andres, Jolanta Pasterska).

 2. Ogólnopolska konferencja naukowa Poeta czułej pamięci. W sześćdziesięciolecie urodzin Janusza Szubera (organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”; komitet organizacyjny: Magdalena Rabizo-Birek, Jolanta Pasterska).

 3. Ogólnopolska konferencja naukowa, Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta. Rewizje. Herbert w najnowszych badaniach, Przemyśl – Lwów – Rzeszów, 26 – 27 października 2009.

 4. Ogólnopolski panel dyskusyjny, W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, Rzeszów, 27 listopada 2009.

 5. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, Rzeszów 2- 13 maja 2010.

 6. Sympozjum naukowe, Teatr i dramat polski na emigracji, 13 października 2010.

 7. Sympozjum naukowe, Małe ojczyzny w twórczości pisarzy emigracyjnych, 10 maja 2011.

 8. Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, Rzeszów 2- 13 maja 2010 referat: Problemy wdrażania projektu „Krajowe ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – tezy i wątpliwości.

 9. Sympozjum naukowe, Teatr i dramat polski na emigracji, 21 października 2010, referat: Kazimierz Braun – polski pisarz i reżyser teatralny. Charakterystyka twórczości.

 10. Sympozjum naukowe Literatura polska w Kanadzie, Rzeszów, 5 października 2010, referat: Z kanadyjskiego Mississauga do Rzeszowa. Dar Profesora Floriana Śmieji dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 11. Sympozjum naukowe, Małe ojczyzny w twórczości pisarzy emigracyjnych, 10 maja 2011, referat: „Moim domem jest las”. Poszukiwanie malej ojczyzny w prozie Janiny Kowalskiej.

 12. Cykl spotkań naukowych: Spotkania z aktorem (Anna Dymna, Jan Komasa, Zofia Zborowska, Leszek Mądzik, Jadwiga Jankowska-Cieślak), Rzeszów 2010-2011. (Organizator).

 13. Międzynarodowa konferencja naukowa „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń”. Twórczość Jana Darowskiego, Rzeszów 8-9 listopada 2011. Referat: Historia Doktora Niemago, czyli dlaczego „Druga Emigracja ciągle czeka na Powieść”?. Wokół eseju Jana Darowskiego „Nieobecność i kara”.

 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, Rzeszów, 15-17 maja 2012. Referat: Problematyka polskiej prozy (e)migracyjnej po roku 2000. Rekonesans.(Organizator).

 15. Międzynarodowa konferencja naukowa Język polski i kultura. Otwarcie Centrum Kultury i Języka Polskiego, Bańska Bystrzyca (Słowacja) 9-10 października 2012.

 16. Międzynarodowa konferencja Literatura polska obu Ameryk, Cieszyn 7-9 listopada 2012, referat: „Obca cudzoziemska ojczyzna”. Obrazy Argentyny w prozie wspomnieniowej Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej, Józefy Radzymińskiej i Zofii Chądzyńskiej.

 17. Ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku, Rzeszów 21 września 2012 (Organizator).

 18. Ogólnopolska konferencja naukowa, Między literaturą a medycyną. Cz. X: Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych w literaturze, medycynie i filmie", Lublin 13-14 listopada 2012, artykuł: Obrazy głodu, cierpienia i śmierci we wspomnieniach Weroniki Hort (Hanki Ordonówny) „Tułacze dzieci”.

 19. Międzynarodowa konferencja naukowa Język w kulturze. Kultura w języku, Bańska Bystrzyca (Słowacja) 9-10 kwietnia 2013; referat: Polska proza migracyjna. Rozpoznania.

 20. Międzynarodowa konferencja naukowa Slavistyka-areálová slawistyka -stredoeurȯpske štùdiá, Preszov, 3-5 października 2013,referat: Pogranicze polsko-słowackie jako źródło poznania/doznania i rozpadu na przykładzie Dukli Andrzeja Stasiuka i Bombla Mirosława Nahacza.

 21. Międzynarodowa  konferencja naukowa Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego, Rzeszów 23-24 października 2013, referat: Konwencja baśniowa  w „Trylogii miłosnej” Józefa Bujnowskiego. (Organizator)

 22.  Międzynarodowa  konferencja Festiwal akademicki Preszów, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, 28-29 kwietnia 2014; referat: Polska proza kobieca po 1989 roku.

 23. II Międzynarodowa konferencja naukowa Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej Białystok, 30-31 maja 2014, referat: Aussiedlerskie piekiełko, czyli Krzysztofa Marii załuskiego studium emigracji („Wypędzeni do raju”).

 24. Ogólnopolska konferencja doktorantów Obszary polonistyki. Język - Kultura -Literatura, Rzeszów 17 kwietnia 2013. (Organizator)

 25. Międzynarodowa konferencja naukowa Fifth World Congress on Polish Studies, Warsaw 20-23 June 2014, referat: Zakorzenienie w pamięci: przypadek Floriana Śmiei.

 26. Międzynarodowa konferencja Naukowa Literatura polska obu Ameryk (II), Wisła 17-19 listopada 2014, referat: Matka Polka na wygnaniu. O bohaterce prozy Danuty Mostwin. 

 27. Konferencja naukowa doktorantów Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia. Kultura – Literatura – Język, Rzeszów 18 marca 2015.(Organizator).

 28. Udział w dyskusji panelowej „Afirmacje i rewizje. Jak literatura najnowsza opisuje współczesny świat?, Rzeszów 19 marca 2015.

 29. Ogólnopolska konferencja naukowa „Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki”. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, referat: „Nie wszyscy mają <>, nie każdy może być redaktorem”. O szorstkiej przyjaźni Zygmunta Ławrynowicza z Florianem Śmieją w świetle korespondencji, Rzeszów 14-15 października 2015.

 30. Ogólnopolska konferencja naukowa Antologia literacka. Przemiany. Ekspresja  i perspektywy gatunku, Katowice 18-19 listopada 2015, referat: Księga miejsc utraconych. O antologii „Kraj lat dziecinnych”.

 31. Międzynarodowa konferencja naukowa Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje, Toruń 14-15 marca 2016, referat: Socjopata, kolonizator, AfroPolak. O bohaterze polskiej prozy migracyjnej.

 32. III Ogólnopolska konferencja naukowa Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej  kulturze, literaturze, i  języku, Rzeszów 5 kwietnia 2016  (współorganizator).

 33. Ogólnopolska  konferencja studentów i doktorantów Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, Rzeszów 5 kwietnia 2016 (organizator)

 34. Ogólnopolska konferencja naukowa Twórczość prozatorska, dramaturgiczna i popularnonaukowa Kazimierza Brauna (w osiemdziesiątą rocznicę urodzin), Rzeszów 1-2 czerwca 2016 (organizator) referat: Kazimierza Brauna dyskurs o współczesności. Rozważania wokół powieści „Dzwon na trwogę”

 35. Z innej perspektywy. Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” (na przykładzie Angoli Ewy Winnickiej VI Światowy Kongres Polonistów, Katowice, 22-25 czerwca 2016

 36. Ogólnopolska konferencja naukowa Jerzy Liebert. Lektury, Częstochowa - Katowice 19-21 września 2016.

 37. Międzynarodowa konferencja naukowa„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska  i epistolarna Anny Frajlich , Rzeszów, 23-24 października 2016 . Organizatorzy Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki.  Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku , referat: „(…) ja nie znałam zapachu tej ziemi”. Obraz Kirgizji w dzienniku podróży Dach świata jeszcze raz.


Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy itp.

 1. Recenzja wydawnicza książki prof. Bernadetty Niesporek-Szamburskiej i dr Anny Kołodziej, O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na przykładzie szkoły podstawowej), Kielce 2010.

     Recenzje prac habilitacyjnych

 1. Recenzja habilitacyjna dorobku naukowego dra Krzysztofa Polechońskiego (powołanie przez CK, wedle znowelizowanej ustawy) Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013.
 2. Recenzja habilitacyjna dorobku naukowego dr Agnieszki Nęckiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice  2014.
 3. Recenzja habilitacyjna dorobku naukowego dra Rafała Moczkodana, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014 (członek Komisji).
 4. Recenzja habilitacyjna dorobku naukowego dr Bernadety Darskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice (powołanie przez CK, wedle znowelizowanej ustawy), 8 czerwca 2015.


    
Recenzent w przewodach doktorskich:

 1. Recenzja pracy doktorskiej mgr Magdaleny Boczkowskiej W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice  2011)

 2. Recenzja pracy doktorskiej mgra Arkadiusza Lubonia Problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali (Uniwersytet Rzeszowski 2011)

 3. Recenzja pracy doktorskiej mgr Magdaleny Bajan „Warsztaty Polonistyczne” (1992-2001) edukacyjny kwartalnik dla nauczycieli języka polskiego. Ujęcie interdyscyplinarne (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012).

 4. Recenzja pracy doktorskiej mgra Stanisława Kusiaka Historia i tożsamość w prozie Bogdana Madeja, (Uniwersytet Rzeszowski, 2013).

 5. Recenzja pracy doktorskiej Iwony Lenart, Twórczość poetycka Romana Brandstaettera (1926-1978), (Uniwersytet Rzeszowski,  2014).

 6. Recenzja  pracy doktorskiej  mgr Ewy Wielgosz Twórczość literacka i faktograficzna Józefa Wittlina (Uniwersytet Rzeszowski, 2014).

 7. Recenzja pracy doktorskiej mgr Marty Wolańczyk Mit Lwowa w polskiej literaturze XX wieku (Uniwersytet Rzeszowski, 2015).

 8. Recenzja pracy doktorskiej mgr Pauliny Wojtowicz-Maryjki Figury wzniosłości w twórczości Stefana Chwina (Uniwersytet Rzeszowski, 2015).

 9. Recenzja pracy doktorskiej mgr Kseni Bardadyn, Rozpad – pismo – ocalenie. Proza Zbigniewa Kruszyńskiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015).

 10. Recenzja pracy doktorskiej Krystiana Sai,  Postacie monstrualne w literaturze  XIX wieku. Studium przypadku na podstawie Draculi Brama Stokera (Uniwersytet Zielonogórski, 2016).


     Recenzje wydawnicze:

 1. Recenzja wydawnicza książki Bernadetty Niesporek-Szamburskiej i Anny Kołodziej, O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na przykładzie szkoły podstawowej), Kielce 2010.

 2. Recenzja wydawnicza monografii Magdaleny Boczkowskiej W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

 3. Recenzja wydawnicza monografii Agnieszki Nęckiej Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

 4. Opinia wydawnicza książki Mariana Kisiela Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 120.

 5. Recenzja wydawnicza tomu Literatura i perwersja. Szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. B. Gutkowskiej i A. Nęckiej, Katowice 2013.

 6. Recenzja wydawnicza książki, „Ten los, ten dźwięk” Twórczość Karola Szyma­now­skiego w kulturze współ­czesnej, red. M. Lubecki, M. Makowska, Kraków 2013.

 7. Recenzja wydawnicza książki Seksualność w najnowszej prozie polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015. 

 8. Recenzja wydawnicza tomu Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z powodu udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino, red. M. Krakowiak i A. Dębska-Kossakowska, Katowice 2016.

 9. Recenzent „Postcriptum Polonistycznego”.

 10. Recenzent „Kwartalnika Edukacyjnego”.

 11. Recenzent „"Archiwum Emigracji”.


    Opinie i ekspertyzy:

 1. Opinia o dorobku naukowym i dydaktycznym prof. dra hab. Lecha Suchomłynowa (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie)  wydana w związku ze staraniem o stypendium  Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (2014).

 2. Opinia o dorobku naukowym i dydaktyczno-organizacyjnym dr Agaty Paliwody  (Uniwersytet Rzeszowski), 2015.


Działalność organizacyjna i społeczna (wybór):

 1. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, Wydawnictwo UR (od czerwca 2010 r. ).

 2. Członek Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”,

 3. Członek Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej,

 4. Członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 5. Organizator i koordynator studenckiego wolontariatu „Studenci z klasą” (2002 – 2005).

 6. Opieka nad specjalnością „Wiedza o kulturze”.

 7. Kierownik praktyk zawodowych dla specjalności „Wiedza o kulturze”.

 8. Kierownik studiów podyplomowych (od 2002 roku).

 9. Udział w dyskusji zorganizowanej przez Telewizję Polską w Warszawie -  Kanał „Kultura”. Dyskusja była prowadzona przez prof. dra  hab. Michała Markowskiego wokół tematu: Leopold Tyrmand i życie towarzyskie Warszawy lat pięćdziesiątych XX wieku. W spotkaniu udział wzięli Marek Nowakowski, Janusz Anderman, Kazimierz Orłoś, Stefan Bratkowski, Wojciech Łubiński, Jolanta Pasterska( 13.03. 2005 r.). 

 10. Kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej

 11. Przewodnicząca Komitetu ds. obchodów Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Polonistyki Rzeszowskiej.

 12. Opiekun Koła Naukowego Antropologów Kultury.

 13. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Oddział w Rzeszowie.

 14. Zastepca redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”; wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (lista B czasopism naukowych MNiSW: 12 pkt);

 15. Członek Rady Recenzentów „Kwartalnika Edukacyjnego”; wydawca: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie), od 2009 r. (lista B czasopism naukowych MNiSW: 4 pkt.);

 16. Członek Rady Naukowej pisma Język Polski i Kultura (czasopismo wydawane przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja, red. G. Olchowa).


Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Rektora UR II stopnia za osiągnięcia naukowe ( 1998).

 2. Srebrny Krzyż Zasługi ( 2003).

 3. Dyplom uznania „za nowatorskie podejście do edukacji, otwartość na nowe pomysły oraz aktywną współpracę ze studentami w programie Wolontariat studencki” przyznany przez Centrum Wolontariatu Studenckiego w Warszawie (2005)

 4. Nagroda Rektora UR II stopnia za osiągnięcia naukowe (2009).


Promotor

 1. Wypromowanych 4 doktorów:

  • dr Marzena Baran na podstawie rozprawy Podróże w kulturę. Eseistyka Jana Parandowskiego (Rzeszów, 15 maja 2011);
  • dr Nina Cieślik na podstawie dysertacji Świadectwa pamięci. Twórczość literacka Floriana Śmiei, Rzeszów 10 stycznia 2014;
  • Dr Monika Kołodziej na podstawie rozprawy Pisarstwo Wita Tarnawskiego, Rzeszów 16 kwietnia 2014,
  • dr Barbara Trygar na podstawie dysertacji „„Ja” w drodze do wolność, prawdy i piękna. Aksjologiczne aspekty twórczości prozatorskiej Kazimierza Brauna, Rzeszów 13 maja 2014 (obrona z wyróżnieniem).
 2. Otwarte pięć przewodów doktorskich.

  • mgr Ewa Sak-Grzelak, Twórczość literacka Jana Brzękowskiego (planowana obrona – styczeń 2016);
  • mgr Marcelina Janisz, Twórczość prozatorska Piotra Guzego;
  • mgr Michał Żmuda, Gry jako palimpsest tradycji literackiej (doktorant został w roku 2015/2016 stypendystą Fundacji Fulbrighta w kategorii Fulbright Junior Advanced Research Award)” ;
  • mgr Bożena Fąfara, Charakterystyczne problemy prozy „kobiecej” po 1989 roku.
  • mgr Anna Fiedeń Twórczość literacka Anny Frajlich;

Przed otwarciem przewodu:
mgr Magdalena Dul-Kuźniar Antropologiczne aspekty prozy Joanny Bator; mgr Mateusz Sawczuk, Proza Michała Moszkowicza, mgr Izabela Zahaczewska, Eseistyka Wojciecha Gniatczyńskiego, mgr Paweł Szczyrek, Twórczość prozatorska Janusza Rudnickiego.