DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska

Stanowisko:

adiunkt 

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Języka Polskiego, pok. nr 119
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 45 

Wykształcenie:

  • mgr (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1995)
  • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski 2005)

Zainteresowania naukowe:

Współczesny język polski i zmiany w nim zachodzące.

Język jako źródło informacji o charakterze kulturowym, antropologicznym i stereotypy w nim zawarte

Szczególne zainteresowania współczesnym językiem mediów oraz językiem potocznym związanym ze środowiskiem miejskim.

Formy i możliwości we współczesnej dydaktyce uniwersyteckiej

Opiekun Koła Naukowego Polonistów sekcji językoznawczej.

Członek TMJP o/Rzeszów

Członek Stowarzyszenia Etyki Słowa

Współpraca z I LO w Dębicy (cykl wykładów dla młodzieży)

W ramach inicjatyw popularyzatorskich uczestnictwo w przebiegu konkursu Młodzieżowy mistrz ortografii Podkarpacia

 Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Seminaria licencjackie i magisterskie

  • gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka, słowotwórstwo, fleksja i składnia)

  • wstęp do językoznawstwa

  • metodologia badań językoznawczych

  • stylistyka praktyczna

  • tekstologia

  • Wykład monograficzny (Rozmowy o rzeczach codziennych)

  • Opiekun prac semestralnych i rocznych

Publikacje:

Redagowane monografie naukowe:

W druku monografia problemu Od miłości do nienawiści. Językowe sposoby kreowania emocji , w której znajdują się teksty autorstwa studentów i doktorantów UR oraz innych uczelni m. in. z Krosna, Krakowa, Tarnowa i Lublina, redagowana wspólnie z Przewodniczącym Rzeszowskiego Oddziału TMJP dr Bożeną Taras

 Rozprawy i artykuły: (wybór)

Konwencja ujawniona w audycji telewizyjnej dla młodzieży, w: Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2001, s. 234-245

O używkach i używaniu w żargonie młodzieży, w: Używki w literaturze i kulturze. Od Młodej Polski do współczesności. T. 2, red. T. Linkner, Gdańsk 2002, s. 323-331

Kilka uwag o nazwach sklepów z używaną odzieżą importowaną, w: „Zeszyty Naukowe UR”, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 1, Rzeszów 2003, s. 51-60

Audycja, tekst, dyskurs – rozważania terminologiczne - na przykładzie audycji telewizyjnej „RowerBłażeja” , w: „Studia Philologica”, red. J.Pasterska, R. Mnich, E. Pszenyczny, Drohobycz 2005, s. 305-320

Językowy obraz tolerancji w audycji Rower Błażeja [w:] Kreowanie światów w języku mediów, pod red. P. Nowaka i R. Tokarskiego, Lublin 2007, s. 297 – 310

Językowy obraz polityka w języku uczniów gimnazjum (na przykładzie wypowiedzi uczniów Gimnazjum w Iwierzycach) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego , Seria Filologiczna, Dydaktyka 5, Rzeszów 2008, s. 116 – 126

Językowy obraz rodziny ( na motywach wypowiedzi dzieci szkolnych), [w:] Ku antropologii rodziny,red. L. Rożek, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza, Prace Interdyscyplinarne Tom VII, Częstochowa 2009, s. 127 – 140

Wczoraj i dziś rzeszowskiej siatkówk – językowe studia porównawcze,[w:] Rzeszów i okolice. Język – historia- kultura, red. Jadwiga Lizak, Ewa Błachowicz, Rzeszów 2010, s. 62 - 74

Inne zainteresowania:

W wolnym czasie spędzanym w gronie najbliższych i przyjaciół: aktywne formy turystyki (spacer, turystyka górska, narty), dobra książka (np. triller medyczny), mecze piłki siatkowej, muzyka klasyczna, turystyczna oraz brzmienia twórców związanych z wytwórnią 4AD, zwierzęta (właścicielka owczarka niemieckiego).