DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

Stanowisko:  

prof. dr hab.

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16C,  35-959 Rzeszów; pok. nr 109

Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej (Uniwersytet Jagielloński 1982) – praca w szkolnictwie podstawowym do 1989 roku. Od 1 września 1989 roku zatrudniona w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego WSP w Rzeszowie.

 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział  Filologiczny – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 1998),

 • dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki –Uniwersytet Jagielloński 2010).

Zainteresowania naukowe:

 • Literatura polska XX i XXI w. (inspiracje biblijne w literaturze, liryka religijna, poezja kapłańska, poezja emigracyjna).

 • Dydaktyka literatury.

 • Teksty kultury w edukacji polonistycznej. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady

 • seminaria dyplomowe

 • ćwiczenia

 • konwersatoria

 • (metodyka nauczania literatury i języka polskiego, warsztaty metodyczne, edytorskie opracowanie tekstu, analiza i interpretacja dzieła literackiego)

Publikacje

  Monografie:

 • Poezja Józefa Łobodowskiego, Rzeszów 2001.

 • Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza, Rzeszów 2009.

  Artykuły:

do habilitacji ukazało się ponad sześćdziesiąt artykułów, recenzji, omówień.

    Po habilitacji zostały opublikowane następujące artykuły:

 1. Doświadczenia teatralne ks. Janusza A. Ihnatowicza, [w:] Między teatrem a światem. W kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury, red. R. Strzelecki, Bydgoszcz 2010, s. 155-163.

 2. Dialogi z tekstem, dialogi w tekście – „Złoty kubek” Janusza A. Ihnatowicza „Acta Universitatis Wratislaviensis” Kształcenie Językowe, t. 8, red. K. Bakuła, Wrocław 2010, s. 141-148.

 3. „Czy zdołasz obronić mnie wierszu” – uwagi o poezji Stanisławy Kopiec, [w:] Rzeszów i okolice. Język-historia- kultura, Rzeszów 2010, s. 260-268.

 4. Tradycja i powinności pisarza. Janusz A. Ihnatowicz „Z listów do przyjaciela”, [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Katowice 2010, s. 129-142.

 5. Pragnienie artysty, marzenie poety – „Złoty kubek” Janusza A. Ihnatowicza wobec wierszy poprzedników, [w:] Obszary kultury, red. J. Pasterska, S. Uliasz, Rzeszów 2011, s. 365-374.  

 6. Pamięć września 1939 roku w tomie „Z dymem pożarów” Józefa Łobodowski, [w:] Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, red. A. Paliwoda, J. Wolski, Rzeszów 2011, s. 116-128.

 7. „Wędrowanie po klepsydrę i cmentarz” – wiersze senilne Czesława Miłosza, [w:] Miłosz. Tematy, red. J. Wolski, Rzeszów 2011, s. 49-57.

  Redakcje:

     Wybrane pozycje:

 1. Janusz A. Ihnatowicz, Epigramat o nadziei i inne wiersze (1992-2003), Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2004, ss. 90 [redakcja i posłowie].

 2. Adam Lizakowski, Zapiski znad Zatoki San Francisco, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2004, ss. 451.

 3. Lidia Czaja, Tak życiu, Frysztak 2004, [wybór wierszy i posłowie: „Piszę obraz...”. Kilka uwag o poezji Lidii Czai, s. 3-5].

 4. Beata Obertyńska, Na wieczną rzeczy pamiątkę parę szczególików o moim egzaminie do Z.A.S.P.u [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej. Pod red. Z. Andresa i Z. Ożoga, Toruń 2005, s. 344-356 [przypisy W. Ligęza].

 5. B. Obertyńska, Odczyt o polskiej literaturze kobiecej w Lizbonie w roku 1936, [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej...,  s. 372-379 [przypisy W. Ligęza].

 6. B. Obertyńska, Próba obrony „Sowiego Zamku” [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej..., s. 380-386 [przypisy W. Ligęza].

 7. B. Obertyńska, Załącznik do listu Beaty Obertyńskiej do Kaspra Pawlikowskiego (6 stycznia 1962) [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej..., s. 387-388.

 8. B. Obertyńska, Z listu do Kaspra Pawlikowskiego (24 IX 1976) [w:] Zaklęte przestrzenie. O twórczości Beaty Obertyńskiej..., s. 389-395 [przypisy W. Ligęza].

 9. Janusz A. Ihnatowicz, Od czasu kto nas wyzwoli? Wiersze 1950-2006, Biblioteka Polska w Kanadzie, Toronto 2006, ss. 48.

 10. Piszę obraz. Lidia Czaja Poezja, Józef Franczak Malarstwo, Strzyżów 2007. [Słowo wstępne: Uwikłana w radość istnienia – kilka uwag o nowych wierszach Lidii Czai, s. 4-5].

 11. D. Filipczak, K+M+B, Rzeszów 2009. Posłowie: „Historie uwiły gniazda w mnie”, s. 71-75.

 12. Almanach „Odnaleziony świat”, Rzeszów 2009.

 13. Almanach poetycki …Kiedyś otworzę To, co zamknięte… Wstęp, nr 30 Biblioteka „Collegium Ressoviense” Seria II, Rzeszów 2010, s. 5-6. 

Inne:

 • W latach 1994-2010 współredagowała Almanachy Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej w Rzeszowie organizowanej przez I LO im. St. Konarskiego w Rzeszowie.

 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie.

 • Korektorka kwartalnika „Fraza” oraz  wydawnictw z serii Biblioteka „Frazy”.