DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
prof. dr hab. Grażyna Filip

Prof. dr hab. Grażyna Filip
Kierownik Zakładu Pragmatyki Komunikacyjnej

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Rzeszowski
Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej, pok. nr 138
al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 37
E-mail: gfilip@ur.edu.pl

 

Wykształcenie:

 • Profesor nauk humanistycznych, tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 25 lutego 2019 r.
 • Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013 r.

 

Wypromowani doktorzy:

 • dr Katarzyna Woś, 2016 r.
 • dr Justyna Majchrowska, 2019 r.
 • dr Róża Klimczak, 2019 r.

 

Zakres badań naukowych:

 • semiotyka logiczna i językoznawcza – semantyka, syntaktyka, pragmatyka
 • pragmalingwistyka – strategie komunikacyjne, perswazja, argumentacja
 • kognitywistyka i psycholingwistyka
 • lingwistyka tekstu
 • stylistyka
 • morfologia języka polskiego
 • kultura języka i etyka słowa

 

Monografie naukowe:

 1. Gry językowe Jana Lama, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, ISBN 83-7338-122-8, 282 ss.
 2. Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010 (z M. Krauz), ISBN 978-83-7338-573-3, 208 ss.
 3. Mistrzowie gry na argumenty – Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-847-5, 280 ss.
 4. Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ISBN 978-83-7996-592-2, 240 ss.

 

Redagowane monografie naukowe:

 1. Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip,  J. Pasterska i M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-927-4, 500 ss.
 2. „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, red. G. Filip,  J. Kowal i M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7996-027-9, 252 ss.
 3. Radość. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-163-4, 230 ss.
 4. Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa, red. G. Filip, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-261-7, 210 ss.
 5. Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, K. Ożóg i R. Słabczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-437-6, 214 ss.
 6. Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 1, red. G. Filip, M. Patro-Kucab i R. Słabczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-400-0, 208 ss.
 7. Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 2, red. G. Filip, M. Bożek i R. Słabczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7996-532-8, 218 ss.

 

Rozprawy i artykuły naukowe – wybór:

 1. Frazeologia jako tworzywo dowcipu językowego w „Wielkim świecie Capowic” Jana Lama [w:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej, red. T. Ampel, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1997, s. 163–174.
 2. Frazeologizmy biblijne w prozie Jana Lama, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 4”, 1997, z. 26, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, s. 95-104.
 3. Językowe wykładniki statusu narratora w „Idealistach” Jana Lama, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo 5”, 1999, z. 32, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, s. 105-117.
 4. Onomastyczne gry językowe Jana Lama, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna. Językoznawstwo” 6, 2001, z. 39, Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, s. 9-23.
 5. Atrybuty kształtu i przeznaczenia lalki jako wykładnia przeniesienia metaforycznego w grach językowych Jana Lama [w:] Składnia. Stylistyka. Struktura tekstu, red. M. Krauz i K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 99-111.
 6. Zmiany wzorca gatunkowego życzeń [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 105-115.
 7. Wgląd w cudzą intymność – wyrażanie emocji w dzienniku internetowym [w:] Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk i A. Wierzbicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 65-72.
 8. Metaforyka lasu w poezji Bolesława Leśmiana [w:] Las w kulturze polskiej III, red. W. Łysiak, Wydawnictwo ECO, Poznań 2004, s. 277-284.
 9. Gadu-Gadu, o strukturze i języku młodzieżowych rozmów w Internecie, „Zeszyty Naukowe UR 19, Seria Filologiczna. Dydaktyka” 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 133-144.
 10. Możliwości zastosowania współczesnych teorii stylistycznych w badaniach satyry literackiej [w:] Problemy semantiki słowa, reczenija ta tekstu, Wydawnictwo Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu, Kijów 2004, s. 139-143.
 11. Językowy obraz miłości w powieściach Stefana Żeromskiego [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska i G. P. Bąbiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s.453–470 (z M. Krauz).
 12. Metaforyczne obrazy miłości w „Ludziach bezdomnych” i „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Dydaktyka” 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 149–156.
 13. Wykładniki emocji w „Listach do redakcji” na przykładzie prasy kobiecej [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 187–195.
 14. Językowy obraz uczuć w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk oraz V. Machnicka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 53–69 (z M. Krauz).
 15. Emocijnist’ mowca w „Listach do redakcji” na prykładi żinoczoj presy, „Styl i Tekst” 7, Wydawnictwo Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu, Kijów 2006, s. 215–224.
 16. Manipulacje antynomią wartości w Internecie na przykładzie tekstów młodzieżowych [w:] Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, red. A. Oskiera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s. 125–137.
 17. Konceptualizacja filmu w recenzjach Zygmunta Kałużyńskiego [w:] Aktualne problemy mentalingwistyki. Zbiór artykułów z V Międzynarodowej konferencji naukowej, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu w Czerkasach, Czerkasy 2007, s. 39–42.
 18. Obraz grzechu w powieści Stefana Żeromskiego, „Studia Językoznawcze” t. 6.: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 27–40 (z M. Krauz).
 19. Obraz PIĘKNA i BRZYDOTY w „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego [w:] Literatura i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 155–167 (z M. Krauz).
 20. „Listy do redakcji” jako gatunek w prasie kobiecej [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. III: Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007, s. 69–76.
 21. Życzenie jako gatunek tekstu, „Stylistyka” XVI, Styl i czas, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 553–565.
 22. „Trudna miłość” i „Szczęście w nieszczęściu” – o języku i strukturze młodzieżowych listów do redakcji „Victora Gimnazjalisty”, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Dydaktyka” 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 127–135.
 23. Tradycja rodzinna w wybranych utworach Stefana Żeromskiego [w:] Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008, s. 429–448 (z M. Krauz).
 24. Argument z autorytetu w dyskursie Zygmunta Kałużyńskiego na przykładzie „Kanonu królewskiego Jego 50 ulubionych filmów” [w:] Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 265–285.
 25. Sennowładztwo wody i kontrszepty w wielkoszybym oknie, czyli o kreatywności słowotwórczej Stefana Żeromskiego [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, „Prace Językoznawcze IFP UKSW”, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 353–373 (z M. Krauz).
 26. Językowy obraz piękna postaci i przyrody w wybranych utworach Stefana Żeromskiego [w:] Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, red. B. Milewska i S. Rzędzicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 67–82 (z M. Krauz).
 27. Mieszkańcy „tamtego” Rzeszowa” w języku opowieści Franciszka Kotuli [w:] Rzeszów i okolice. Język – historia – kultura, red. J. Lizak i E. Błachowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 39–51.
 28. „Zającu ja ci jeszcze pokażę – wilk i zając we frazeologii i przysłowiach” [w:] Las w kulturze polskiej VII, red. W. Łysiak, Wydawnictwo ECO, Poznań 2010, s. 263–272.
 29. Śląskość w narracji wspomnieniowej Floriana Śmiei [w:] Tematy i konteksty. Wielka emigracja – druga emigracja niepodległościowa – (e)migracja XX wieku, red J. Pasterska, „Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 323–336.
 30. Krytyk filmowy jako nadawca [w:] Mowa, suspilstwo, żurnalistyka, red. W. W. Rizun i A. I. Mamałyga, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu w Kijowie, Kijów 2011, s. 56–61.
 31. Semantyczni roli mowca w kinokrytyce Zygmunta Kałużynskowo, „Styl i Tekst” 10, Wydawnictwo Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu, Kijów 2011, s. 194–202.
 32. O nazwach modeli samochodów marki Volkswagen [w:] Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencja, Ed. M. Ološtiak, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2012, s. 294–303.
 33. Erotyczna leksyka i metaforyka w utworach Stanisława Trembeckiego z rękopiśmiennego obiegu [w:]  Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S. P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 233–252.
 34. Konotacje i symbolika ptaków drapieżnych w „Księdze cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku”, „Zeszyty Naukowe UR 79, Seria Filologiczna. Dydaktyka” 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 135–146.
 35. Role nadawcy w krytyce filmowej Zygmunta Kałużyńskiego jako element strategii przekonywania czytelnika [w:] Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, red. G. Filip, J. Pasterska, M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 428–444.
 36. „W rozkoszne zamień sady te niezgrabne jary" – językowe kreowanie ogrodu w Sofiówce Stanisława Trembeckiego [w:] „Sofijówka’ Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, red. G. Filip, M. Patro-Kucab i J. Kowal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 151–164.
 37. Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej – wybrane przykłady, „Słowo. Studia językoznawcze” 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 53–71 (z M. Patro-Kucab).
 38. Sposoby przekonywania czytelnika w recenzjach melodramatów i filmów erotycznych (Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів) [w:] „Styl i Tekst” 14, red. N. Szumarowa, Wydawnictwo Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu, Kijów 2013, s. 175–183.
 39. Reguły gramatyczne a uzus społeczny, czyli „co żeście osiągnęli w przeciągu półtorej roku dwutysięcznego jedenastego i dwutysięcznego dwunastego?” [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska i A. Myszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 40–50.
 40. Rezeption des Sarmatismus in Polen heute. [In:] G. Jaśkiewicz, R. Marti, J. Wolski (Hg.), Saarbrücker Begegnungen mit Polen, Saarland University Press, Saarbrücken 2014, s. 23–34.
 41. Personifikacja jako sposób brandingu VW na rynku polskim na przykładzie „Volkswagen Magazyn" i „Das Auto. Magazyn” [w:] Mowoznawczyj wisnik, t. 19, red. G. I. Martynowna, Wydawnictwo Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bogdana Chmielnickiego, Czerkasy 2014, s. 154–160.
 42. Ways of Persuading Viewers to Erotic film on the Examples of Selected Journalistic Reviews [w:] Żurnalistyka i kultura, red. E. N. Serdobintseva, Wydawnictwo PGU (Państwowy Uniwersytet Penzeński), Penza 2014, s. 40-48.
 43. „Niech pan weźmie na przykład taki sławny film jak…”, czyli argumentum ab exemplo w recenzjach Zygmunta Kałużyńskiego, „Słowo. Studia językoznawcze” 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 23-34.
 44. Ludzie w krajobrazie i historii Rzeszowa na podstawie opowieści Franciszka Kotuli [w:] Krajobraz kulturowy, red. B. Frydryczak i M. Ciesielski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 255–270.
 45. Problematyka erotyczna w recenzjach filmowych Zygmunta Kałużyńskiego, Lwów, ISSN 2078-7324, Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2014. Випуск 39. С. 148–155 Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. Issue 39. P. 148–155.
 46. „Gramy dość czytelną grę” i „skaczemy udane skoki” – uwagi o rządzie wybranych czasowników na przykładzie sprawozdawczości sportowej [w:] Ekologia języka, red. E. N. Serdobintseva, Wydawnictwo PGU (Państwowy Uniwersytet Penzeński), Penza 2015, s. 108-116.
 47. Radość z jazdy samochodem jako językowy sygnał kreowania marki [w:] Radość. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 103–118.
 48. „Syn kina czarnego” – semantyczne niuanse czerni w krytyce filmowej Zygmunta Kałużyńskiego [w:] Z badań nad językami europejskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Zofii Czapidze, red. E. Dźwierzyńska i D. Chudyk, Wydawnictwo „Volumina”, Szczecin 2015, s. 131-139.
 49. Językowa kreacja wartości w listach Alojzego Felińskiego wysyłanych z Wołynia do Michała Wyszkowskiego [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Śliwiński, Wydawnictwo „INKOS”, Kijów 2015, s. 547–559.
 50. „Dlaczego chowacie pod klosz wartości, wartości tego świata” – o wartościach i antywartościach w tekstach zespołu „Dżem”, „Słowo. Studia językoznawcze”, 6/2015, ISNN: 2082-6931, s. 36-50 (z K. Kuraś).
 51. Przykład jako argument w recenzjach filmowych [w:] M. Bočák (ed.), L. Regrutová (ed.), J. Rusnák (ed.), Médiá a text 5, ISBN 978-80-555-1567-0. Do elektronickej podoby priplavila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, PULIB 2016, s. 61–69.
 52. Uwaga pojazd! – czyli o (po)jeżdżeniu po kimś lub pojechaniu komuś [w:] Ekologia języka IX, red. E. N. Serdobintseva, Wydawnictwo PGU (Państwowy Uniwersytet Penzeński), Penza 2016, s. 42-49.
 53. Zbyt dorosłe dla dzieci i zbyt dziecinne dla dorosłych” – o przekonywaniu widza w recenzjach filmów komediowych, animowanych i przygodowych [w:] Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016, ISBN: 978-83-941294-3-6, s. 290–299.
 54. Słowiańska fantastyka jako przedmiot recenzji filmowych – uwagi pragmatyczne i językowe [w:] pед. Деян Айдачич, Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць Том 3 (2016) – анотації, Київ 2016, "Освіта України", ISBN: 978-617-7480-12-8, s. 315–323 s.
 55. Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism kobiecych  „Słowo. Studia językoznawcze”, 7/2016, ISSN: 2082-6931, s. 7–24 (z Patrycją Olko).
 56. Konotacje i symbolika lwa w prasie branżowej Peugeota jako element kreowania wizerunku marki [w:] Mowa. Suspilstwo. Żurnalistyka, red. D. Danilczuk, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu w Kijowie, Kijów 2017, УДК 007:304:070:81’42, s. 88–95.
 57. Językowe wykładniki przekonywania widzów w recenzjach ekranizacji literatury XVIII i XIX wieku [w:] Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. J. Gondek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN: 978-83-8061-339-3, s. 311–326.
 58. „Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan” – o kategorii odbiorcy w prasie branżowej marki Peugeot [w:] Ekologia języka X, red. Elena Nikołajewna Serdobintseva, Wydawnictwo PGU (Penzeński Państwowy Uniwersytet), Penza 2017 (Rosja), ISBN: 978-5-906913-85-2, s. 192–200.
 59. Dotykowy aspekt komunikacji w prasie branżowej marek Peugeot i Audi [w:] Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, K. Ożóg i R. Słabczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN: 978-83-7996-437-6, s. 108–123.
 60. O historii i filmach historycznych w recenzjach Zygmunta Kałużyńskiego [w:] Współczesne media – gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. I, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I Hofman i D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ISBN: 978-83-7784-967-5, s. 377–391.
 61. Elite Egality – Who Are The Recipients of Automotive Brand Press Texts, Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2017. Issue 42. Professor M. Zhytaryuk – Editor-in-Chief. ISSN 2078-7324. P. 273–280.
 62. Automotive Brand Press – Pragmalinguistic Remarks, Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2018. Issue 43. Professor M. Zhytaryuk – Editor-in-Chief. ISSN 2078-7324. P. 101–107.
 63. „Dwieście ósemki są męskie jak diabli” – o potoczności w motoryzacyjnej prasie branżowej [w:] „Kultura Komunikacji Językowej 5”, Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, ISBN 978-83-64864-89-6, s. 51–62.
 64. Логотип марки як код ДНК: прагматичні та мовні зауваги ("The Brand's Logo is Like The DNA Code" –Pragmatic and Linguistic Remarks), „Styl i Tekst”, t. 18, red. W. Rizun, N. Szumarowa, Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Kijów 2018, ISNN 2522-1442, s. 168–180.
 65. O narracji negacji i innych natrętach językowych na przykładzie wypowiedzi w mediach [w:] Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, red. A. Krawczuk, I. Bundza, Wydawnictwo „INKOS”, Kijów 2018, ISBN 978-617-598-120-7, s. 118-127.
 66. “That’s What They Said in TV” – Language Aggravators Follow-up (Dedication, Editing and Promoter. UDC 007:304:070. “TV and Radio Journalism”. 2019. Collection of Scholarly Articles. Issue 18. ISSN 2078-1911. P. 194-201.
 67. Hyperbole as a Strategy of Gaining New Readers on the Example of Information Web Portal, Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2019. Issue 46. Professor M. Zhytaryuk – Editor-in-Chief. ISSN 2078-7324. C. 289–296.

 

Inne publikacje:

 • Sprawozdanie: Międzynarodowa konferencja naukowa: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, „Tematy i Konteksty” 2, Z archiwum polonisty, red. Z. Ożóg i M. Stanisz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 455-461.
 • Recenzja: Ałła Krawczuk, Leksykologia i kultura języka polskiego, t.: 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia, t. 2: Kultura języka. Podręcznik dla szkół wyższych, Wydawnictwo „INKOS”, Kijów 2011; „Język Polski” 2013, XCIII, z. 3, s. 226–229.
 • Słowo od redakcji: Niezmącona radość życia (nie jest udziałem śmiertelnych) [w:] Radość. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, M. Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ISBN: 978-83-7996-163-4, s. 7–9.
 • „Dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem” – o problemach i nadziejach tego zawodu w słowach od redaktorki [w:] Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa, red. G. Filip, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN: 978-83-7996-261-7, s. 7-15.
 • To widać, słychać i czuć – o zmysłach w imieniu redakcji [w:] Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe, red. G. Filip, K. Ożóg i R. Słabczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ISBN: 978-83-7996-437-6, s. 7–16.
 • „Bo żeby poczuć się całkowicie wolnym, huk też jest potrzebny” – recenzja książki Małgorzaty Kity pt. Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 200 ss., „Słowo. Studia językoznawcze” 8/2017 r., ISNN: 2082-6931, s. 337-341.
 • Pochwała antologii – gatunek i okaz – recenzja książki pod red. Małgorzaty Kity i Iwony Loewe pt. Język w prasie. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, 268 ss., ISBN wersji drukowanej: 978-83-226-3352, wersja elektroniczna: 978-83-226-3353-3, „Słowo. Studia językoznawcze” 9/2018 r., ISNN: 2082-6931, s. 218-224.
 • Teresa Ampel – zdyscyplinowanie twórcze połączone z wielką intuicją [w:] My z Nich 3. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku, red. Z. Greń, K. Kleszczowa, Z. Zaron, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66400-00-9, s. 11–24.