DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Organizacja roku


Przedmioty do wyboru, semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia

Rok I, 1. stopnia 

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze I:

 1. Specyfika językowa regionudr hab. prof. UR E. Oronowicz-Kida
 2. Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiejdr hab. prof. UR M. Stanisz
 3. Dziennikarstwo sportowe dr W. Maryjka

  
Rok II, 1. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze III:

 1. Język w relacjach społecznychdr U. Gajewska
 2. Kultury pogranicza dr hab. T. Półchłopek
 3. Uniwersalizm i pluralizm kultury Europy dr hab. prof. UR M. Stanisz


Rok III, 1. stopnia
Przedmioty poszerzające wiedzę:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

   W semestrze V:

 1.  Kultura audiowizualnadr W. Birek
 2. Współczesne życie artystyczne dr S. Dłuski
 3. Warsztaty reżyserskie – mgr S. Ożóg

  
Rok II, 2. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

 1. Najnowsze polskie słownictwodr hab. prof. UR M. Krauz
 2. Autoprezentacja  – dr J. Trzaska-Wieczorek

 

Filologia polska, studia 1. i 2. stopnia

Rok I, 1. stopnia
Przedmioty do wyboru
:

W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

w semestrze I:

 1. Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiej  – dr hab. prof. UR M. Stanisz
 2.  Specyfika językowa regionu dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida


Rok III, 1. stopnia
Przedmioty poszerzające wiedzę
:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

w semestrze V:

 1.  Warsztaty reżyserskie – mgr S. Ożóg
 2.  Literatura pośród sztuk  – dr hab. prof. UR J. Rusin

 

Rok II, 2. stopnia
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera 2 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 

  W semestrze III:

    A. Moduł literaturoznawczy:

A1)  Literatura i historia  – dr hab. prof. UR J. Rusin

A2)  Interpretacja i pragmatyka dzieła literackiego dr hab. prof. UR A. Paliwoda, dr  hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

    B. Moduł językoznawczy:

B1)  Językowa i stylistyczna analiza tekstu dr hab. prof. UR W. Kochmańska

    C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

C1)  Wybrane zagadnienia kultury XIX wiekudr hab. prof. UR M. Chrostek  

C2)  Organizacja pracy nauczyciela polonisty  – dr A. Kucharska-Babula 

 

Polonistyka stosowana, studia 1. stopnia

Rok II
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę ogólną student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

w semestrze trzecim:

 1. Warsztaty reżyserskie – mgr S. Ożóg
 2. Literatura pośród sztuk – dr hab. prof. UR Joanna Rusin
 3. Kultura audiowizualna – dr W. Birek
 4. Współczesne życie artystyczne – dr S. Dłuski

Przedmiot do wyboru – student uczestniczy w obu zajęciach

 •  Gry w kulturzedr M. Żmuda    
 •  Copywritingdr K. Gielarek-Gorczyca


Dodano: 2019-10-14 09:12:29Wykaz przedmiotów (praca roczna), rok akademicki 2019/2020

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

  Studenci pierwszego roku piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • wiedza o kulturze;
 • emisja głosu (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • historia książki (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorskiej).


  Studenci drugiego roku
 piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego;
 • leksykologia i leksykografia;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • język promocji i reklamy (tylko studenci specjalności edytorskiej).

 Dodano: 2019-10-14 09:08:45Tematyka wykładów monograficznych dla studentów I i II roku filologii polskiej, st. 1. stopnia oraz polonistyki stosowanej, st. 1. stopnia rok akad. 2019/2020, semestr zimowy:

 1. dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek, Motyw więzienia i Syberii w literaturze polskiej XIX i początku XX wieku;

 2. dr Stanisław Dłuski, Nurt orficki w poezji współczesnej.Dodano: 2019-09-30 14:19:47Organizacja roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 37 /2019 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020Dodano: 2019-09-25 08:51:09Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich w roku akad. 2019/2020

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA LICENCJACKIE *


FILOLOGIA POLSKA, STUDIA MAGISTERSKIE *

* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA LICENCJACKIE *


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA MAGISTERSKIE *


* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku filologia polska.Dodano: 2019-09-25 08:48:23Ważne informacje (opłaty, indeks, legitymacja, rachunki itp.)

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologicznyDodano: 2018-10-02 13:23:27Dokumenty dydaktyczne

Dokumenty dydaktyczne (programy studiów – sylabusy) dla kierunku filologia polska znajdują się w zakładce Studia / Filologia polska / Jakość kształcenia.

Dokumenty dydaktyczne dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się w zakładce Studia / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Jakość kształcenia.Dodano: 2016-09-22 09:13:08