DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Organizacja roku


Przedmioty do wyboru, semestr letni, rok akademicki 2019/2020

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia

Rok I, 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze drugim:

 1. Media regionalne i lokalne – dr W. Maryjka
 2. Problemy kultury współczesnej – mgr A. Puzio

 
Rok II, 1. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

  W semestrze czwartym:

 1.  Formy narracji graficznej – dr M. Żmuda
 2. Warsztat felietonu – dr hab. A. Jakubowska-Ożóg, prof. UR


Rok III, 1. stopnia

Przedmioty poszerzające wiedzę:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

  W semestrze szóstym:

 1. Warsztat krótkich form prasowych – mgr B. Drozd
 2. Wywiad – warsztaty  – dr D. Hejda, dr J. Majchrowska
 3. Europejskie dziedzictwo kultury polskiej – dr hab. T. Półchłopek, prof. UR

  
Rok II, 2. stopnia

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot

 1. Podróżopisarstwo – dr hab. E. Mazur, prof. UR
 2.  Webwriting – dr M. Żmuda 

 

Filologia polska, studia 1. stopnia

Rok I

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów:

 • dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR, Dyskursy modernizacyjne w galicyjskim życiu literackim okresu romantyzmu
 •  dr Arkadiusz Luboń, Kontrola komunikacji – cenzura w literaturze i kulturze

 

Rok III

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną:
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę ogólną student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jeden przedmiot:
w semestrze VI:

A. Teksty kultury w edukacji – dr D. Hejda
B. Krytyka literacka – dr S. Dłuski

 

Filologia polska, studia 2. stopnia

Rok II

 Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera 2 przedmioty
W semestrze IV:

A. Moduł literaturoznawczy:

A1)  Literatura i filozofia  – dr hab. J. Rusin,  prof. UR

B. Moduł językoznawczy:

B1)  Wprowadzenie do onomastyki dr hab. A. Myszka, prof. UR 

C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

C1)  Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznejdr hab. D. Karkut, prof. UR
C2)  Nauczanie integrujące w edukacji polonistycznejdr hab. D. Karkut, prof. UR  

 

Polonistyka stosowana, studia 1. stopnia

Rok I

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów:

 • dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR, Dyskursy modernizacyjne w galicyjskim życiu literackim okresu romantyzmu
 • dr Arkadiusz Luboń, Kontrola komunikacji – cenzura w literaturze i kulturze

Przedmiot poszerzający wiedzę ogólną

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę ogólną student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach warsztatowych. Obowiązkowo musi zaliczyć jeden przedmiot.

W semestrze drugim:

 1. Teksty kultury w edukacji – dr D. Hejda
 2. Krytyka literacka –  dr S. Dłuski

Przedmiot do wyboru – student uczestniczy w obu zajęciach

W semestrze drugim:

 1. Formy narracji graficznej – dr M. Żmuda        
 2. Warsztaty dramy – dr hab. D. Karkut, prof. UR

Projekt kulturowy

Studenci kierunku polonistyka stosowana realizują projekt kulturowy.

Projekt może mieć formę pracy pisemnej lub prezentacji, może też być mniej konwencjonalny i polegać na organizacji jakiegoś wydarzenia, uczestnictwie w jakimś zbiorowym projekcie badawczym, wyjeździe na obóz naukowy itp. Celem projektów jest kształcenie kreatywności, samodzielności, współpracy w grupie, samodyscypliny, a także doskonalenie  umiejętności poznawczych i analitycznych.


Rok II

Wykład monograficzny

W ramach wykładu monograficznego student/ka uczestniczy w wybranym wykładzie. Obowiązkowo musi zaliczyć  jeden z proponowanych wykładów:

 • dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR, Dyskursy modernizacyjne w galicyjskim życiu literackim okresu romantyzmu
 • dr Arkadiusz Luboń, Kontrola komunikacji – cenzura w literaturze i kulturze

 Przedmiot do wyboru – student uczestniczy w obu zajęciach

W semestrze czwartym:

 1. Formy narracji graficznej – dr M. Żmuda         
 2. Warsztaty dramy – dr hab. D. Karkut, prof. UR

Projekt kulturowy

Studenci kierunku polonistyka stosowana realizują projekt kulturowy.

Projekt może mieć formę pracy pisemnej lub prezentacji, może też być mniej konwencjonalny i polegać na organizacji jakiegoś wydarzenia, uczestnictwie w jakimś zbiorowym projekcie badawczym, wyjeździe na obóz naukowy itp. Celem projektów jest kształcenie kreatywności, samodzielności, współpracy w grupie, samodyscypliny, a także doskonalenie  umiejętności poznawczych i analitycznych.Dodano: 2020-02-19 12:39:34

UWAGA!

Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych UR informuje, że dokumenty dotyczące kierunków prowadzonych przy Kolegium Nauk Humanistycznych (Uchwały okołoregulaminowe, Regulaminy praktyk, itp.) tymczasowo będą dostępne pod poniższym adresem:

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/kolegium-nauk-humanistycznychDodano: 2020-02-19 11:30:43Tematyka wykładów monograficznych dla studentów I roku filologii polskiej, st. 1. stopnia oraz I i II roku polonistyki stosowanej, st. 1. stopnia rok akad. 2019/2020, semestr letni:

 1. dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR,
  Dyskursy modernizacyjne w galicyjskim życiu literackim okresu romantyzmu

 2. dr Arkadiusz Luboń,
  Kontrola komunikacji – cenzura w literaturze i kulturzeDodano: 2020-01-17 08:17:22Projekt specjalizacyjny 2019/2020
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


Studia 1. stopnia, rok I
Studenci pierwszego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Językoznawstwo pragmatyczne (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Kultura języka;
 • Pracownia prasowa;
 • Strategia i narzędzia promocji miasta i regionu (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR);
 • Wprowadzenie do infobrokeringu (tylko studenci specjalności media i broker informacji);
 • Współczesne media w Polsce z lektoratem prasy krajowej.

 
Studia 1. stopnia, rok II
Studenci drugiego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Emisja głosu;
 • Kultura języka;
 • Praktyczny OSINT z wykorzystaniem źródeł internetowych;
 • Pracownia radiowa;
 • Pracownia telewizyjna;
 • Współczesne media w Polsce z lektoratem prasy krajowej;
 • Wystąpienia publiczne i teksty użytkowe (tylko studenci specjalności reklama, concierge, PR).


Studia 2. stopnia, rok I

Studenci pierwszego roku przygotowują projekt specjalizacyjny z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • Pragmatyka językowa;
 • Twórcze pisanie (warsztaty)
 • Copywriting
 • Metodologia badań medioznawczych
 • Genologia dziennikarska

 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
Dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Czytaj więcej »


Dodano: 2019-10-21 08:23:05Przedmioty do wyboru, semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. i 2. stopnia

Rok I, 1. stopnia 

Przedmioty do wyboru:
W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze I:

 1. Specyfika językowa regionudr hab. prof. UR E. Oronowicz-Kida
 2. Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiejdr hab. prof. UR M. Stanisz
 3. Dziennikarstwo sportowe dr W. Maryjka

  
Rok II, 1. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

   W semestrze III:

 1. Język w relacjach społecznychdr U. Gajewska
 2. Kultury pogranicza dr hab. T. Półchłopek
 3. Uniwersalizm i pluralizm kultury Europy dr hab. prof. UR M. Stanisz


Rok III, 1. stopnia
Przedmioty poszerzające wiedzę:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

   W semestrze V:

 1.  Kultura audiowizualnadr M. Żmuda
 2. Współczesne życie artystyczne dr S. Dłuski
 3. Warsztaty reżyserskie – mgr M. Adamiec

  
Rok II, 2. stopnia
Przedmioty do wyboru:

W ramach Przedmiotu do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

 1. Najnowsze polskie słownictwodr hab. prof. UR M. Krauz
 2. Autoprezentacja  – dr J. Trzaska-Wieczorek

 

Filologia polska, studia 1. i 2. stopnia

Rok I, 1. stopnia
Przedmioty do wyboru
:

W ramach Konwersatorium do wyboru student/ka może uczestniczyć w wybranym konwersatorium. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium.

w semestrze I:

 1. Regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiej  – dr hab. prof. UR M. Stanisz
 2.  Specyfika językowa regionu dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida


Rok III, 1. stopnia
Przedmioty poszerzające wiedzę
:

W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

w semestrze V:

 1.  Warsztaty reżyserskie – mgr S. Ożóg
 2.  Literatura pośród sztuk  – dr hab. prof. UR J. Rusin

 

Rok II, 2. stopnia
Z listy przedmiotów ogłaszanej corocznie przez IPiD student/ka wybiera 2 przedmioty (wybór z dowolnego modułu). 

  W semestrze III:

    A. Moduł literaturoznawczy:

A1)  Literatura i historia  – dr hab. prof. UR J. Rusin

A2)  Interpretacja i pragmatyka dzieła literackiego dr hab. prof. UR A. Paliwoda, dr  hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg

    B. Moduł językoznawczy:

B1)  Językowa i stylistyczna analiza tekstu dr hab. prof. UR W. Kochmańska

    C. Moduł kulturoznawczo-metodyczny:

C1)  Wybrane zagadnienia kultury XIX wiekudr hab. prof. UR M. Chrostek  

C2)  Organizacja pracy nauczyciela polonisty  – dr A. Kucharska-Babula 

 

Polonistyka stosowana, studia 1. stopnia

Rok II
W ramach Przedmiotu poszerzającego wiedzę ogólną student/ka może uczestniczyć w wybranych ćwiczeniach. Obowiązkowo musi zaliczyć przynajmniej jedno konwersatorium:

w semestrze trzecim:

 1. Warsztaty reżyserskie – mgr S. Ożóg
 2. Literatura pośród sztuk – dr hab. prof. UR Joanna Rusin
 3. Kultura audiowizualna – dr W. Birek
 4. Współczesne życie artystyczne – dr S. Dłuski

Przedmiot do wyboru – student uczestniczy w obu zajęciach

 •  Gry w kulturzedr M. Żmuda    
 •  Copywritingdr K. Gielarek-Gorczyca


Dodano: 2019-10-14 09:12:29Wykaz przedmiotów (praca roczna), rok akademicki 2019/2020

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

  Studenci pierwszego roku piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:  

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • wiedza o kulturze;
 • emisja głosu (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • współczesna kultura miasta i regionu (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • historia książki (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorskiej).


  Studenci drugiego roku
 piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:    

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego;
 • leksykologia i leksykografia;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • retoryka i erystyka (tylko studenci specjalności edytorskiej);
 • język promocji i reklamy (tylko studenci specjalności edytorskiej).

 Dodano: 2019-10-14 09:08:45Organizacja roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 37 /2019 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020Dodano: 2019-09-25 08:51:09Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich w roku akad. 2019/2020

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA LICENCJACKIE *


FILOLOGIA POLSKA, STUDIA MAGISTERSKIE *

* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA LICENCJACKIE *


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA MAGISTERSKIE *


* Osoby zainteresowane seminariami z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku filologia polska.Dodano: 2019-09-25 08:48:23Ważne informacje (opłaty, indeks, legitymacja, rachunki itp.)

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologicznyDodano: 2018-10-02 13:23:27Dokumenty dydaktyczne

Dokumenty dydaktyczne (programy studiów – sylabusy) dla kierunku filologia polska znajdują się w zakładce Studia / Filologia polska / Jakość kształcenia.

Dokumenty dydaktyczne dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się w zakładce Studia / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Jakość kształcenia.Dodano: 2016-09-22 09:13:08