DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej - O PracowniStatut organizacyjny

Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej 

          Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej funkcjonuje w Instytucie Filologii Polskiej UR i zajmuje się m.in. gromadzeniem oraz  badaniem archiwów oraz księgozbiorów pisarskich jak również dokumentowaniem życia literackiego regionu.

Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Pasterska

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk
prof. dr hab. Stanisław Uliasz
dr hab. prof. UR Grażyna Filip
dr hab. prof. UR Maria Krauz
dr hab. prof. UR Janusz Pasterski
dr Wojciech Birek
dr Arkadiusz Luboń
dr Barbara Trygar
mgr Grzegorz Dolata
mgr Bożena Fąfara
mgr Magdalena Dul-Kuźniar
mgr Anna Fiedeń
mgr Michał Żmuda
mgr Paweł Szczyrek
mgr Izabela Zahaczewska
mgr Anna Puzio
mgr Erwina Dybisz


Czytaj więcej »


Dodano: 2015-04-16 14:44:49Regulamin Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej

1. Z zasobów Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej może korzystać każdy czytelnik po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej. Osoby, które nie są pracownikami  lub studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą korzystać z PBiDK na podstawie  czasowej karty bibliotecznej, którą można  kupić w cenie 15 złotych w holu Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Wykorzystywanie materiałów Pracowni do publikacji, a także skanowanie, kserowanie i fotografowanie odbywa się za zgodą Opiekuna Naukowego Pracowni z Instytutu Filologii Polskiej UR.
3. Zbiory Pracowni udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni Zbiorów Specjalnych.
4. W uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może odmówić udostępniania materiałów.  Dodano: 2015-04-16 14:44:29Księgozbiór Jana Darowskiego w darze dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

          W listopadzie br., dzięki staraniom dra Jana Wolskiego oraz przy wsparciu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Stanisława Uliasza wdowa po poecie, eseiście i tłumaczu, Janie Darowskimi – pani Barbara Darowska – przekazała Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej (działającej w Instytucie Filologii Polskiej) gromadzone przez dziesiątki lat archiwalia, dokumentujące życie literackie i kulturalne na emigracji.


Czytaj więcej »


Dodano: 2010-11-23 10:01:53Dar Profesora Floriana Śmieji

Dar Profesora Floriana Śmieji
dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego


Czytaj więcej »


Dodano: 2010-01-25 12:28:13