DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Ogłoszenia dla pracowników IFP


REALIZACJA ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
- OKRES OD 16.04 DO 14.06.2020


Zarządzenie nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.Dodano: 2020-04-17 14:08:43Do wszystkich studentów i prowadzących zajęcia w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej) w porozumieniu z Dziekanem Kolegium Nauk Humanistycznych przekazujemy informacje o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej z wszystkich przedmiotów na kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz polonistyka stosowana.

Pracownicy prowadzący poszczególne przedmioty określili formy realizacji zajęć w trybie zdalnym i rozpoczynają ich realizację od 23 marca br. (część już jest prowadzona w tej formie). W zamieszczonych tabelach ujęte zostały wszystkie przedmioty na danym roku wraz z określeniem formy ich prowadzenia. Przy każdym roczniku studiów umieszczony został wspólny adres e-mail całego roku, za którego pomocą nauczyciele będą się kontaktować ze studentami i przesyłać materiały oraz zalecenia.

Gorąco zachęcamy Państwa do podjęcia nowej formy pracy. Dla nas wszystkich jest to dzisiaj nowe wyzwanie, któremu chcielibyśmy sprostać jak najlepiej. Nie wiemy, jak długo potrwa ta trudna sytuacja. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Państwa o przystąpienie do realizacji zajęć w formie zdalnej, wypełnianie zaleceń prowadzących zajęcia i utrzymywanie określonych form kontaktu. Od naszego wspólnego zaangażowania będzie zależało powodzenie tych zajęć i przebieg semestru letniego. Będzie to dla większości z nas nowa forma pracy, ale możemy w ten sposób dać wyraz dojrzałości obywatelskiej i humanistycznej wrażliwości.

Życzymy Państwu zdrowia i zapraszamy do e-learningu!

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
Dr hab. Janusz Pasterski prof. UR
Dr hab. Elżbieta Mazur prof. URDodano: 2020-03-20 11:58:46Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej

ZARZĄDZENIE JM PROF. DRA HAB. SYLWESTRA CZOPKA W SPRAWIE ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia

 

Filologia polska

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia

 

Polonistyka stosowana

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopniaDodano: 2020-03-20 11:52:34Obowiązujący w UR wzór sylabusa przedmiotu

Sylabus przedmiotu - wersja DOCX lub PDFDodano: 2020-02-07 08:21:07Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 14 listopada 2019 r.Dodano: 2019-11-22 08:18:53Druki przedpłaty na konferencje

Wnioski o dokonanie opłaty konferencyjnej (druk przedpłaty należy wypełnić na komputerze):Dodano: 2019-11-07 12:17:32Podstrona o pracowniku

Przykład podstrony o pracownikuDodano: 2009-12-17 12:30:58Lista obecności studentów

Lista obecności studentów do pobrania w formacie PDF lub DOC.Dodano: 2009-10-07 09:06:37