DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Koło Naukowe Retoryki Sapere aude - Aktualności

Jednym z celów Koła jest integrowanie osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu retoryki, która pozwala wyjść poza wąską specjalizację kierunku. Retorykę traktuje się jako ponadczasową sztukę oraz naukę efektywnej, efektownej i etycznej komunikacji. Pragniemy więc w szeregach Koła Naukowego Retoryki skupić reprezentantów różnych kierunków studiów, nie tylko – jak miało to miejsce do tej pory – studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale także tych, którzy studiują filologię polską i polonistykę stosowaną, neofilologie, prawo, historię, filozofię, socjologię czy sztukę. 

  

Plan pracy Koła Naukowego Retoryki w roku akademickim 2019/2020:

  1. Warsztaty z zakresu retoryki (starania o zatrudnienie; debaty i in.);
  2. Dyskusje naukowe w przypadku przygotowań członków Koła do konferencji lub przy opracowywaniu artykułów naukowych;
  3. Warsztaty z zakresu technik i narzędzi manipulacyjnych (Polskie Towarzystwo Retoryczne, Uniwersytet Warszawski);
  4. II Międzyuczelniany Konkurs Mów Riposta (w ramach Dni Polonistów i Dziennikarzy);
  5. Warsztaty retoryczne dla uczniów ze szkół podkarpackich;
  6. Udział członków koła w międzynarodowej konferencji nt. Naukowo-Praktyczna Konferencja Studentów oraz Młodych Naukowców nt. Zawodowe podejście dziennikarza: tradycje i nowe trendy, kwiecień 2020 r.; organizator Wydział Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki we Lwowie

 

Członkini  Koła Naukowego Retoryki Sapere aude pani lic. Aleksandra Kułak (studentka studiów 2. stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna) znalazła się w gronie uczestników I Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego (Uniwersytet Warszawski) na najlepszą pracę dyplomową z zakresu retoryki. Do konkursu zakwalifikowano rozprawę zatytułowaną Katalog reklamowy „Freedom wolf edition” jako przykład klasycznego emblematu we współczesnej szacie. W niniejszej pracy autorka porównuje współczesny komunikat reklamowy z szesnastowiecznym, wyżej wskazanym, gatunkiem. Stara się zaprezentować zależność pomiędzy tymi dwiema formami, odwołując się między innymi do ich charakterystycznej budowy. Celem rozprawy jest  wskazanie nie tylko zależności pomiędzy obu gatunkami, ale przede wszystkim uwypuklenie stwierdzenia, że współczesny komunikat reklamowy wspiera się na fundamentach zbudowanych na historycznych już dziś gatunkach, wzbogaconych o nowe, znane obecnie komponenty. Wszystkie przywołane w pracy tezy poparte są przykładami nawiązującymi zarówno do warstwy ikonicznej, jak i tekstowej omawianych wytworów.
https://retoryka.edu.pl/aktualnosci/wyniki-i-konkursu-ptr-na-prace-dyplomowa/

 

Działalność naszego Koła dostrzeżono na akademickiej mapie kół naukowych działających w polskich uczelniach.
https://retoryka.edu.pl/aktualnosci/retoryka-na-uczelniach/

 

Przygotowane przez członków Koła Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Konkursu Debat Oksfordzkich („Res Rhetorica” 2019, nr 1, vol. 6, s. 113–115).
https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/343/188Dodano: 2020-02-10 09:41:3622 maja 2020 roku, Uniwersytet Warszawski, warsztaty z zakresu negocjacji

Na styczniowym spotkaniu zarządu zaplanowano datę Walnego Zebrania PTR. Wszystkich Członków zapraszamy do Warszawy 22 maja 2020. Będzie to Walne Zebranie, na którym wybrany zostanie zarząd na kadencję 2020-2023.

Jak co roku, Walne Zebranie poprzedzać będą warsztaty PTR, które tym razem zaadresowane zostaną do studentów skupionych w kołach retorycznych (m.in. Warszawa, Lublin, Rzeszów), a ich program oparty będzie na scenariuszach negocjacji zebranych w książce „Retoryka negocjacji”. Odpowiedzialne za organizację warsztatów: dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, dr Ewa Modrzejewska.

Jednocześnie w tym czasie zapraszamy do wspólnych rozmów opiekunów i promotorów prac dyplomowych, by przedyskutować kwestie dydaktyki retoryki na uczelni wyższej.Dodano: 2020-02-10 09:41:15