SŁOWO
STUDIA JĘZYKOZNAWCZE


 Lista recenzentów


Lista recenzentów współpracujących z czasopismem "Słowo. Studia językoznawcze"

prof. dr hab. Bogusław Dunaj
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
dr hab. Katarzyna Kłosińska
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
prof. dr hab. Ewa Komorowska
prof. dr hab. Stanisław Koziara
prof. dr hab. Janina Labocha
prof. dr hab. Helena Synowiec
prof. dr hab. Bogdan Walczak
Odwiedzin: