TEMATY I KONTEKSTY

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE


 

„Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

„Tematy i Konteksty” są wpisane na listę B czasopism punktowanych MNiSW (12 pkt).


Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2299-8365


Bieżący numer

W przygotowaniu:
   „Tematy i Konteksty” 2018, nr 8 (13):
   Literatura polska 1918-2018. Narracje, dyskursy, dzieła, pod red. J. Pasterskiej i S. Uliasza.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018 r.


Odwiedzin: