TEMATY I KONTEKSTY

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE


 „Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

„Tematy i Konteksty” zostały wpisane do obowiązującego Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (20 pkt).

„Tematy i Konteksty” są indeksowane w bazach:
   - BazHum
   - PBN
   - CEJHS
   - Index Copernicus (ICV 2019: 82.71)

Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2299-8365

 


Bieżący numer

W przygotowaniu:
„Tematy i Konteksty” 2020, No. 1: Special Issue in English: A Selection of the Decade, edited by Elżbieta Rokosz, Jolanta Pasterska, Marek Stanisz.
 „Tematy i Konteksty” 2021, nr 11 (16): Literatura wobec kryzysu epidemii, red. Anna Jamrozek-Sowa, Grzegorz Trościński, Wojciech Maryjka.

Zgłaszanie artykułów odbywa się za pośrednictwem strony Open Journal System (OJS) czasopisma: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty
Zapraszamy do współpracy!

 

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020 r.

 

 

 


Odwiedzin: