TEMATY I KONTEKSTY

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE


 „Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.
Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

„Tematy i Konteksty” zostały wpisane do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (20 pkt).

„Tematy i Konteksty” są indeksowane w bazach:
   - BazHum
   - PBN
   - CEJHS
   - Index Copernicus (ICV 2018: 82.00)

Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2299-8365


Bieżący numer

W przygotowaniu:
   „Tematy i Konteksty” 2020, nr 10 (15)
   „Tematy i Konteksty” 2020, numer specjalny: „Wybór z dekady” (numer anglojęzyczny)


 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2020 r.


Odwiedzin: