TEMATY I KONTEKSTY

ZESZYTY NAUKOWE
SERIA FILOLOGICZNA
HISTORIA LITERATURY


ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI
W NAJNOWSZYM NUMERZE

 

„Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscypliny: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

„Tematy i Konteksty” są wpisane na listę B czasopism punktowanych MNiSW (12 pkt).


Opracowanie techniczne i projekt okładki: Grzegorz Wolański

ISSN: 2299-8365


Bieżący numer

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2018 r.


Odwiedzin: