DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  


Ważne terminy


Ważne terminy
(rok akademicki 2016/2017)


  Terminy posiedzeń
Rady IFP
Terminy posiedzeń
Rady Wydziału Filologicznego
Terminy posiedzeń
Senatu UR
1 06.10.2016 13.10.2016 27.10.2016 r.
2 10.11.2016 17.11.2016 24.11.2016 r.
3 01.12.2016 08.12.2016 15.12.2016 r.
4 05.01.2017 12.01.2017 26.01.2017 r.
5 02.02.2017 09.02.2017 23.02.2017 r.
6 09.03.2017 16.03.2017 30.03.2017 r.
7 06.04.2017 20.04.2017 27.04.2017 r.
8 09.05.2017 (wtorek) 11.05.2017 25.05.2017 r.
9 08.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 r.
10 04.07.2017 (wtorek) 06.07.2017  


Inne ważne terminy:

 1. Do 9.09.2016 r. – złożenie dezyderat do harmonogramów zajęć w semestrze zimowym (studia stacjonarne).
 2. Do 6.10.2016 r. – zgłoszenie do sekretariatu IFP informacji o dyżurach indywidualnych w semestrze zimowym.
 3. Do 15.10.2016 r. – zgłaszanie przez promotorów prac magisterskich do konkursu na najlepszą pracę magisterską w IFP UR.
 4. Do 15.10.2016 r. – złożenie sylabusów na rok akademicki 2016/2017.
 5. Do 15.10.2016 r. – złożenie sprawozdań z działalności wszystkich sekcji Koła Naukowego Polonistów, Koła Naukowego Antropologów Kultury, Koła Naukowego Teatr Polonistów S.T.O.S oraz Klubu Dziennikarzy Studenckich.
 6. Do 15.10.2016 r. – złożenie sprawozdań zakładowych z przebiegu pracy naukowej za rok akademicki 2015/2016 (tj. od 1.10.2015 do 30.09.2016) – także w wersji elektronicznej.
 7. Do 31.10.2015 r. – przygotowanie planów pracy wszystkich sekcji Koła Naukowego Polonistów, Koła Naukowego Antropologów Kultury, Koła Naukowego Teatr Polonistów S.T.O.S oraz Klubu Dziennikarzy Studenckich.
 8. Do 31.10.2016 r. – ustalenie tematów prac magisterskich (dla II roku studiów drugiego stopnia) i złożenie podpisanej przez promotora listy do sekretariatu IFP.
 9. Do 09.12.2016 r. – złożenie sprawozdań z realizacji tematów badawczych w roku 2016 – także w wersji elektronicznej; podanie informacji o wyjazdach zagranicznych (staże, konferencje itp.) w roku 2016.
 10. Do 01.12.2016 r. – złożenie deklaracji podatkowych na rok 2017 (do sekretariatu IFP).
 11. Do 25.01.2017 r. – złożenie ewidencji prac objętych prawami autorskimi w roku 2016 (do sekretariatu IFP); po tym terminie ewidencje należy składać w dziekanacie (do 31.01.2017).
 12. Do 21.01.2017 r. – złożenie dezyderat do harmonogramów zajęć w semestrze letnim (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 13. Do 28.01.2017 r. – ustalenie tematów prac licencjackich i złożenie podpisanej przez promotora listy do sekretariatu IFP.
 14. Do 17.02.2017 r. – podanie informacji o dyżurach indywidualnych w semestrze letnim.
 15. Do 12.05.2017 r. – złożenie informacji o terminach odbywania urlopów wypoczynkowych (powinny to być terminy lipcowe i sierpniowe, a tylko w uzasadnionych przypadkach, np. udział w rekrutacji, stażach itp., wrześniowe).

 
Przypominam także o:

 • potrzebie przygotowania własnej „podstrony” na portalu Instytutu w zakładce „Pracownicy” (odpowiedni formularz znajduje się w zakładce „Ogłoszenia dla pracowników”);
 • obowiązku informowania (zgodnie z Zarządzeniem 72/2009 Rektora UR) Działu Informacji Naukowej BUR o publikacjach naukowych w danym roku akademickim (korzystając z formularza na stronie BUR: http://bur.univ.rzeszow.pl/formularz-uzupelnienia-danych-do-bibliografii-publikacji-pracownikow-ur lub za pośrednictwem sekretariatu IFP);
 • możliwości ubiegania się o staże (krajowe i zagraniczne) oraz bezpłatne szkolenia finansowane z funduszy unijnych w ramach konkursów wewnętrznych w Uniwersytecie Rzeszowskim

 
Zachęcam do
przygotowywana wniosków o granty, np.:Dodano: 2016-10-06 10:31:17