DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Ważne terminy


Ważne terminy
(rok akademicki 2018/2019)


  Terminy posiedzeń
Rady IFP
Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego Terminy posiedzeń
Senatu UR
1 11.10.2018 18.10.2018 25.10.2018 r.
2 08.11.2018
wnioski wydawnicze
15.11.2018 29.11.2018 r.
3 06.12.2018
nagrody za prace mgr i lic.
13.12.2018 20.12.2018 r.
4 10.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 r.
5 07.02.2019
medale i odznaczenia
14.02.2019 28.02.2019 r.
6 07.03.2019 14.03.2019 28.03.2019 r.
7 11.04.2019 04.04.2019 25.04.2019 r.
8 09.05.2019
wnioski wydawnicze
16.05.2019 30.05.2019 r.
9 06.06.2019 13.06.2019 27.06.2019 r.

Inne ważne terminy:

 1. Do 9.09.2018 r. – złożenie dezyderat do harmonogramów zajęć w semestrze zimowym (studia stacjonarne).
 2. Do 6.10.2018 r. – zgłoszenie do sekretariatu IPiD informacji o dyżurach indywidualnych w semestrze zimowym.
 3. Do 15.10.2018 r. – zgłaszanie przez promotorów prac magisterskich do konkursu na najlepszą pracę magisterską w IPiD UR.
 4. Do 15.10.2018 r. – złożenie sprawozdań z działalności wszystkich sekcji Koła Naukowego Polonistów, Koła Naukowego Antropologów Kultury, Koła Naukowego Teatr Polonistów S.T.O.S oraz Klubu Dziennikarzy Studenckich.
 5. Do 31.10.2018 r. – złożenie sprawozdań zakładowych z przebiegu pracy naukowej za rok akademicki 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 do 30.09.2018) – także w wersji elektronicznej.
 6. Do 31.10.2018 r. – przygotowanie planów pracy wszystkich sekcji Koła Naukowego Polonistów, Koła Naukowego Antropologów Kultury, Koła Naukowego Teatr Polonistów S.T.O.S oraz Klubu Dziennikarzy Studenckich.
 7. Do 31.10.2018 r. – ustalenie tematów prac magisterskich (dla II roku studiów drugiego stopnia) i złożenie podpisanej przez promotora listy do sekretariatu IPiD.
 8. Do 09.12.2018 r. – złożenie sprawozdań z realizacji tematów badawczych w roku 2018 – także w wersji elektronicznej; podanie informacji o wyjazdach zagranicznych (staże, konferencje itp.) w roku 2018.
 9. Do 01.12.2018 r. – złożenie deklaracji podatkowych na rok 2019 (do sekretariatu IPiD).
 10. Do 21.01.2019 r. – złożenie dezyderat do harmonogramów zajęć w semestrze letnim (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 11. Do 28.01.2019 r. – ustalenie tematów prac licencjackich i złożenie podpisanej przez promotora listy do sekretariatu IPiD.
 12. Do 17.02.2019 r. – podanie informacji o dyżurach indywidualnych w semestrze letnim.
 13. Do 12.05.2019 r. – złożenie informacji o terminach odbywania urlopów wypoczynkowych (powinny to być terminy lipcowe i sierpniowe, a tylko w uzasadnionych przypadkach, np. udział w rekrutacji, stażach itp., wrześniowe).


Dodano: 2018-10-08 11:43:49